Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

Yrd. Doç. Dr. Tuba CAN AKMAN

Nörolojik Rehabilitasyon AD

Nörolojik Rehabilitasyon Servisi

 

1.1. Adı Soyadı: Tuba CAN AKMAN

1.2. Doğum Tarihi: 02.04.1979

1.3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

 

     1979 yılında Konya/Ereğli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Antalya’da tamamladıktan sonra, 2001 yılında Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’dan Fizyoterapist olarak mezun oldu. 2006 yılında Bilim Uzmanı,  2011 yılında ise Bilim Doktoru, 2016 yılında Yardımcı Doçent oldu. 2001 yılından itibaren PAÜ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO’da görev yapmaktadır. Yetişkin Nörolojik rehabilitasyon, kadın sağlığı ve Skolyoz rehabilitasyonu ile ilgilenmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu:

DERECE

Bölüm / Program

ÜNİVERSİTE

Yıl

Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

18/06/ 2001

Yüksek Lisans

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

03/03/2006

Doktora

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

06/01/2011

Yrd. Doç. Dr.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

19/08/2016

Lisansüstü Tezleri:

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Doğurgan Çağda Kadınlarda Görülen Üriner İnkontinansın Sağlık, Sosyal, Seksüel ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Danışman: Doç. Dr. Nesrin YAĞCI

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

Bakas Bakım Verme Etki Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliği

Danışman: Prof. Dr. Uğur CAVLAK

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2011

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1. Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (03 Eylül 2001- ...)

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Araş. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

03.09.2001

Öğr. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

28.08. 2012

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

19.08.2016

 

1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara (2001-…. ).

1.7.2. Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği, Denizli (2001…).

 

1.8. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.8.1        28-29 Eylül 2002 Denizli, Üst-Alt Ekstremite Spesifik Germe Kursu

1.8.2        17-20 Ekim 2002 Denizli, Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu

1.8.3        29 Aralık 2002 Denizli, Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu

1.8.4        18-19 Ocak 2003 Denizli, Thorakal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu

1.8.5        19-20 Nisan 2003 / 24-25 Mayıs 2003, 07-08 Haziran 2003 Denizli Servikal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu

1.8.6        11-12 Şubat 2005 Denizli, Skolyozda 3 Boyutlu Tedavi Yöntemi

1.8.7        16-20 Mayıs 2007 Denizli, Üst Ekstremite Manuel Lenf Drenajı ve Dekonjestif Fizyoterapi Kursu

1.8.8        11-13 Nisan 2008 Denizli, Duyu Bütünlüğü I Kursu

1.8.9        12-13  Şubat  2010 Denizli, Özürlülük ve Sağlık Sınıflaması (ICF) Kursu

1.8.10        20-25 Aralık 2012 İzmir, Halliwick Therapy Kursu

 

1.9. Mesleki İlgi Alanları:

1.9.1. Nörolojik Rehabilitasyon

1.9.2. Kadın Sağlığı

1.9.3. Akuatik Rehabilitasyon

 

1.10. Aldığı Ödül ve Teşvikler

Yağcı N, Can T, Sarıoğlu F., Karçakay A., “Hemodiyalize bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Sorunu olan Hastalarda Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 13. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Poster Çalışması 2.’lik ödülü

1.11. Son İki Yılda Verdiği Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler:

1.11.1. Son İki Yılda Verdiği Lisans Düzeyindeki Dersler

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 

Kredi

 

 

Bahar

FTR 128 Vaka Sunumu

1

FTR 208 Tedavi Hareketleri Prensipleri

4

FTR 245 Ağrı Ve Fizyoterapi

1

FTR 252 Su İçi Egzersiz

1

 

 

FTR 358 Nörolojik Rehabilitasyon

2

 

 

FTR 364 Geriatrik Rehabilitasyon

2

 

 

FTR 402 Fizyoterapide Araştırma Yöntemleri-II

2

 

 

FTR 422 Klinik Uygulama-II

8

 

 

FTR 420 Klinik Karar Verme

2

 

 

FTR 308 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-II

4

 

Güz

FTR 237 Manipulatif Tedavi Teknikleri-I

5

FTR 309 Nörofizyolojik Yaklaşımlar-I

4

FTR 401 Fizyoterapi’de Araştırma Yönt.-I

2

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama-I

8

 

FTR 205 Fizyoterapide Değ Ve Analiz

5

1.11.2. Son İki Yılda Verdiği Yüksek Lisans Düzeyindeki Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 

Kredi

2014–2015

Güz

FTR 561 Fizyoterapi’de Klinik Uygulama –I

6

FTR 569 Nörolojik Rehabilitasyon-I

3

Bahar

 

 

2015–2016

Güz

FTR 561 Fizyoterapi’de Klinik Uygulama –I

6

FTR 569 Nörolojik Rehabilitasyon-I

3

 

 2-ESERLER

  1. YAYINLAR, ATIFLAR VE FAALİYETLER

 

A1.a.ULUSLARARASI HAKEMLI DERGILERDE YAYINLANAN MAKALELER (SCI, SCI EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDAKI DERGILERDE)

A1.a-1. Altuğ F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U. “The Effects of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Status and Health - Related Quality of Life” Pak J Med Sci October - December 2011 Vol. 27 No. 5:  990-95.

 

A1.a-2. Cetisli Korkmaz N, Bir L S, Baskan E, Can T. Cabuk T., "The Cognitive Dysfunctions of Multiple Sclerosis: Do We Face From The Early Terms?" Pak J Med Sci 2010;26(3):623-628.

 

A1.a-3. Aslan Telci E, Yagci N, Can T, Cavlak U. ‘‘The impact of chronic low back pain on physical performance, fear avoidance beliefs, and depressive symptoms: A comparative study on Turkish elderly population’’ Pak J Med Sci 2013;29(2):560-564.

 

A2. SCI, SCI EXPANDED, SSCI VE AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN VAKA TAKDİMİ, TEKNİK NOTLAR, EDİTÖRE MEKTUPLAR VE BENZERİ YAZILAR

A3. Uluslararası Kongrelerde Sunulan, SCI, SCI Expanded, SSCI ve AHCI Kapsamındaki Dergi Özel Sayılarında veya Aynı Kapsamlardaki Kongre Kitabında veya Cd’sinde Yayınlanmış Sözlü veya Poster Bildiriler (Özeti)

A.3.1. Telci EA, Yagcı N, Can T, Cavlak U. Impact of Low Back Pain on Back Muscles Performance, Fear Beliefs and Deppressive Symptoms: Comparative study of Turkish elderly. European Journal of Pain Supplements 2011(5):148

 

A.4 ISI tarafından taranan ve SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI kapsamı dışındaki indekslere(Engineering Index, Compumath Citation Index, Education Index Compendex Inspec, Current Contents, SCOPUS, RePec, ECONLIT, Education Index ,Index Medicus, Physical education index, sport discus ve benzeri uluslararası indeksler) giren dergilerde (uluslararası veya ulusal) yayınlanan

A4.a. Tam Metin Araştırmalar

A4.a-1. Can T, Yağcı N, Cavlak U. Effects of Urinary Incontinence on Depressive Symptoms and Quality Of Life in Women with Reproductive Age. Fizyoterapi Rehabil. 2012;23(2):83-89.

A4.a-2. Ekici G, Cavlak U, Yağci N, Baş Aslan U, Can T, Cobankara V. Comparison of emotional status and physical activity between women with chronic widespread pain and fibromyalgia. Agrı. 2010; 22(2):61-67.

A4.a-3. Ekici, G, Cavlak U, Yağcı N, Baş Aslan U, Can Güler T, Çobankara V. “Factors Affecting Pain and Fatigue in Females with Chronic Widespread Pain” Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009; 20(2):64-69.

 A4.a-4.Altuğ F, Akman T, Büker N, Cavlak U. Effects of two different muscle strength training technique on balance and performance in healthy young people. RMJ. 2015; 40(2): 137-144. 

A4.a-5. Cetisli Korkmaz N, Can T, Baksan E. ‘Effectiveness of Rapid Mobilization, Approximations and Bridging On Early Term Functionality In A Stroke Patient: A Case Report’; Romanian Journal of Physical Therapy 2010(25): 21-28.

 

A7. Ulusal Hakemli dergilerde yer alan

A7.a. Yayınlanan Tam Metin Araştırmalar

A7.a-1. Can T, Cavlak U, Galiba A, Bahçeli B, Merdan C, Çelebi Y. Türkiye'de Yaşayan Özürlülerin Eğitim ve Mesleki Profilleri. Sosyal Politika Çalışmaları 2012; 7(28):103-110.

A7.a-2. Can T, Kitiş A. ‘Çevresel Durum Özürü Nasıl Etkiler?’, ÖZ-VERİ Dergisi . Aralık 2009; Cilt: 6 Sayı: 1

A7.b. Yayınlanan Derleme, Vaka Takdimi, Editöre Mektup ve Teknik Not

A7.b-1. Can Güler T, Yağcı N. Kadın Üriner İnkontinansı ve Fizyoterapi Yaklaşımları. Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 2006; 11: 205-218.

 

A9. ‘‘A.3.’’ madde dışında kalan uluslararası ve ulusal kongrelerde sunulan ve tam metni veya özeti yayınlanmış, sözlü veya poster bildiriler (basılı olması veya CD şeklinde yayınlanmış olması gerekir)

A9.a. Uluslararası (tam metin)

A.9.b. Uluslararası (Özet, Poster)

A.9.b.1.          Can T, Cetisli Korkmaz N, Baskan E. Do The Aerobic Calisthenic Exercises Beneficial for Myastania Gravis Patient: A Case Report The 2-nd International Conference ‘‘Physical exercises-a complex and modern way to promote healthy living’’22-25 October 2009, Craiova, Romania

A.9.b.2.          Can T, Cetisli Korkmaz N, Baskan E. ‘Effectiveness of Approximation and Bridging On Early Term Functionality İn A Stroke Patient: A Case Report’, 36th Physical Education and Sports In The Benefit of Health, 28-29 Mayıs 2010, Oradea, Romania

A.9.b.3.          Can T, Cetisli Korkmaz N. Application of Transcutaneus Nevre Stimulation (TENS) on a Patient with Polyneuropathy: Case Report The 3-rd International Conference ‘‘Physical exercises-a complex and modern way to promote healthy living’’28-30 October 2010, Craiova, Romania

A.9.b.4.          Dumitrache A, Cetisli Korkmaz N, Can T. Effectiveness of Functional Electrical Stimulation with Treadmill Walking on Balance and Functionality in Patient with Hemiparetic Chronic Stroke The 3-rd International Conference ‘‘Physical exercises-a complex and modern way to promote healthy living’’28-30 October 2010, Craiova, Romania

A.9.b.5.          Dumitrache A, Cetisli Korkmaz N, Can T, Kılavuz G. Effectiveness of Propriceptive Neuromusculer Facilitation and Weight Shifting in a Patient with Polyneuropathy The 3-rd International Conference ‘‘Physical exercises-a complex and modern way to promote healthy living’’28-30 October 2010, Craiova, Romania

A.9.b.6.          Moldoveanu E, Cetisli Korkmaz N, Can T. The Effects of Physiotheraphy and Rehabilitation in a Patient with Transvers Myelitis The 3-rd International Conference ‘‘Physical exercises-a complex and modern way to promote healthy living’’28-30 October 2010, Craiova, Romania

A.9.b.7.          Altug F, Acar F, Can T, Acar G, Cavlak U. ‘The Effect of Epilepsy Surgery on Physical Functioning, Emotional Stratus and Health-related Quality life; The 4 th International Conference ‘Physical exercise- acomplex and modern way to promote health living’ 21-23 October 2011 Craiova, Romania

A.9.b.8.          Altug F, Acar F, Can T, Cavlak U. ‘Assessing Balance Performance with Parkinsons Disease’; The 4 th International Conference ‘Physical exercise- acomplex and modern way to promote health living’ 21-23 October 2011 Craiova, Romania

A.9.b.9.          Can T, Cetisli Korkmaz N, Rusu L. ‘The Effect of FES Stimulation on Grasping in Chronic Stroke Patient: Two case report; The 4 th International Conference ‘Physical exercise- acomplex and modern way to promote health living’ 21-23 October 2011 Craiova, Romania

A.9.b.10.        Dumitrache A, Moldoveanu E, Karadeniz O, Bayraktar D, Babolea O, Can T, Paun E, Rusu L. Efficiency of two different treatment strategies after acute stroke: A multi-centre study, 4th International Conference ‘ Physical Exercises a Complex and Modern Way to Promote Healthy Living’ 21-23 October 2011 Craiova/Romania

A.9.b.11.        Telci EA, Yagcı N, Can T, Cavlak U. The Impact of Low Back Pain on Back Muscles Performance, Fear Beliefs and Deppressive Symptoms: Comparative study of Turkish elderly. Pain in Europe 7TH Congress of the Europen Federation of IASP Hamburg/Germany, 2011

A.9.b.12.        Cetisli Korkmaz N, Can T, Aslan Telci E. The Relationship Between the Cervical Endurance and Neck Disability in Youngest Subject with Mild Neck Pain. 15th World Congress of Oain Clinicians, 27-30 June 2012 Granada/İspanya

A.9.b.13.        Can T, Altuğ F, Büker N. Sağlıklı Gençlerde Farklı İki Kas Kuvveti Eğitim Tekniğinin Denge ve Performans Üzerine Etkisi: Karşılaştırmalı bir çalışma 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 12-14 Aralik 2012 Denizli / Türkiye

A.9.b.14.        T. Can Akman, U. Cavlak, N. Cetisli Korkmaz Impact of Caregiving the Patients with Neurological Diseases on the Primary Caregivers 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, 19-23 Haziran 2015 Berlin/ Almaya

A.9.b.15.        N. Cetilsi Korkmaz , S. Bir , G. Kilavuz , T. Can Akman.  Postural Control and Hand Dexterity in Patients with Multiple Sclerosis  3rd European Congress of NeuroRehabilitation ;1 – 4 December 2015 Vienna, Austria

 

A9.c. Ulusal (tam metin)

A9.d. Ulusal (Özet, Poster)

A.9.d.1.      Yağcı N, Altuğ F, Can T. (2002) Üriner Urge İnkontinaslı Bir Olguda Fizyoterapi: İlk Deneyimimiz. II.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi Özet Kitabı, 41. (17-20 Nisan 2002-İstanbul)

A.9.d.2.      Yağcı N, Can T, Aybek Z, Sınık Z, Turan T, Tuncay L. (2002) Overaktif Mesaneli Hastalarda Elektrik Stimülasyon Uygulamaları. 17.Ulusal Üroloji Kongresi Özet Kitabı, 181. (5-10 Ekim 2002- Antalya)

A.9.d.3.      Yağcı N, Can Güler T, Sarıoğlu F, Karçıkay F. (2003) Hemodiyalize Bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Problemi Olan Hastalarda Aktivite Düzeyleri İle Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi Sayı 2: 109.

A.9.d.4.      Yağcı N, Can Güler T, Er S, Koçaker A. (2003) Yaşlılarda Görülen Üriner Sistem Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi. II.Ulusal Yaşlılık Kongresi Yaşlı Sorunlarını Araştırma Dergisi 419-425 (9-12 Nisan 2003-Denizli)

A.9.d.5.      Yağcı N, Altuğ F, Can Güler T, Özkan S. (2003) Doğurgan Çağda Kadınlarda Görülen Üriner Sistem Problemlerinin İncelenmesi. II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi Özet Kitabı, 164. (4-6 Haziran 2003-İstanbul)

A.9.d.6.      Yağcı N, Can Güler T, Baskan E, Yıldız G. (2005) Diabetik Nöropatili Hastalarda Ayak Problemlerinin ve Ayak Açılarının İncelenmesi. 41. Ulusal Diyabet Kongresi Özet Kitabı, 68. (11-15 Mayıs 2005- Antalya)

A.9.d.7.      Can Güler T, Yağcı N, Cavlak U, Soysal M E. (2007) Endometrial veya Over Kanserli Kadınlarda Psikolojik Durum ve Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2007;18(2):109. (I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, Sıhhiye – Ankara)

A.9.d.8.      Ekici G,Cavlak U,Yağcı N, Baş Aslan Ü, Can Güler T, Mannerkopi K, Çobankara V. (2007) Farklı Lokalizasyonu Olan Kronik Yaygın Ağrılı Kadınlarda Emosyonel ve Fiziksel Etkilenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2007;18(2):118 (I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, Sıhhiye – Ankara)

A.9.d.9.      Ekici G, Cavlak U, Yağcı N, Baş Aslan Ü, Can Güler T, Mannerkopi K, Çobankara V. (2007) Kronik Yaygın Ağrısı Olan Kadınlarda Ağrı ve Yorgunluğa Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2007;18(2):118. (I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, Sıhhiye – Ankara)

A.9.d.10.    Can Güler T, Yağcı N, Cavlak U, Soysal M E. (2007) Jinekolojik Kanserlerin Fiziksel Fonksiyon ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2007;18(2):124 (I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi. 04-06 Mayıs 2007, Sıhhiye – Ankara)

A.9.d.11.    Can Güler T, Cavlak U, Cetisli Kokmaz N. (2008) Akut Disemine Ensefalomyelitli Bireylerde Rehabilitasyonun Önemi: Olgu Sunumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2008; 19(3):193 (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008- Eskişehir)

A.9.d.12.    Can Güler T, Yağcı N. (2008) Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Hipermobilitenin Pelvik Taban Kas Gücüne Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2008; 19(3):220 (XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008- Eskişehir)

A.9.d.13.    Can Güler T, Kitiş A. Çevresel durum özürü nasıl etkiler? Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2008; 19(3):222(XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008-Eskişehir)

A.9.d.14.    Altuğ F, Acar F, Can Güler T, Acar G, Cavlak U. (2009) Epileptik Ataklar için Vagal Sinir Stimulasyonu: olgu sunumu. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2009;20(2):111 (II.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009- İzmir)

A.9.d.15.    Altuğ F, Can Güler T, Cavlak U, Çetişli Korkmaz N. (2009) Nörolojik Hastalıklarda Ağrı Analizi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2009;20(2):111 (II.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14-16 Mayıs 2009- İzmir)

A.9.d.16.    Can T, Cetisli Korkmaz N, Kılavuz G. (2011) Erken Dönem Nörolojik Hastalıklarda Gövde Kontrolünün Denge ve Mobilite Üzerine Etkisi. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22(2):124 (III. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 14-16 Mayıs 2011-İstanbul)

A.9.d.17.    Can T, Kılavuz G, Cetisli Korkmaz N. (2011) İnmeli Hastalarda Motor Yeterliğinin Günlük Yaşam Aktivite ve Denge Arasindaki İlişkisi, Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22(2):136 (III. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 14-16 Mayıs 2011-İstanbul)

A.9.d.18.    Can T, Cetisli Korkmaz N, Kılavuz G. (2011) Hemiplejik İnmeli Hastalarda Yürüme Bandı ve Bisiklet Ergometresi Eğitiminin Spastisite, Denge ve Yürüme Üzerine Etkisi, Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2011;22(2):137 (III. Ulusal Fizyoterapi Kongresi, 14-16 Mayıs 2011-İstanbul)

A.9.d.19.    Can Akman T, Kılavuz G ‘‘Erken dönem inme hastalarında üst ekstremite fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan iki ölçeğin Karşılaştırılması’’ Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2013;  24(2):19 (IV.Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi , 9–11 Mayıs 2013-Denizli)

A.9.d.20.    Can Akman T, Kılavuz G ‘‘Yatarak tedavi gören guillain barre sendromlu hastaların özürlük durumlarının ağrı, yorgunluk, fonksiyonel ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine etkisi’’ Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2013;  24(2):33 (IV.Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi , 9–11 Mayıs 2013-Denizli)

A.9.d.21.    Can Akman T, Baskan E, Tellı Atalay O, Çetisli Korkmaz N ‘‘Hemiplejik olgularda kognitif fonksiyonların yürüyüş, dinamik denge ve kardiyovasküler performans üzerindeki etkileri Türk Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 2013;  24(2):66 (IV.Ulusal Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Kongresi , 9–11 Mayıs 2013-Denizli)

A.9.d.22.    Can Ike M,  Hiz  F, Can Akman T, Özden Erkutlu L, Mercan E ‘’Migren Hastalarında Serum Hemogram, Ferritin, Demir, Demir Bağlama, Sedimentasyon, Folik Asit, Vitamin B12 Duzeyleri ve Kranyal Mrg İncelemesi 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15- 21 Kasım 2013, Antalya

A.9.d.23.    Can Akman T, Kılavuz G, Çetişli Korkmaz N Relapsing-Remitting Multipl Sklerozlu Hastalarda El Fonksiyonlarinin Incelenmesi 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,  8-12 Nisan 2014, Ankara

 

B KONGRELER

B.1 ULUSLARARASI KONGRELERDE, SEMPOZYUMLARDA DAVETLI KONUŞMACI/PANELIST OLMAK (ÖZEL BIR KONU IÇIN DAVET MEKTUBU VEYA KONGRE PROGRAMINDA GÖRÜNÜYOR OLMASI) VE/VEYA YURTDIŞINDA DERS, SEMINER, KONFERANS VERMEK

B.1.1. ‘‘Exercise in Obstetric Rehabilitation’’ 4th International Conference "Physical Exercise-complex and modern method of health promotion" Craiova / Romanya, 21-23. Ekim 2011

B.1.2. Erasmus Programında Ders Verme : ‘‘Vestibular rehabilitation and exercises’’ ATEI OF THESSALONIKI, Health&Medical, Physiotherapy Selanik/            Yunanistan 16-19 Kasım 2014

B.2 Ulusal kongrelerde, sempozyumlarda davetli konuşmacı olmak /panelist olmak ve/veya diğer üniversitelerde, ders, seminer, konferans vermek

B.2.1. Osteoporoz Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi Sempozyumu İstanbul Tıp Fakültesi Tevfik Sağlam Amfisi 8 Mart 2011

 

B.3 Uluslararası kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak

B.4 Ulusal düzeydeki kurslara kurs eğitmeni olarak katılmak

B.5 Uluslararası toplantılara katılmak

 

B.5.1. 36th Physical Education and Sports In The Benefit of Health, 28-29 Mayıs 2010, Oradea, Romanya

 

B.5.2. 4th International Conference "Physical Exercise-complex and modern method of health promotion" 21-23. Ekim 2011, Universiy of Craiova-Craiova / Romanya

 

B.5.3. 15 th World Congress of Pain Clinicians, 27-30 Haziran 2012, Granada, İspanya

 

B.6 Ulusal toplantılara katılmak

B.6.1 ‘‘II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi’’, 17-19 Nisan 2002, İstanbul

B.6.2. ‘‘Pamukkale Üroloji Günleri’’, 11 Mayıs 2002, Denizli

B.6.3. ‘‘II. Pamukkale Üroloji Günleri’’, 31 Mayıs 2003, Denizli

B.6.4. ‘‘II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi’’, 4-6 Haziran 2003 İstanbul

B.6.5. ‘‘M anuel Terapi ve Osteopati Günleri Sempozyumu’’, 17-18 Nisan 2004, İstanbul

B.6.6. ‘‘X. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu’’, 28-31 Ekim 2004, Antalya

B.6.7. ‘‘Kontinans Derneği İdrar Kaçırma Toplantısı’’, 5 Mart 2005,  Denizli

B.6.8. ‘‘41. Ulusal Diyabet Kongresi’’, 11-15 Mayıs 2005, Antalya

B.6.9. ‘‘Uluslararası Katılımlı Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XXXII. Ulusal Kongresi’’, 18-22 Eylül 2006, Denizli

B.6.10. ‘‘XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu’’, 17-19 Kasım 2006, İstanbul

B.6.11. ‘‘Obstetri ve Ürojinekolojide Yaklaşımlar Semineri’’, 29-30 Mart 2007, Ankara

B.6.12. ‘‘I.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’’, 4-6 Mayıs 2007, Ankara

B.6.13. ‘‘XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu’’, 6-9 Kasım 2008, Eskişehir

B.6.14. ‘‘Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi’’, 8 Mart 2011, İstanbul

B.6.15. ‘‘Fizyoterapi Sempozyumu’’, 10 Nisan 2011, Denizli

B.6.16. ‘‘3.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’’, 14-16 Mayıs 2011, İstanbul

B.6.17. ‘‘IV.Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi’’ , 9–11 Mayıs 2013-Denizli

B.6.18. 15. Fizyoterapide Gelişmeler Kongresi,  8-12 Nisan 2014, Ankara

 

D EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

D.1.h. Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen projede görev alma

D.4.h. Öğrenci danışmanlığı

 

E. ÖDÜLLER VE PATENTLER

E.1 Ödül puanları (yayın teşvik ödülleri hariç, araştırmacılar arasında eşit paylaştırılır)

E.1.b. Ulusal Ödüller

Yağcı N, Can T, Sarıoğlu F., Karçakay A., “Hemodiyalize bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Sorunu olan Hastalarda Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 13. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Poster Çalışması 2.’lik ödülü