ÖZGEÇMİŞ

  1. 1.    GENEL

 

 

 

 

 

 

 

DÜZENLEME TARİHİ                  :17/02/2012

 

ÜNVANI ADI SOYADI                    :Dr.Fzt.Emre BASKAN

YAZIŞMA ADRESİ                          :PAU Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O Kınıklı Kampüsü/ Denizli

DOĞUM TARİHİ ve YERİ            :02/07/1979  İZMİR

TEL : 02582962297

 

E-POSTA : emrebaskan@hotmail.com

FAKS :02582962322

 

 

  1. 2.    EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız) 

 

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

2001

Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2004

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2009

Doktora

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

 

  1. 3.    AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

 

GÖREV DÖNEMİ

ÜNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2001-2012

Araş.Gör.

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.YAYIN BİLGİLERİ

 

BASKAN E., CAVLAK U., TELLİ O., “The Effect Of Maximal Isometric Contraction Training İn Various Knee Positions On Physical Capacity Of Healthy Quadriceps Muscle” Sports Medicine Journal. Nr.8- 464-469 , 2006

 

KORMAZ Ç.N., BİR S., BASKAN E., CAN T., ÇABUK T. The Cognitive Dysfunctions Of Multiple Sclerosis: Do We Face From The Early Terms? Pak J Med Sci July - September 2010 Vol. 26 No. 3 623-628

 

CAN T.,Korkmaz Ç.N., Baskan E. Effectiveness of rapid mobilization, approximation and bridging on early term functionality in a stroke patient: a case report. Romanian Journal of Physical Therapy Nr:25/2010 P:21 2010

 

YAĞCI N., BASKAN E., DİRİK A., CAVLAK U:, “ Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Komorbid Hastalıkların Performans ve Yorgunluk Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi”, 12. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumunu, Eskişehir , 2008

 

BASKAN E., KORKMAZ N., BİR S., ÇAKMAK T:, “Erken Dönem Multiple Sclerosis Hastalarında Kognitif Değişiklikler İle Yüzleşme”, 12. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumunu, Eskişehir , 2008

 

BASKAN E., KORKMAZ N., ÇAKMAK T., BİR S:, “Erken Dönem Multiple Sclerosis Hastalarında Özür, Yorgunluk, Depresyon ve Kognitif Şikayetler”, 12. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumunu, Eskişehir , 2008 

 

YAĞCI N., BASKAN E., CAVLAK U:, KİTİŞ A., KOÇAKER A:, “Farklı Ortamlarda Yaşayan Geriatriklerde Kalça Ağrısının Yürüme Ve Dengeye Etkisi”, 7. Ulusal Geriatri Kongresi, İzmir , 2008 

 

 

Yağcı, N., E. Baskan., A. Dirik, ve U. Cavlak, “Sağlıklı Yaşlılarda Denge Yetenekleri ile Yürüyüş Karakteristikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi” I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 69, İzmir , 2005

 

Can, Güler, T., N. Yağcı., E. Baskan, ve G. Yıldız, “Diabetik Nöropatili Hastalarda Ayak Problemlerinin ve Açılarının İncelenmesi” 41. Ulusal Diabet Kongresi, 68, Antalya. , 2005

 

Baskan, E., Yağcı, N, ve O. Telli, “Sedanter Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Parametrelerinin Bilişsel Yıkım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 152, Antalya. , 2003 

 

Baskan, E., A. Dirik., N. Yağcı, ve O. Telli, “Yaşlılarda Görülen Diz Problemlerinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 152-153, Antalya. , 2003 

 

Yağcı, N., E. Baskan, ve D. Şentürk, “Bilateral Femur Kırığında Diz Altı Silikon-Liner Protez Uygulaması: Bir Olgu Sunumu” 4. Ulusal Protez-Ortez Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), Ankara. , 2003 

 

Telli O., Cavlak U., Baskan E., “Periferik Nöropatisi Olan Ve Olmayan Diyabetik Olgularda Vücut Kitle İndeksinin Ağrı Eşiği Ve Toleransı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006 , 2006 

 

Baskan E., Cavlak U., “Farklı Diz Açılarında Maksimal İzometrik Kontraksiyon Eğitiminin Sağlıklı Quadriceps Femoris Kasının Fiziksel Kapasitesi Üzerine Etkisi” XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006 , 2006 

 

Baskan E., Cavlak U., “Sağlıklı Bireylerde Elektrik Stimülasyonunun Quadriceps Femoris Kasının Kuvvet Ve Enduransına Etkisi: Cinsiyet Farklılığının Belirlenmesi” XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 17-19 Kasım 2006 , 2006 

 

Cavlak U, Altuğ F, Telli O, Baskan E. : “An Analysis Of Physical Fitness Level Of Overweight Subjects” 13th Balkan Sports Medicine Congress (Uluslar arası Katılımlı) , 29 Nisan –2 Mayıs 2004 Yunanistan , 2004

 

Telci A., Baskan.E, Cavlak U. “Servikal Bölge Problemi Olan Hastalarda Özür Düzeyinin Karşılaştırılması” 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir 2009

 

Can Güler T, Yağci N, Baskan E, Yildiz G.: “Diabetik Nörapatili Hastalarda Ayak Problemlerinin ve Açılarının İncelenmesi” 41. Ulusal Diabet Kongresi, 11-15 Mayıs 2005 Antalya

 

Baskan E, Dirik A, Yağci N, Telli O.: “Yaşlılarda Görülen Diz Problemlerinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 20-24/10/2003 Antalya. , 2003 

 

Baskan E, Yağci N, Telli O.: “Sedanter Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Parametrelerinin Bilişsel Yıkım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” 2. Ulusal Geriatri Kongresi , 2003

 

U.Cavlak , A.Razak Özdinçler, E.Baskan, B.Ersöz, F.Altuğ: How do people with multiple sklerosis (MS) describe multiple sklerosis disease.1 st. Balkan Congress of Physiotherapy.27-29 May,Drama,Greece.

 

Baskan E., Cavlak U., Yildiz H. “Comparison of electrical stimulation and isometric training on isokinetic strength of knee extensors: A randomized clinical trial”. Pak J Med Sci 2011 Vol. 27 No. 1 11-15

 

Aslan B.U., Cavlak U., Yagci N., Baskan E. “Reliability And Validity Of The Turkish Version Of The Cdc Hrqol-4 Scale In Patients With Chronic Low Back Pain.” Pak J Med Sci    October - December 2010    Vol. 26 No. 4    875-879

 

Can T., Kormaz C.N, Baskan E. “ERKEN DÖNEM NÖROLOJİK HASTALIKLARDA GÖVDE KONTROLÜNÜN DENGE ve MOBİLİTE ÜZERİNE ETKİSİ” 3. Ulusal Fizyoterapi Kongresi 14-16 Mayıs 2011

 

Can T., Kılavuz G., Korkmaz C.N, Baskan E. ”İNMELİ HASTALARDA MOTOR YETERLİĞİNİN GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTE VE DENGE ARASINDAKİ İLİŞKİSİ” 3. Ulusal Fizyoterapi Kongresi 14-16 Mayıs 2011.

 

Baskan E., Korkmaz N.C, Can T. ”HEMİPLEJİK İNMELİ HASTALARDA YÜRÜME BANDI VE BİSİKLET ERGOMETRESİ EĞİTİMİNİN SPASTİSİTE, DENGE VE YÜRÜME ÜZERİNE ETKİSİ.” 3. Ulusal Fizyoterapi Kongresi 14-16 Mayıs 2011.

 

AslanB.O, Cavlak U., Baskan E., Telci E.A. ”Relationships between Single Leg Half Squat, Single Leg Decline Squat, and Anthropometric Characteristics of Young Adults. Kinesiology & Exercise Sciences. 27-30 June.2011

 

 

 

KONGRE KATILIMI

 

Movement Science: Health Science and Engineering Perspectives Special Meeting with Workshop and Courses , 2010

 

XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu , 2006

 

Ulslararası Katılımlı  Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 32. Ulusal Kongresi 18-22.09.2006

 

4th Greek Sports Medicine Congress , 2004

 

7th International Congress Of Sports Medicine Association of Greece , 2004

 

13th Balkan Sports Medicine Congress , 2004

 

T.C. Başbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığı Spor Kulüpleri Yönetimi Sevk ve İdare Semineri, 11.12.2009 , 2009

 

12. Ulusal Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumunu, Eskişehir , 2008

 

7. Ulusal Geriatri Kongresi, İzmir , 2008

 

V. Ulusal Protez Ortez Kongresi (15-18 Ekim 2003 Ankara) , 2003

 

III. Ulusal Protez Ortez Kongresi (13-15 Kasım 2001 Ankara) , 2001

 

VIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (6-8 Kasım 2000 Ankara) , 2000

 

Kulüp Sağlık Ekipleri Sürekli Eğitim Programı (23-26 Aralık 2004 Ankara) , 2004

 

Mekanik Ventilasyon Bölgesel Toplantısı (23 Haziran 2006 Denizli) , 2006

 

 

TEZLER:

 

“Sağlıklı Quadriceps Femoris Kasının Kuvvetlendirilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması” (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Yüksek Lisans Tezi, 2004)

 

"Elektrik Stimülasyonu ve İzometrik Egzersizin Sağlıklı Quadriceps Femoris Kasının İzokinetik Kuvvetine Etkilerinin Karşılaştırılması". (Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilimdalı, Doktora Tezi, 2009).

 

GÖREVLER:

 

Atatürk İlke Ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Genel Kurul Üyeliği

 

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Satın Alma Komisyon Üyeliği.

 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim-Öğretim Programları Geliştirme Organizasyon EkibiÜyeliği 2010

 

Türkiye Engelliler Masatenisi Şampiyonası Klasifikatörlüğü Bursa , 2007

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti, Macaristan , 2009

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti, Slovenya , 2009

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti, İtalya , 2009

 

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Engelli Masa Tenisi Milli Takım Kampı Antalya, 2010

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti, Slovenya 2010

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti Romanya 2010

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti Slovenya 2011

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti İtalya 2011

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti Hollanda 2011

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti Almanya 2011

 

Uluslarası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası Milli Takım Fizyoterapisti İngiltere 2011

 

Paralimpik Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Milli Takım Fizyoterapisti Hırvatistan 2011

 

Bedensel Engelliler Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası Klasifikatör/Fizyoterapist 2011

 

Uluslararası Paralimpik Masa Tenisi Turnuvası ITTF(Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu) klasifikatörlüğü Almanya 2012

 

 

KURSLAR:

 

3 Boyutlu Yürüme Analizi Kursu 6-7.05.2010

 

Optoelectronic Plethysmograph Workshop, 05.05.2010

 

ICF (International Classification of Functioning) Kursu. 12-14.02.2010

 

Craniosacral Terapi Kursu 1. 11-13/2002

 

Craniosacral Terapi Kursu 2. 31.10-01.10 2002

 

Craniosacral Terapi Kursu 3. 13-15.03.2003

 

IPC International Table Tennis Committee for Disabled Classification Course 17.05.2003

 

Duyu Bütünlüğü Kursu 11-13.04.2008

 

Tekerlekli Sandalye Masa Tenisi Klasifikasyon Kursu, 15-18.05.2003

 

Skolyozda Üç Boyulu Tedavi Yöntemi. 11-12.02.2005

 

Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu. 29.11.2002

 

Uygulamalı Cardiopulmonar Resusciation Kursu, 26.12.2004

 

IPC International Table Tennis Committee for Disabled Classification and Intelligent Disabled Level B 2011

 

DİĞER:

 

Türkiye Fizyoterapistler Derneği Denizli İl Temsilcisi

 

Denizli Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bedensel Engelliler Federasyonu Temsilcisi

 

Özel Sporcular Masa Tenisi Klasifikatörlüğü

 

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Masa Tenisi Teknik Kurul Üyeliği

 

Bedensel Engelliler Milli Takım Fizyoterapist/Klasifikatör

 

International Table Tennis Federation (ITTF) Uluslarası Klasifikatör