Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 

 

Doç. Dr. Erdoğan KAVLAK

Nörolojik Rehabilitasyon AD

Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi

1- ÖZGEÇMİŞ 

1.1. Adı Soyadı: Erdoğan Kavlak

1.2. Doğum Tarihi: 12.06.72

1.3. Ünvanı: Doçent

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Ünv.

1995

Y. Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniv.

2000

Doktora

Fizyoloji 

ADÜ 

 2012 

 

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Hemiplejik Serebral Paralizili Çocuklarda Elektrik Stimülasyonunun Spastisite, H- Refleksi,   F Yanıtı Üzerine Etkisi”

Danışman: Doç. Dr. Türker Şahiner 

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.

 

1.5.            İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1.      Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (19 Eylül1995- ...).

1.5.2.      Türk Silahlı Kuvvetleri Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara (2000- 2001 Askerlik dönemi).

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-…

 1.7. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.7.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

1.7.2. Türkiye Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, İstanbul

1.8. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.8.1. Refleksoloji Temel Kurs Katılımı. Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 07-09 Ocak 2008 Denizli 

1.8.2.      GMFM ( Gross Motor Function Measure) Teorik ve Pratik kurs Katılımı, 19- 20 /10/ 2008 İstanbul.

1.8.3.      Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulamalı Eğitim Programı Katılımı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2002.

1.8.4.      Yapılandırılmış Öğretim Stratejileri (TEACH) Eğitim Programı, I. Uluslar arası İzmir Özel Eğitim ve Otizm Sempozyumu, 28-30 Eylül 2005, İzmir.

1.8.5.      Ankara Artikülâsyon Testi Kullanım konulu Çalıştay Katılım sertifikası, III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 4 Haziran 2005, Ankara.

1.8.6.      Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Dilin Değerlendirilmesi Konulu Çalıştay Katılım Sertifikası III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 2 Haziran 2005, Ankara.

1.8.7.      Afazi ve İlişkili Bozukluklarda İşlevsel Değerlendirme Konulu Çalıştay Katılım Sertifikası,  III. Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 3 Haziran 2005, Ankara

1.8.8.      NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath Semineri I Teorik ve Pratik kurs katılımı, Moral Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 9- 15 Mayıs 2005, İzmir.

1.8.9.      Skolyozda Üç Boyutlu Tedavi Yönetimi Kurs Katılımı Sertifikası, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, 11- 12 Şubat 2005.

1.8.10.  English Language Cours at Aspect, Certificate, 12.06.2004 – 04.09. 2004, Bournemouth- England.

1.8.11.  Evde Özel Eğitim Konulu Seminer Katılımı Sertifikası, Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği, 16- 18 Ocak 2004.

1.8.12.  Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Program Tanıtımı Konulu Çalıştay Katılım Belgesi, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28- 30 Mayıs 2004.

1.8.13.  Otizme Eşlik Eden Durumların Değerlendirme ve Tedavisi Konulu Eğitim Programı Katılımı, II. Uluslararası Otizm Sempozyumu, 05- 07 Ekim 2004, İstanbul.

1.8.14.  Otizm ve Benzeri Bozukluklarda Klinik Değerlendirme ve Ölçeklerin Kullanımı Konulu Eğitim Programı, . Uluslararası Otizm Sempozyumu, 05- 07 Ekim 2004, İstanbul.

1.8.15.  TEACCH Programının Temel İlkeleri, Konulu Kurs Katılımı. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları – I / Otizm Sempozyumu, 29 Eylül 2003, İstanbul.

1.8.16.  Yaygın Gelişimsel Bozukluklarda Değerlendirme, Tanı, Etiyoloji ve Tedavi Konulu Kurs Katılımı, Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları – I / Otizm Sempozyumu, 30 Eylül 2003, İstanbul 

1.8.17.  Lumbal Bölge Osteopati ve Omuz Workshop Katılımı, I. Manuel Terapi ve Osteopati Günleri, 17- 18 Nisan 2004.

1.8.18.  Treating Children with Articulation and Phonological Disorder konulu çalıştay katılımı, 2. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi, 28- 30 Mayıs 2004.

1.8.19.  OTİZM ( Teacch Programı Uygulaması) Semineri Katılımı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 14. 04. 2003 – 18.04.2003, İzmir.

1.8.20.  Temel Portage Eğitimi, 1-2 Mart 2003, İzmir.

1.8.21.  Fonksiyonel Elektrik Stimülasyon Kursu ( Düşük Ayağın Düzeltilmesinde Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonunun Kullanımı), Türkiye Protez – Ortez Bilim Derneği, 19 Ekim 2003, Ankara.

1.8.22.  Uygulamalı Temel Yaşam Desteği Kursu, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 29.11.2002, Denizli.

1.8.23.  Cervical Bölge Palpasyon Eğitim Semineri katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 19-20 Nisan 2003 Denizli.

1.8.24.  Ortopedik Manuel Terapi, “Alt – Üst Ekstremite Spasifik Germe” Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 28- 29 Eylül 2002, Denizli.

1.8.25.  Genel Balneoloji Kursu 1 Katılımı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı, 7 Kasım 2002 Gönen.

1.8.26.   Cranio- Sacrale – Therapie 1. Institut Für Angewandte Osteaopathie, 11. 07. 2002- 13.07.2002, İstanbul.

1.8.27.    Cranio- Sacrale – Therapie 2. Institut Für Angewandte Osteaopathie, 31. 10. 2002- 01.11.2002, İstanbul.

1.8.28.  Cranio- Sacrale – Therapie 3. Institut Für Angewandte Osteaopathie, 13.03. 2003- 15.03.2003, İstanbul.

1.8.29.   NDT (Neurodevelopmental Treatment) Bobath Semineri I Teorik ve Pratik kurs katılımı, İÜİTF Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD ve Çocuk Sağlığı Enstitüsü, 14- 20 Şubat 2002, İstanbul.

1.8.30.   Tıbbi İngilizce Tercüme Kursu, Pamukkale Üniversitesi PAÜSEM, 8 Nisan 2002-      1 Temmuz 2002, Denizli.

1.8.31.  Sporda Antrenman ve Kuvvetlendirme Kursu Katılımı, Spor Fizyoterapistleri Derneği, 08- 09 /05 / 2002, Bolu.

1.8.32.  I. VOJTA Prensiplerine Dayalı Kinezyolojik Tanı ve Tedavi Uygulamalı Kurs Katılımı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD, Şirinevler Rehabilitasyon Merkezi, ( Internationale Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation und Promyk Slonca Fundacja Krakow), 28 Mayıs- 8 Haziran 1996, İstanbul.

1.8.33.  II. VOJTA Prensiplerine Dayalı Kinezyolojik Tanı ve Tedavi Uygulamalı Kurs Katılımı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD, Oruçoğlu Tesisleri, ( Internationale Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation und Promyk Slonca Fundacja Krakow), 12 Şubat – 17 Şubat 1997, Afyon.

1.8.34.  III. VOJTA Prensiplerine Dayalı Kinezyolojik Tanı ve Tedavi Uygulamalı Kurs Katılımı, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR ABD,  (Internationale Akademie für Entwicklungs- Rehabilitation und Promyk Slonca Fundacja Krakow), 10- 18 Mayıs 1999, İstanbul.

1.8.35.  Cyriax Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Module A Course in Orthopaedic Medicine, Hacettepe Üniversitesi FTRYO, October 1997, Ankara.

1.8.36.  Cyriax Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Module B Course in Orthopaedic Medicine, Hacettepe Üniversitesi FTRYO, December 1998, Ankara

1.8.37.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Torakal Bölge I Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 29- 31 / 05/ 1998, İzmir.

1.8.38.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Torakal Bölge II Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 10- 12 / 07/ 1998, İzmir.

1.8.39.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Lumbal Bölge I Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 30- 31 Mayıs- 01 Haziran 1997, İzmir.

1.8.40.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Lumbal Bölge İlio – Sacral Eklem II Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 18- 20/ 07/ 1997, İzmir.

1.8.41.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Üst Extremite I Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 18- 20/ 09/ 1997, İzmir.

1.8.42.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Üst Extremite II Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 7- 9/ 11/ 1997, İzmir.

1.8.43.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Alt Extremite I Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 13- 15/ 02/ 1998, İzmir.

1.8.44.  Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Alt Extremite II Kurs Katılımı, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 20- 22/ 03/ 1998, İzmir.

1.8.45.   ICF (International Classification of Functioning) Eğitimi, 12-14 Şubat 2010, Denizli-Türkiye

1.8.46.  “Deney Hayvanları Kullanım Kursu” Adnan Menderes Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, 01- 08 Şubat 2010, Aydın- Türkiye.

1.9. Mesleki İlgi Alanları:

1.9.1. Pediatrik Nörolojik Rehabilitasyon

1.9.2. Serebral Paralizi ve Rehabilitasyonu

1.9.3. Çocukluk Çağı Kas Hastalıkları ve Rehabilitasyonu

1.9.4. Otizm ve Rehabilitasyonu

1.10. Aldığı Ödül ve Teşvikler

Yazışma Adresi:

Öğr. Gör. Erdoğan Kavlak

 

Pamukkale Üniversitesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Rektörlük Binası Zemin Katı 20070

Kınıklı-DENİZLi

ekavlak@pau.edu.tr

kavlake@hotmail.com

Tel: 258 2962304

Fax:258 2962322

2- ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SCI Expanded, SSCI, Arts and Humanities):

B. Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Kavlak, E., Cavlak, U., Şahiner, T: "Indirect Effect of Electrical Stimulation of Tibialis Anterior on Gastro- Soleus Muscle in Children with Spastic Hemiplejic Cerebral Palsys", Neurosciences,vol 10(4):291-296, 2005.

B2. Cavlak, U., Kavlak, E,."Analaysing of Ankle- Food Deformities in Cerebral Palsied Children: A Retrospective Study", J. Med. Sci.,5(1): 55-60 January- March, 2005,

C. Yayınlanmış kitap veya kitap bölümü:

D. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

D1. Sermez, Y., N. Yağcı., E. Kavlak., G. Kazdağ, S. Tursun., A. Keskin, ve H. Taşkıran, “The Muscle Power in Obese Women, Its Correlation With Body Composition,” II.Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33.Ulusal Diabet Kongresi, Marmaris.,1997

D2. KAVLAK, E., CAVLAK, U., ŞAHİNER, T.: “Effectiviness of Tetanic Faradic Stimulation on Range of Motion and Gait Parameters in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy (PC)”,European Journal of Neurology 9(Suppl.2),94-95,October,2002.

D3. KAVLAK, E., ŞAHİNER, T., CAVLAK, U.: “ The Effect of Electrical Stimulation on the H- Reflex, F- Response and Muscle Hypertonus in Children with Hemiplegic Cerebral Palsy (CP)”,European Journal of Neurology, 9 (Suppl 2),94, October 2002.

D4. Cavlak,U., Kavlak, E., Tarakçı ,E., Özdinçler,R.,A.,Uysal,H., Gürsoy,S."A Comparison of Quality of Life of Mothers With Children With/Without Disabilities: A Sample Based on Turkish Population" 9th İnternational Conference of Baltıc Child Neurology Association (BCNA), June 20- 23,2007, Vilnius, Lithuania ,2007

D5.Cavlak,U.,Kavlak,E.,Gürsoy,S.,Tarakcı,E.,Özdinler,R.,A.,Uysal,H."The Effects of Physical and Social Health Components on Quality of Life in Turkish Mothers with Disabled Children" 9th İnternational Conference of Baltıc Child Neurology Association (BCNA), June 20- 23,2007, Vilnius, Lithuania ,2007

D6. TAŞKIRAN, H., KİTİŞ, A., KAVLAK, E.: “Validity of Two Functionel Test in Assesing Hand Function on Healty Subjects” Fifth Congress Federation of European Societies for Hand Therapy (Upper Limp Dysfunction), 23- 24 April, 1999, Athens,1999

D7. Kavlak E, Cavlak U.  Exploring the meaning of cerebral palsy and its treatment: a preliminary prospective study related to the perceptions of mothers and physical therapist in Turkey. European Academy of childhood Disability 23rd Annual Meeting 8- 11 June 2011 Rome- Italy.

D8. F Altug, N Buker, E Kavlak, U Cavlak. Assesing hand grip strength of upper exremities: A comparitive study. Xth EFSHT MEETING, May 26- 28, 2011. In Oslo, Norway.  

 

E. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

E1. ŞAHİNER, T., TAŞKIRAN, H., OĞUZHANOĞLU, A., KARAKAYA, N., KURT, T.,EKİCİ, G., KAVLAK, E.: “Serebral palsi Rehabilitasyonunda EEG Bulgularının Prognostik Değeri.” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2): 49- 51, Mayıs 1999.

E2. TAŞKIRAN, H., KİTİŞ, A., KAVLAK, E.: “Sağlıklı Olgularda El Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde İki Fonksiyonel Testin Geçerliliği.” Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(4 ): 33- 36, 1999.

E3. Akdur H, Kavlak E, Taşkıran H: Genç amatör yüzücülerde vücut kompozisyonu ve esnekliğin incelenmesi. İ Ü Spor Bilimleri Dergisi 1(1):12-20,2001.

E4 Büker N, Altuğ F, Kavlak E, Kitiş A. Huzurevi ve ev ortamında yaşayan yaşlılarda moral ve depresyon düzeyinin fonksiyonel durum üzerine etkisinin incelenmesi. Yaşlı Sorunları Araştırma E- Dergisi 2010(1): 44-53.

 

F. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

F1. Kavlak E, Kavlak A, Büker N. Pallister-Killian sendromlu bir hastada Bobath terapisi ve Portage erken çocukluk dönemi eğitim proğramının etkisi: olgu sunumu. I. Ulusal Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 08-10 Ekim 2009, İstanbul-Türkiye.

F2. Kitiş A, Büker N, Erdoğan K, Altuğ F, Çevik MA, Tonak HA. Üst Ekstremite Kas Kuvvetinin Artırılmasında Kullanılan İki Farklı Egzersiz Yönteminin Karşılaştırılması. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7-9 Ekim 2010, Antakya/Hatay-Türkiye.

F3. Altuğ F, Büker N, Kavlak E, Cavlak U, Çırak B. Kronik Boyun Ağrılı Hastalarda Özür Durumu, Ağrı Ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 7-9 Ekim 2010 Antakya/Hatay-Türkiye.

F4. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F. Serebral Palsili Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Ölçeği İle Değerlendirilmesi. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 7-9 Ekim 2011 İstanbul/Türkiye.

F5. Kavlak E, Cavlak U, Büker N, Altuğ F, Kavlak HA. Zihinsel Engelli Çocuk Annelerinin Bakas Bakım Verme Ölçeği İle Değerlendirilmesi. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 7-9 Ekim 2011 İstanbul/Türkiye.

F6. Kavlak E., Büker N., Altuğ F., Kavlak H A.: “Miller- Dieker Sendromlu Bir Hastada Bobath Terapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Ekisi: Olgu sunumu”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (poster sunumu), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay. ,2010

F7. G.Ekici, U.Cavlak, E.Bağcı, E.Kavlak. An Analysis of Pyschosocial Problems in Mothers Who Have Had Disabled Children. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon kongresi Poster Sunum özetleri. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 2002;48(1)

 

 

F8. Kavlak, E., Kavlak, A., Altuğ, F.: “Tuberosklerozlu Bir Hastada Bobat Therapisi ve Portage Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Programının Etkisi: Olgu Sunumu. 1. Ulusal pediatrik Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum ve poster özetleri. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(3):231-258.

F9. Keleş, M., Kitiş, A., Kavlak, E.: “Serebral Paralizide Gelişimsel Faktörlerle Kavrama Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Özetler. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(2):114.

F10. Kavlak, E., Kitiş, A., Kavlak, A. : “Bedensel Engelli ve Zihinsel Engelli Çocukların ve Annelerinin Demografik Özelliklerinin İncelenmesi”. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi Sözel Sunum Özetler. Fizyoterapi Rehabilitasyon 2009;20(2):118.

F11. Kavlak, E., N. Yağcı, ve H. Taşkıran, “Genç Amatör Yüzücülerde Vücut Kompozisyonunun İncelenmesi” VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 88, İzmir.,1997.

F12. Kavlak E., Cavlak U., Kavlak H A.: “Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile Kombine Tedavi Programı Sonuçlarının Analizi”. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu (poster sunumu), 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay.

 H. Katıldığı Paneller, verdiği Seminerler, Konferanslar, Kurslar ve Eğitimler:

H1. Kavlak E. Gelişimsel Nörolojide Fizyoterapi Uygulamaları. 1. Gelişimsel Nöroloji Günleri Sempozyumu, 12-13 Nisan 2008, Denizli- Türkiye.

H2. Kavlak E. Prematüre Bebeklerde Fizyoterapi Uygulamaları. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Prematüre İzlem Kursu,2006, Denizli- Türkiye.

I. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Kredi

2009-2010

Güz

FTR 311 Pediatrik Rehabilitasyon

2

FTR 205 Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz

2

PED 201 Pediatri

2

FTR421 Klinik Uygulama-I

8

Bahar

FTR 208 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri

2

FTR422 Klinik Uygulama-II

8

FTR212 Klinik Yaz Stajı-I

5

FTR343 Klinik Yaz Stajı-II

4

2010-2011

 

Güz

FTR 311 Pediatrik Rehabilitasyon

2

FTR 205 Fizyoterapide Değerlendirme ve Analiz

2

PED 201 Pediatri

2

FTR  237 Manipulatif Tedavi Teknikleri I

2

FTR 419 Rehabilitasyon Semineri

2

FTR 421 Klinik Uygulama-I

8

Bahar

FTR208 Tedavi Hareketleri ve Prensipleri

2

FTR422 Klinik Uygulama-II

8

FTR420 Klinik Karar Verme

2

FTR212 Klinik Yaz Stajı-I

5

FTR216 Klinik Yaz Stajı-II

4

 

K. Aktif Olarak Katıldığı Bilimsel Toplantı, Kongre ve Sempozyumlar

K1. Uluslararası Katılımlı IX. Serebral Palsi ve Nörogelişimsel Bozukluklar Sempozyumu, 27 Kasım 2010 Armada Hotel- İstanbul.

K2. 9 Th International Conference of Baltic Child Neurology Association. In Vilnius, Lithuania, 20-23 June 2007.

K3. XI. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu. 17- 19 Kasım 2006, İstanbul.

K4. I. Uluslararası İzmir Özel Eğiim ve Otizm Sempozyumu. 28- 30 Eylül 2005, İzmir.

K5. Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları- II II. Uluslararası Otizm Sempozyumu

K6. Uluslar Arası Katılımlı 1. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi, 8- 10 Ekim 2009, Caddebostan Kültür Merkezi, İstanbul

K7. 2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 14- 16 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi, İzmir.

K8. XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, 7-9 Ekim 2010, Mustafa Kemal Üniversitesi, Antakya- Hatay

K9. 2. Ulusal Cerebral Palsy' ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 02- 04 Kasım 2007, İstanbul.

K10. Serebral Palsi Sempozyumu,23-24 Mart 2007, Ankara.

K11. 6. Ulusal Spor Hekimliği Konresi, 19- 21 Eylül 1997, İzmir.

K12. Pediatrik Rehabilitasyona Farklı Yaklaşımlar" Konulu Panel Çocuk Fizyoterapistleri Derneği, 05 Mart 2006,İstanbul.

K13. III. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi,2- 4 Haziran 2005, Ankara.

K14. Evde Özel Eğitim. Otistik Çocukları Koruma ve Yönlendirme Derneği,16-18 ocak 2004, İzmir.

K15. 2. Dil ve Konşma Bozuklukları Kongrei. 28- 30 Mayıs 2004, Eskişehir.

K16. 1. Manuel Terapi ve Osteopati Günleri. 17- 18 Nisan 2004, İstanbul.

K18. Dil ve Konuşma Bozuklukları Sempozyumu. 23-25 Mayıs 2003 Ankara.

K19. 4. Ulusal Protez- Ortez Kongresi 15- 18 Ekim 2003 Ankara.

K20. İzdüşümü Uygulamalı Otizm Eğitim Semineri 14-18/04/2003, İzmir.

K21. I. Ulusal Yara İyileşmesi Sempozyumu. 20-22 Nisan 2002, Pamukkale.

K22. V. Ulusal Kaplıca Tıbbi Kongresi. 8-10 Kasım 2002, Gönen.

K23. 1. Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyum. 2-4 Nisan 1998, İzmir.

K24. VI Fizyoterapi'de Gelişmeler Sepozyumu, 6- 9 Kasım, Pamukkale ,1996.

K25. 1. Ulusal Protez- Ortez Kongresi, 23- 27 Ekim 1994,Ankara.

K26. 2. Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi. 7-9 Ekim 2011 İstanbul/Türkiye.