Menü

Duyurular

Tümünü Gör
 

 

 

Prof. Dr. Nesrin YAĞCI

Genel Fizyoterapi AD

Spinal Ağrı Ünitesi

1-ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: NESRİN YAĞCI

1.2. Doğum Tarihi: 21 Şubat 1969

1.3. Ünvanı: Profesör Doktor

1.4. Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1990

Y.Lisans

Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

1994

Doktora

Sağlık Bilimleri Enstitüsü/ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

2000

Doçent

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Hacettepe Üniversitesi

2009

Profesör

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2014

 

 

Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı: ²Havalı Tabanlığın Ayak Biyomekaniği Üzerine Etkisinin Araştırılması”, Doç. Dr. S Fatma UYGUR.

 

Doktora Tezi/S. Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı: ²Kronik Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Konnektif Doku Manipulasyonu ile Soğuk Spreyli Germe Tedavi Tekniklerinin Karşılaştırılması”, Prof. Dr. S Fatma UYGUR.

Görevler:

 

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Fizyoterapist

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Anadolu Üniversitesi

1990-1991

Öğr. Gör.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Osmangazi Üniversitesi

1991-1994

Öğr. Gör.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Pamukkale Üniversitesi

1994-2001

Yrd. Doç. Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Pamukkale Üniversitesi

2001-2009

Doç. Dr.

 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Pamukkale Üniversitesi

2009-2014

Prof. Dr.

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Pamukkale Üniversitesi

2014-

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: -

Başakçı Çalık, B., "Kronik Böbrek Yetmezliği olan Hastalarda Üst Ekstremite Fonksiyonel Kapasitesinin İncelenmesi", Pamukkale Üniversitesi, 2004.

Pekçetin, S., “Görme Engelli Çocuklarda Fiziksel Uygunluk Parametrelerinin Sağlıklı Çocuklarla Karşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, 2005.

Can, T., “Doğurgan Çağ Kadınlarda Görülen Üriner İnkontinansın Sağlık, Sosyal, Seksüel ve Yaşam Kalitesine Etkisinin İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, 2006.

Lokmaoğlu, R., “ Profesyonel Birinci Ligde Futbol oynayan Sporcularda Ağrı Eşiği ve Ağrı Toleransının İncelenmesi”, Pamukkale Üniversitesi, 2008.

Ağırcan Aker D., “Hemodiyaliz hastalarında Tinetti Balance and Gait Assessment’ın Türkçe uyarlamasının güvenilirlik ve geçerliliği”, Pamukkale Üniversitesi, 2009.

Demir E., “Kinesiotape Uygulamasının Hamstring Kaslarının Esnekliği Üzerine Etkisinin İncelenmesi” ,Pamukkale Üniversitesi, 2013.

Şahin M., “Aydın İlindeki Bir Okulda Okuyan Adolesan Çağdaki Çocuklarda Nonspesifik Bel Ağrısı Risk Faktörlerinin Analizi”, Pamukkale Üniversitesi,……

 

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Sağmanlı, S., “Diz Osteoartritli Kadınlarda Lateral Kama ve Subtalar Bandaj Uygulamasının Etkilerinin Karşılaştırılması”, Pamukkale Üniversitesi, 2010.

Duymaz, T., “Mekanik Boyun Ağrısında Mulligan Mobilizasyon Tekniğinin Etkinliği” Pamukkale Üniversitesi, 2014.

Yürekdeler Şahin N., “Yüksek Frekanslı Tens İle Konnektif Doku Manipulasyonunun Primer Dismenore Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması” Pamukkale Üniversitesi,-

Şener S., “Mekanik Bel Ağrılı Kadın Hastalarda Kas Enerji Tekniğinin Etkinliği” Pamukkale Üniversitesi,-

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

Yüksek Lisans Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2005.

Doktora Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2010.

Yüksek Lisans Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Doktora Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2014.

Doktora Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,-

Doktora Tez proje Yürütücülüğü, Pamukkale Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,-

 

İdari Görevler:

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu,  Müdür yardımcılığı, 2002-2004.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği, 2001-

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, IV. Sınıf Danışmanı, 2013-2014.

Pamukkale Üniversitesi Genç Fizyoterapistler Kulübü Danışmanı, 2006-2011.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlığı, 2013-

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara (üye no: 530)

Türkiye Alzheimer Derneği Denizli Şubesi,

Türkiye Ortez-Protez Bilim Derneği, Ankara

Yaşlı Sorunlarını Araştırma Derneği, Denizli

Türkiye Geriatri Derneği, Ankara

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

 

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik Uygulama

 

 

 

Kredi

 

Akademik Yıl

Dönem

 

 

 

 

2012-2013

 

 

 

 

Güz

 

FTR 341

Manipulatif Ted. Teknikleri II

FTR 419

Rehabilitasyon Semineri

FTR 421

Klinik Uygulama I

FTR 401

Fizyoterapi’de Araş. Yönt.I

FTR 572

Genel Fizyoterapi II

FTR 700

Uzmanlık Alan Dersi

FTR 800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 

1

 

2

 

5

 

2

 

3

 

6

 

8

 

 

4

 

0

 

15

 

0

 

0

 

0

 

0

 

 

2

 

2

 

8

 

2

 

3

 

6

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012-20113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

FTR 128

Vaka sunumu

FTR 245

Ağrı ve Fizyoterapi

FTR 346

Kadın-Doğum ve Fizyoterapi

FTR 348

Geriatrik Rehabilitasyon

FTR 420

Klinik Karar Verme

FTR 422

Klinik Uygulama II

FTR 402

Fizyoterapi’de Araş. Yönt-II

FTR 658

Manipulasyon Mobilizasyon Yöntemleri

FTR 700

Uzmanlık Alan Dersi

FTR 800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

5

 

2

 

2

 

 

6

 

8

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

15

 

0

 

0

 

 

0

 

0

 

1

 

1

 

1

 

2

 

2

 

8

 

2

 

2

 

 

6

 

8

 

 

 

 

2013-2014

 

 

 

 

Güz

 

FTR 341

Manipulatif Ted. Teknikleri II

FTR 421

Klinik Uygulama I

FTR 401

Fizyoterapi’de Araş. Yönt.I

FTR 561

Fizyoterapi’de Klinik Uygulama-I

FTR 652

Rehabilitasyon’da Klinik Çalışma-I

FTR 800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

FTR 707

Ağrı ve Fizyoterapi Yaklaşımları

 

 

1

 

5

 

2

 

3

 

1

 

8

 

2

 

4

 

15

 

0

 

6

 

4

 

0

 

0

 

2

 

8

 

2

 

6

 

3

 

0

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahar

FTR 128

Vaka sunumu

FTR 245

Ağrı ve Fizyoterapi

FTR 346

Kadın-Doğum ve Fizyoterapi

FTR 348

Geriatrik Rehabilitasyon

FTR 422

Klinik Uygulama II

FTR 402

Fizyoterapi’de Araş. Yönt-II

FTR 658

Manipulasyon Mobilizasyon Yöntemleri

FTR 800

Doktora Uzmanlık Alan Dersi

FTR 707

Ağrı ve Fizyoterapi Yaklaşımları

1

 

1

 

1

 

2

 

 

5

 

2

 

2

 

 

8

 

2

0

 

0

 

0

 

0

 

 

15

 

0

 

0

 

 

0

 

0

1

 

1

 

1

 

2

 

 

8

 

2

 

2

 

 

8

 

2

 
2- ESERLER

 

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. Yağcı, N., S. Gürsoy., U. Cavlak., S. Er, ve A. Koçaker, “ Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda 6 Haftalık Yürüme Programının Fiziksel Performansa Etkileri,” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 14(3), 121-125 (2003). (Science Citation Index’e girmemektedir)

A2. Yagci, N., F. Uygur, ve N. Bek, “Comparison of Connective Tissue Massage and Spray-and-Stretch Technique in the Treatment of Chronic Cervical Myofascial Pain Syndrome,” The Pain Clinic, 16(4), 369-502 (2004). (Science Citation Index’e girmemektedir)

A3. Yagci, N., O. Telli., B. Basakci, Calik, ve U. Cavlak, “Analyzing of Rotational and Angular Deviations of Lower Extremities in Nursery School Children Based on a Turkish Sample: Gender Differences” J. Med. Sci., 5(4), 344-49 (2005). (Science Citation Index’e girmemektedir)

A4. Calik, B., N. Yagci, ve U. Cavlak, “Upper Extremities Function in Patients Undergoing Hemodialysis Treatment,” Neurosciences, 11(3), 447-453 (2006).

A5. Yagci, N., U. Cavlak., U. Bas Aslan, ve B. Akdag, “Relationship Between Balance Performance And Musculoskeletal Pain In Lower Body Comparison Healthy Middle-Aged And Older Adults,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 45(1), 109-119, (2007).

A6. Cavlak, U., U. B. Aslan., S. Gursoy., N. Yagci, ve I. Yeldan, “Attitudes of physiotherapists and physiotherapy students toward euthanasia: a comparative study,” Adv. Ther. 24(1), 135-45, (2007).

A7. Bas Aslan, U., A.N. Oymak., N. Yagci, ve U. Cavlak, “Treatment Of Chronic Low Back Pain By Two Combined Rehabilitation Programs: Comparison Of Phonophoresis And Ultrasound” Sport Medicine Journal, Vol III No:3, 11, 668-671, (2007). (Science Citation Index’e girmemektedir)

A8. Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve B. Akdag, “ Balance Performance, Aging and Falling: A Comparative study based on a Turkish Sample,” Archives of Gerontology and Geriatrics, 46(3), 283-292, (2008).

A9. Cavlak, U., N. Yagci, U. Bas Aslan, ve G. Ekici, “ A new tool measuring health-related quality of life(HRQOL): The effect of musculoskeletal pain in a group of older Turkish people” Archives of Gerontology and Geriatrics, 49(2), 298-303, (2009).

A10. Sagmanlı, S., N. Yagci, U. Cavlak, ve A. Cetin, “Relationship between Pain Intensity, Depressive Symptoms, Disability Level, and Physical Functioning in Chronic Low Back Pain Patients: Gender Differences” J. Med. Sci.,9(6): 257-263, (2009).

A11. Ekici, G., U. Cavlak, N. Yağcı, U. Baş Aslan, T. Can Güler, ve V. Çobankara, “Factors Affecting Pain and Fatigue in Females with Chronic Widespread Pain” Fizyoterapi Rehabilitasyon.; 20(2):64-69, (2009) (Science Citation Index’e girmemektedir).

A12. Ekici, G., U. Cavlak, N. Yağcı, U. Baş Aslan, T. Can Güler, ve V. Çobankara, “Comparison of Emotional Status and Physical Activity between Women with Chronic Widespread Pain and Fibromyalgia”, Ağrı Dergisi, 22(2), 61-67 (2010) (Science Citation Index’e girmemektedir)

A13. Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve Baskan E, “Reliability and Validity of the Turkish version of the CDC Hrqol-4 scale in Patient with Chronic Low Back Pain” Pak J Med Sci., 26(4):875-879, (2010).

A14. Can, T., N. Yagci, U. Cavlak, “The Effects Of Urinary Incontinence On Depressive Symptoms And Quality Of Life In Women Of Reproductive Age” Fizyoterapi Rehabilitasyon. 3(2): 83-89, (2012) (Science Citation Index’e girmemektedir)

A15. Güner S., N. Yagci,  U. Cavlak, L. Özçakar, “Comparison of the effects of laterally wedged insole with subtalar strapping and in-shoe lateral wedged insoles in women with knee osteoarthritis” Journal of Romanian Sport Medicine, 9(3): 2160-2165, (2013) (Science Citation Index’e girmemektedir)

A16. Telci Aslan E., N. Yagci, T. Can, U. Cavlak, The impact of chronic low back pain on physical performance, fear avoidance beliefs, and depressive symptoms: A comparative study on Turkish elderly population” Pak j Med Sci, 29(2): 560-564, (2013).

A17. Lokmaoğlu, R., N. Yagci, U. Cavlak, Analysis Of Pain Threshold And Tolerance Of Super League Soccer Players” Journal of Romanian Sport Medicine, 9(4): 2271-2275, (2014) (Science Citation Index’e girmemektedir).

A18. Yağcı, N., T. Duymaz, U. Cavlak, How Does Pain Localization Affect Physical Functioning, Emotional Status and Independency in Older Adult with Chronic Musculoskeletal Pain?” J Phy Ther Sci, 26(8):1189-1192,(2014).

A19. Basakci Calik, B., N. Yagci, S. Gürsoy, M. Zencir, “Upper extremities and spinal musculoskeletal disorders and risk factors in students using computers” Pak j Med Sci, 30(6): 1361-1366 (2014).

A20. Şimşek, Ş., N. Yagci, E. Gedik,  “Kronik Mekanik Bel Ağrısında Bel Okulu Programının Ağrı, Özür ve Korku Kaçınma Davranışı Üzerine Etkisi” JCAM, 2015; DOİ: 10.4328/JCAM.3199

A21. Baksan E, N. Yagci O. Telli Atalay, E. Aslan Telci “Quality of life, depression and musculoskeletal pain experience among employed women: A controlled study J. Back and Musculoskeletal Reh, vol. 29, no. 3, pp. 597-601, 2016

A22. Şimşek, Ş., N. Yagci, “Prevalence and Risk Factors of Low Back Pain among Health-care Workers in Denizli, Turkey” Pain,

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: 

B1. Yağcı, N., H. Taşkıran., N. Aşuk, ve N. Karakaya, “Evaluation of the foot problems to appears in children who have cerebral palsy,” 6+h  Congress of the International circle of friends of the of T.S.O.T.1s+ German-Turkish Congress of the Pediatric Orthopaedics with International Guests, Antalya, 1996.

B2. Sermez, Y., N. Yağcı., E. Kavlak., G. Kazdağ, S. Tursun., A. Keskin, ve H. Taşkıran, “The Muscle Power in Obese Women, Its Correlation With Body Composition,” II.Uluslararası Obezite Sempozyumu ve 33.Ulusal Diabet Kongresi, Marmaris, 1997.

B3. Yağcı, N., S. Gürsoy, ve Ü. Aslan, “Foot Deformities  and Angular Abnormalities in Schooler Children,” International Public Health Congress Health 21 in Action,  83, İstanbul, 2000.

B4. Yağcı, N.,  U. Cavlak, ve M. Böbeci, “Denizli İlinde Çalışan Dişhekimleri’de Görülen Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi,” TDB. Uluslar arası Dişhekimliği Kongresi,  İzmir, 2002.

B5. Yağcı, N., U. Cavlak, ve S. Çıtaker, “Evaluation Of Upper Extremity Motor Performance In Mentally Retarded Subjects,” .7th International congress of sports Medicine Associated of Greece, 13th Balkan Sports Medicine Congress, Drama/ Greece, 64-65, 2004.

B6. Bas Aslan, U., U. Cavlak., N. Yagci, ve B. Akdag, “The Effect of Musculoskeletal Pain at Lower Limbs on Physical Mobility among Ambulatory Elderly People” IPTOP 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with older people, 199, İstanbul, 2006.

B7. Bas Aslan, U., U. Cavlak, N. Yagci, ve B. Akdag, “A Comparative Study on Flexibility among Adults Aged 50 years and over”. IPTOP 3rd Congress of the International Association of Physical Therapists Working with older people, 200, İstanbul, 2006.

B8. Telci, E., N. Yagci, ve U. Bas Aslan, “Treatment of Multiple Level Lumbar Disc Herniation bu two Combined Physiotherapy Program: A Comparative Study” IASP 29 th

Annuel Pain Conference of ESMP Meet the Experts in Pain Cario/Egypt, 2010.

B9. Yagci, N., E. Telci, ve  B. Calık, “Soft Tissue Mobilization In The Treatment Of Sub Acute Low Back Pain: A Pilot Study” Pain in Europe VII 7th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®)  Hamburg/Germany, 2011.

B10. Yagci, N., E. Telci, ve  B. Calık, U. Cavlak, “Effectiveness Of Spinal Manipulative Therapy On Chronic Nonspecific Low Back Pain” Pain in Europe VII 7th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®)  Hamburg/Germany, 2011.

B11. Lokmaoglu R., N. Yagci, Analysis Of Pain Threshold And Tolerance Of Soccer Players Playing In Super League”  Pain in Europe VII 7th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®)  Hamburg/Germany, 2011.

B12.  Telci, E., N. Yagci, T. Can, U Cavlak, “Impact of Chronic Low Back Pain on Back Muscles Performance, Fear Beliefs, and Depressive Symptoms: Comparative Study of Turkish Elderly” Pain in Europe VII

7th Congress of the European Federation of IASP® Chapters (EFIC®) Hamburg/Germany, 2011.

B13. Yagci, N., ve  B. Calık, “Computer Using And Pain Among University Students”  4th International Conference “ Physical exercise -  complex and  modern method of health  promotion” Craiova-Romania,2011.

 

C. Hakemlik ve Editörlük

C1. Türkiye Klinikleri Dergisi Fizyoterapi’de Manuel Tedavi Yaklaşımları Özel Sayısı, Dergi Editörü, 2015.

 

Ç. Yazılan Ulusal/Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler

Ç1. Ulusal Kitaplardaki Bölümler

Ç1.1. Yagci N., Manuel Tedavi Teknikleri. Cavlak U (Ed.), Kas İskelet Sistemi Ağrısı: Multidisipliner Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevleri,  (ss:83-90).

Ç1.2. Yagci N., Osteoporoz ve Rehabilitasyonu. Yagci N (Ed.), Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları, (ss:1-35).

Ç1.3. Yagci N., Obstetrik Rehabilitasyon. Yagci N (Ed.), Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları, (ss:36-65).

Ç1.4. Yagci N., Menopoz ve Rehabilitasyonu. Yagci N (Ed.), Kadın Sağlığı ve Fizyoterapi. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları, (ss:91-103).

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Yağcı, N., A. Eren., H. Kayıhan., H. Uysal, ve E. Göktürk, “Dar bantlı IR ışınının sekonder yara iyileşmesine etkisi,” Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi,  7(6), 68-80 (1994).

D2. Yağcı, N. ve F. Uygur, “Nöropatik Ayaklarda Havalı Tabanlığın Biyomekanik Etkilerinin İncelenmesi”, Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi,  8(1), 5-15  (1995).

D3. Yağcı, N., A. Eren., O. Uysal., E. Göktürk., H. Taşkıran, ve H. Kayıhan, “Dar bantlı IR ışınının primer yara iyileşmesine etkisi” Ulusal Travma Dergisi,  5(4), 229-234 (1999).

D4. Yağcı, N., H. Taşkıran, ve S. Gürsoy, “Sağlıklı Yetişkin Alt Ekstremite Rotasyonel Hareket Sınırının Araştırılması” Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 5(2), 53-56 (1999).

D5. Cavlak, U., N. Yağcı, ve M. Böbeci, “Denizli İlinde Çalışan Diş Hekimlerinde Görülen Kas İskelet Sistemi Problemlerinin İncelenmesi” Dişhekimliği'nde Klinik, 15(3), 113-16 (2002).

D6. Yağcı, N., U. Cavlak, ve  G. Şahin, “ İşitme Engellilerde Denge Yeteneğinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma,” KBB-Forum Elektronik Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi, 3(2), 45-50 (2004).

D7. Cavlak, U., N. Yağcı, ve N. Kul, “Kadınlarda Hamilelik Süresince ve Doğum Sonrasında Görülen Kas-iskelet Sistemi Ağrısının İncelenmesi,” Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 19, 159-165 (2005).

D8. Can Güler, T. ve N. Yağcı, “Kadın Üriner İnkontinansı ve Fizyoterapi Yaklaşımları” Dumlupınar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11, 205-218 (2006).

D9. Altuğ, F., N. Yağcı, A. Kitiş, N. Büker, ve U. Cavlak, “Evde yaşayan yaşlılarda yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin incelenmesi”, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1, 48-60 (2009).

D10. Yağcı, N., ve D Ağırcan, “Son Dönem Böbrek Yetersizliğinin Mobilite Ve Denge Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Kontrollü Bir Çalışma” Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, 21(3), 262-266 (2012).

D11. Yağcı, N., ve B. Başakçı Çalık, “Üniversite Öğrencilerinde Masaüstü Bilgisayar Kullanımının Boyun Ağrısına olan Etkisinin İncelenmesi” Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi, 2(2), 65-72 (2014).

D12. Çetin, Y., N. Yagci, Yürekdeler Şahin N, “Kronik Kas-İskelet Ağrısı olan Yaşlılarda Kognitif Düzeyin Ağrı Algısına Etkisi”; Mersin Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi, 8(3), 71-77 (2015).

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

E1. Yağcı, N., N. Ergun, ve A. Sade, “6-14 Yaşları Arasındaki Cimnastikçilerde Görülen Ayak Problemlerinin İncelenmesi” V. Milli Spor Hekimliği Kongresi, 23, İzmir, 1995.

E2. Taşkıran, H., F. Altuğ., N. Yağcı, ve Ü. Baş,  “Farklı Sosyo-Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Düzeydeki İlkokul çağı çocuklarda görülen postürel bozuklukların saptanması” VI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 54, Denizli, 1996.

E3. Kavlak, E., N. Yağcı, ve H. Taşkıran, “Genç Amatör Yüzücülerde Vücut Kompozisyonunun İncelenmesi” VI. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 88, İzmir, 1997.

E4. Yağcı N, H. Uysal, H. Taşkıran, A. Eren, E. Göktürk, H. Kayıhan, “Dar Bantlı IR Işınının primer yara iyileşmesine Etkisi: Deneysel bir çalışma” II. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi. (Uluslar arası katılımlı) 204, İstanbul, 1997.

E5. Yağcı, N., A. Kitiş, ve E. Kıter, “Konjenital Pes Ekinovarus Sekeli Bir Olguda Uzun Süreli Fizyoterapi Sonuçları”, 40. Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 130, Antalya, 2001.

 E6. Yağcı N, S. Er, ve D. Şentürk, “Yaşlı bir Olguda CAT-CAM Uygulaması” III. Ulusal Protez- Ortez Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Ankara, 2001.

E7. Yağcı, N., F. Altuğ, ve T. Can, “Üriner Urge İnkontinans’lı bir Olguda Fizyoterapi: İlk Deneyimimiz” 2. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 41, İstanbul, 2002.

E8. Yağcı, N., Z. Aybek., Z. Sınık., T. Can., T. Turan, ve L. Tuncay, “Overaktif Mesaneli Hastalarda Elektrik Stimülasyon Uygulamaları: Ön Rapor” 17. Ulusal Üroloji Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 181, Antalya, 2002.

E9. Yağcı, N, T. Can., S. Er, ve A. Koçaker, “Yaşlılarda Görülen Üriner Sistem Problemleri ve Yaşam Kalitesine Etkisi”, II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, 419-425, Denizli, 2003.

E10. Yağcı, N., T. Can, ve S. Özkan, “ Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Görülen Üriner Sistem Problemlerinin İncelenmesi: Ön Rapor” II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 164,  İstanbul, 2003.

E11. Yağcı, N., T. Can., F. Sarıoğlu, ve A. Karçıkay, “Hemodiyalize bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Problemi olan Hastalarda Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 13. Ulusal Böbrek Hastalıkları Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi,  109, Antalya, 2003.

 E12. Yağcı, N., D. Şentürk, ve E. Çullu, “Konjenital Pes Ekinovarus’ta Denis-Browne Ateli ile Ortezleme: Ön Rapor” 4. Ulusal Protez-Ortez Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), Ankara, 2003.

 E13. Yağcı, N., E. Baskan, ve D. Şentürk, “Bilateral Femur Kırığında Diz Altı Silikon-Liner Protez Uygulaması: Bir Olgu Sunumu” 4. Ulusal Protez-Ortez Kongresi(Uluslar arası Katılımlı), Ankara, 2003.

E14. Baskan, E., A. Dirik., N. Yağcı, ve O. Telli, “Yaşlılarda Görülen Diz Problemlerinin İncelenmesi”, 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 152-153, Antalya, 2003.

E15. Telli, O. ve N. Yağcı, “İleri Yaşta Görülen Denge Problemlerinin Düşme Riski ve Bağımlılık Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 162, Antalya, 2003.

E16. Baskan, E., Yağcı, N, ve O. Telli, “Sedanter Yaşlılarda Sağlıklı Yaşam Parametrelerinin Bilişsel Yıkım Üzerine Etkilerinin İncelenmesi” 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 152, Antalya, 2003.

E17. Başakçı, Çalık, B., N. Yağcı, ve U. Cavlak, “Kronik Böbrek Yetmezliği’nde Hastalık Süresi ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” X. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, 154, Antalya, 2004.

E18. Can, Güler, T., N. Yağcı., E. Baskan, ve G. Yıldız, “Diabetik Nöropatili Hastalarda Ayak Problemlerinin ve Açılarının İncelenmesi” 41. Ulusal Diabet Kongresi, 68, Antalya, 2005.

E19. Yağcı, N., E. Baskan., A. Dirik, ve U. Cavlak, “Sağlıklı Yaşlılarda Denge Yetenekleri ile Yürüyüş Karakteristikleri arasındaki İlişkinin İncelenmesi” I. Ulusal Geriatrik Fizyoterapi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 69, İzmir, 2005.

E20. Taspınar, F. ve N. Yağcı, “Çalışan Bireylerde Hallux Valgus Deformitesinin Belirlenmesi: Ön rapor.” XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 17(3),  204 (2006).

E21. Can, Güler, T., N. Yağcı, ve U. Cavlak, “Kadınlarda Üriner İnkontinansın Ruhsal Durum Üzerine Etkisi” XI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu, İstanbul, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 17(3), 210 (2006).

E22. Can, Güler, T., N. Yağcı., U. Cavlak, ve M. E. Soysal, “Endometrial Veya Over Kanserli Kadınlarda   Psikolojik Durum Ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 109, (2007).

E23. Can, Güler, T., N. Yağcı., U. Cavlak, ve M. E. Soysal, “Jinekolojik Kanserlerin Fiziksel Fonksiyonlar Ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2),  124, (2007).

E24. Ekici, G., Ş. Şenel., N. Yağcı.,  V. Çobankara, ve U. Cavlak, “Anti-TNF Tedavisinin Ankilozan Spondilitli Hastalarda Ağrı ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkisinin İncelenmesi: Ön Çalışma Sonuçları” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 119, (2007).

E25. Ekici, G., U. Cavlak., N. Yağcı., Ü. Baş Aslan., T. Can, Güler, K. Mannerkorpi, ve V. Çobankara, “Kronik Yaygın Ağrısı Olan Kadınlarda Ağrı ve Yorgunluğa Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 118 (2007).

E26. Ekici, G., U. Cavlak., N. Yağcı., Ü. Baş Aslan., T. Can Güler., K. Mannerkorpi, ve V. Çobankara, “Farklı Lokalizasyonlu Kronik Yaygın Ağrılı Kadınlarda Emosyonel ve Fiziksel Etkilenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması” I. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara, 2007. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 18(2), 118 (2007).

E27. Altuğ, F., B. Çırak, T. Süzer, E. Coskun, N. Yağcı, U.Cavlak, ve E. Karabulut, “Lumbal Ve Servikal Disk Hernisi Olan Hastalarda  Spinal Cerrahi Uygulamasının Ağrı, Depresyon Ve Anksiyete Sonucları” Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Antalya, 2008. Türk Nöroşirurji Dergisi, 18, 128 (2008).

E28. Yağcı, N., F. Altuğ., U. Cavlak., B. Çırak, “Spinal Ağrılı Hastalarda Fizyoterapinin Ağrı, Depresyon ve Anksiyeteye Etkisi: Erken Dönem Sonuçları” Türk Nöroşirurji Derneği Kongresi, Antalya, 2008. Türk Nöroşirurji Dergisi, 18, 128 (2008).

E29. Yağcı, N., E. Baskan, U. Cavlak, A. Kitiş, ve A. Koçaker, “Farklı Ortamlarda Yaşayan Geriatriklerde Kalça Ağrısının Yürüme ve Dengeye Etkisi” 7. Ulusal Geriatri Kongresi, İzmir, (2008).

E30. Güler, T., N. Yağcı, “ Üriner İnkontinanslı Kadınlarda Hipermobilitenin Pelvik Taban Kas Gücüne Etkisi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 220, (2008).

 E31. Yağcı, N.,  U. Bas Aslan, F. Taşpınar, B. Başakçı Çalık, ve U. Cavlak, “Zihinsel Engelli Futbolcularda Kavrama Kuvveti ve Eklem Hipermobilitesinin İncelenmesi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 221, (2008).

E32. Altuğ, F., N. Yağcı, A. Kitiş, N. Büker, ve U. Cavlak, “Orta Yaş ve Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 223, (2008).

E33. Yağcı, N., Aslan Telci, E.: “ Kronik Boyun Ağrısı Olan Hastalarda Yumuşak Doku Mobilizasyonunun Ve Klasik Masajın Ağrı Şiddeti, Depresyon Semptomları Ve Yaşam Kalitesine Etkisi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 200, (2008).

E34. Yağcı, N., E. Baskan, A. Dirik, ve U. Cavlak, “Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Komorbid Hastalıkların Performans Ve Yorgunluk Düzeyi Üzerine Etkisinin İncelenmesi” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 200, (2008).

E35. Yağcı, N., E. Aslan Telci, “Lumbal  Disk Operasyonu Geçiren Hastalarda Manuel Terapi Yaklaşımının Sonuçları” XII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Eskişehir, 2008. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 19(3), 199, (2008).

E36. Telci, EA., N. Yağcı, U. Bas Aslan, “Lumbal Disk Herniasyonu olan Hastalarda Özür Düzeyi, Yaşam Kalitesi ve Emosyonel Durum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, 2009. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 20(2), 147, (2009).

E37. Telci, EA., U. Bas Aslan,  N. Yağcı, , “Lumbal Disk Herniasyonu olan Hastalarda Standart Egzersizlerin ve Kişisel Egzersizlerin Karşılaştırılması”  2. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İzmir, 2009. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 20(2), 147, (2009).

E38. Yağcı N., E. Aslan Telci, T. Duymaz, F. Taşpınar, B. Taşpınar, “Çalışan Genç Bireylerde Boyun Ağrısının Özür Düzeyine Ve Yaşam Kalitesine Etkisi” 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010.

E39. Telci, EA., N. Yağcı, F. Taşpınar, B. Taşpınar, T. Duymaz, “Çok Seviyeli Servikal Disk Herniasyonu olan Hastalarda Ağrı, Özür Düzeyi, Yaşam Kalitesi Ve Emosyonel Durum Arasındaki İlişki” 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010.

E40. Yağcı N., E. Aslan Telci, B. Taşpınar, F. Taşpınar, T. Duymaz, “Yaşlılarda Bel Ağrısının Fiziksel Performans Düzeyine Etkisinin İncelenmesi” 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010.

E41. Duymaz T., N. Yağcı, E. Aslan Telci, F. Taşpınar, B. Taşpınar, “Özürlü Çocuğa Sahip Olan Annelerin Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri İle Kas-İskelet Sistem Ağrıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 11. Ulusal Ağrı Kongresi, İstanbul, 2010.

E42. Telci, EA., A. Karaduman, N. Yağcı, B. Semin Akel, “Servikal spondilozda ağrı şiddetini etkileyen parametrelerin incelenmesi” XIII. Fizyoterapide Gelişmeler Sempozyumu, Hatay,  2010, Fizyoterapi Rehabilitasyon 2010;21(3):218.

E43. Yağcı N., Duymaz T, “Üniversite Öğrencilerinde Kas İskelet Sistemi Ağrısıyla Hipermobilite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.

E44. Yağcı N., E. Aslan Telci, “Alt Servikal Bölge Disk Herniasyonlarında Ortopedik Manuel Tedavi Yaklaşımlarının Hasta Memnuniyetine Etkisi: Erken Dönem Sonuçları” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.

E45. Erel S., E. Aslan Telci, N. Yağcı, “Lumbal Bölge Enduransına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.

E46. Telci, EA., N. Yağcı, “Orta ve yüksek şiddette Nonspesifik Boyun Ağrısı olan Kadınlarda Aktif Eklem Hareketine Etki Eden Faktörler” 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, İstanbul, 2011.

E47. Yağcı, N., U. Cavlak, “Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Klinik Uygulama Stajının Öğrenciler Tarafından Değerlendirilmesi” 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013.

E48.  Başakçı Çalık, B., N. Yağcı, K. Yılmaz, S. Gürsoy, M. Zincir, “Bilgisayar Kullanan Üniversite Öğrencilerinde Kas-İskelet Ağrılarının İncelenmesi” 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Denizli, 2013.

E49.  Çetin, Y., N. Yağcı, N. Yürekdeler Şahin, “Yaşlılarda Kognitif Düzeyin Ağrı Algılaması Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Ön Rapor” 6. Akademik Geriatri Kongresi, Çeşme-İzmir, 2013.

E50.  Baskan E., N. Yağcı, “Günlük Yaşam Aktivitelerinde Bağımsız Yaşlılarda Mental Düzey Ve Mobilite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 6. Akademik Geriatri Kongresi, Çeşme-İzmir, 2013.

E51.  Yağcı, N., E. Telci, “Evde Yaşayan Yaşlılarda Depresif Belirtiler Ve Bilişsel Fonksiyonları Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi” 6. Akademik Geriatri Kongresi, Çeşme-İzmir, 2013.

E52. Yağcı, N., E. Telci, “Yaşlılarda Cinsiyetin Genel Sağlık Durumuna, Depresif Semptomlara, Kognitif Düzeye ve Omurga Ağrısına Olan Etkisinin İncelenmesi: Denizli Örneği” 7. Ulusal Yaşlı Kongresi-Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, Karabük,2013

E53. Yağcı, N., Ü. Baş Aslan, “Bel Ağrısı Olan Yaşlılarda Ağrı Şiddeti, Günlük Yaşam Aktivite Düzeyi Ve Depresif Semptomların İncelenmesi” 7. Ulusal Yaşlı Kongresi-Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma, Karabük, 2013.

E54. Şener, S., ve N. Yağcı, “Lise Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Düzeylerinin Araştırılması: Ön Rapor” 1. Ulusal Çocuk ve Ergen Obesite Sempozyumu, Belek-Antalya, 2013.

E55. Yürekdeler Şahin, N., E. Elem, A. Unutkan, N. Yağcı, “ Üniversite Öğrencilerinde Üriner İnkontinansın Sorgulanması” 6. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, 2013.

E56.  Yağcı, N., M. Pekesen Kurtça, “Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe ve Mesleki Eğitime Bakış Açısı” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.

E57. Yağcı, N., M. Pekesen Kurtça, G. Kara, “Bel Ağrılı Hastalarda Sakro-iliak Eklem Disfonksiyonlarının İncelenmesi” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.

E58. Yağcı, N., E. Telci, E. Taşvuran Horata, “ Yaşlılarda Diz Ağrısı Şiddeti ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, Ankara, 2014.

E59. Özkır, A., S. Gül Türk ve N Yağcı, “Torakotomi Operasyonu Sonrasında Gevşeme Egzersizlerinin Ağrı Şiddeti, Analjezik Tüketimi, Anksiyete Düzeyi ve Vital Bulgulara Etkisi: Pilot Çalışma” 36. Ulusal Solunum Kongresi, İzmir, 15-19 Ekim 2014.

E60. Yağcı N., M. Peksen Kurtça ve S. Özkan, “Üniversite Öğrencilerinde Dismenore Semptomlarının Fiziksel Aktivite Düzeyi, Depresyon ve Anksiyete Üzerine Etkisi” Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu, İzmir, 5-7 Mart 2015.

E61.  Şimşek Ş., ve N. Yağcı, “Sağlık Çalışanlarında Bel Ağrısı Prevelansı ve Risk Faktörlerinin İncelenmesi: Ön Rapor” 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu.

E62. Yürekdeler Şahin N., E. Elem., ve N. Yağcı, “Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Dismenore durumlarının Belirlenmesi” 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu.

E63. Aslan Telci E., N. Yağcı, B. Başakçı Çalık, S. Erel, ve U. Eraslan. “Genç Yaşlılarda Fiziksel Aktivite ile ilişkili faktörlerin incelenmesi” 5. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 21-24 Mayıs 2015, Bolu.

E64. Şimşek Ş., B. Özüberk, ve N. Yağcı. “Nörolojik Rehabilitasyon Alanında Çalışan Fizyoterapistlerde İş Doyumu ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ön Rapor” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-2 Nisan 2016, Denizli.

E65. Göğremiş M., ve  N. Yağcı. “Serebral Palsili Bireylerin Annelerinde Kas-İskelet Ağrısı, Depresyon Ve Anksiyetenin İncelenmesi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-2 Nisan 2016, Denizli.

E66. Kılavuz G., A. Yalman, G. Kara, Ö.N. Karaman, E. Aslan Telci, N. Yağcı, F. Yarar, T. Can Akman. “Nörolojik Tanısı olan Yetişkin Hastalara Bakım Verenlerde Kaygı Düzeyi ile İlişkili Faktörlerin İncelenmesi” 4. Nörolojik Fizyoterapi Sempozyumu, 31 Mart-2 Nisan 2016, Denizli.

E67. Karaman Ö.N., N. Yağcı, S. Sayılır. “Fibromyalji Sendromlu Hastalarda Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Ön Çalışma” XVI. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, 21-24 Nisan 2016, Dalaman, Muğla.

 

F. Diğer yayınlar:

F1. Yağcı, N. ve H. Taşkıran, “Post-Polio Sendromu” Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 8(2), 41-45 (1995).

F2. Mızrak, N. ve H. Uysal, “Haglung Sendromunun Ortezleme yöntemi ile Tedavisi: Bir vaka sunumu” Artroplasti ve Artroskobik Cerrahi Dergisi, 6(10), 64-66 (1995).

F3. Uysal, H., N. Mızrak, ve İ. Günal, “İleri yaşta Diabetik Artrozik Dizaltı Amputede İmmediate Protez Uygulaması”,  Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi, 8(1), 29-36 (1995).

F4. Cavlak U. U. Bas Aslan, N. Yağcı, ve F. Altuğ, “Kronik Muskuloskeletal Ağrının Fizyoterapi-Rehabilitasyon ile Yönetimi”, Türkiye Klinikleri Dergisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikler ve Güncel Yaklaşımlar Özel Sayısı, 1(1), 70-90 (2015).

F5. Yağcı, N, “Fizyoterapi’de Osteopati Yaklaşımları” Türkiye Klinikleri Dergisi, Fizyoterapi’de Manuel Tedavi Yaklaşımları Özel Sayısı, 1(2), 35-42 (2015).

 

G. Verdiği Seminer ve Konferanslar

G1. “Bel Sağlığını Koruma Yöntemleri”, Fizyoterapi’de Eğitim Seminerleri-1, 11.06.2001, Narlıdere Dinlenme ve Bakımevi Tesisleri-İzmir.

G2. “Bel Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız?”, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü Kutlamaları, 08.09.2001 Denizli.

G3. “Kronik Servikal Miyofasiyal Ağrı Sendromunda Soğuk Spreyli Germe Tekniği”, 40. Yıl Fizyoterapi Rehabilitasyon Kongresi, 26-29 Ekim 2001 Belek- Antalya.

G4. “Dişhekimliği’nde Bel Boyun Sağlığı”, Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Seminerleri, 03.03.2002 Çatal Çeşme Oda Tiyatrosu-Denizli.

G5. “Bel Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız?”, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15.05.2002 Kınıklı-Denizli.

G6. “Özürlülerde Özel Eğitim ve Meslek Edindirme Projeleri”, 10-16 Mayıs Sakatlar Haftası Kutlamaları, 14.05.2002 Esnaf Sarayı, Çınar-Denizli.

G7. “Özürlülerde Sporun Önemi”, Özürlüler ve Toplum Paneli, 12.05.2003 Uluçarşı Ticaret Borsası Denizli.

G8. “Mobilization of Lumbal Spine Soft Tissues” Clinical and Cultural Exchange program between Pamukkale University and Osnabrück University 4-10 May 2007 Pamukkale University Denizli.

G9. “Bel Sağlığımızı Nasıl Korumalıyız?” Genç Fizyoterapistler Kulübü Eğitim Seminerleri 27 Kasım 2007 Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

G10. “Bel Sağlığında Uygun Yataklar”, Bel Boyun Sağlığı ve İş Verimliliği Paneli, Kasım 2009, Mühendislik Fakültesi, Denizli.

G11. “Bel Problemlerinde Yatak Seçimi ve uygun Spor Dalları”, Bel Sağlığı Paneli, Mayıs 2010, Denizli Meslek Yüksekokulu, Denizli.

G12. “Yaşlı kadın, Egzersiz ve Sağlıklı Yaşam”, Kadın ve Çevre Sempozyumu, 4-5.09.2010, PAÜ Kongre-Kültür Merkezi, Denizli.

G13. “Pasif Tedavi Yaklaşımlarının Ağrı Kontrolündeki Rolü”, 3. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 13-15.05.2011, Harbiye Kongre-Kültür Merkezi, İstanbul.

G14. “Tetik Nokta Tedavisinde Osteopatik Yaklaşımlar”, 4. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, 9-11.05.2013, PAÜ Kongre-Kültür Merkezi, Denizli.

G15. “Bel Ağrısına farklı Bakışlar: Sakro-iliak disfonksiyon” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi, 8-12 Nisan 2014, Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Kültür Merkezi, Ankara.

G16. “Sakro-iliak eklem muayenesi ve Mekanik Teşhisin Konulması” 15. Fizyoterapi’de Gelişmeler Kongresi: Kurslar ve Eğitim Seminerleri, 8-9 Nisan 2014, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Ankara.

 

H.  Yurt içi ve Yurt Dışında Katıldığı Kurslar

H1. “Modüler Alt Ekstremite Protezleri Kursu(Uygulamalı) GATA Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı/Otto Bock Ortopädische Industrie, 2-6 /11/1992 GATA Temel Bilimler Amfisi, Ankara.

H2. “ Omurga Sorunları ve Perthes” uygulamalı kurs VII. Uluslar arası Gazi Ortopedi Günleri 10-11. 06. 1993, Ankara.

H3. “I. Protez Eğitim Kursu” Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 10-13/10/1998, Ankara.

H4. “2000 Yılında Ortopedik Ortezler Sempozyumu-Karbon Ortez Uygulaması” 70 Yıl İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Ortez-Protez Günleri-I,  17-19/11/2000 İstanbul.

H5. “Sporcularda Diz Bölgesi Patolojilerinde Rehabilitasyon” Ankara G.S.G.M. SESAM, 14-15/05/2001 Ankara.

H6. “Uygulamalı Yaşam Desteği Kursu” Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezioloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, 29/11/2002 Denizli.

H7. “ Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 5-6/05/2001- 23-24/06/2001, İstanbul.

H8. “ Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 22-23/09/2001- 20-21/10/2001, İstanbul.

H9. “ Alt Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 26-27/01/2002- 08-09/06/2002, İstanbul

H10. “ Üst- Alt Ekstremite Spesifik Germe” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 28-29/09/2002 İstanbul

H11. “ Lumbal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 17-18/10/2002- 19-20/10/2002  İstanbul.

H12. “ Thoracal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 18-19/01/2003 İstanbul.

H13. “ Cervikal Bölge Palpasyon ve Mobilizasyon” Ortopedik Manuel Terapi Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi 19-20/04/2003, 24-25/05/2003, 07-08/06/2003 Denizli.

H14. “Cranio-Sakrale-Therapie 1.” İnstituts für angewandte Osteopathie statt,11-13/07/2002 İstanbul.

H15. “Cranio-Sakrale- Therapie 2.”İnstituts für angewandte Osteopathie statt, -31/10/2002- 01/11/2002 İstanbul.

H16.  “Cranio-Sakrale- Therapie 3.”İnstituts für angewandte Osteopathie statt, -13-15/03/2003 İstanbul.

H17. “Rehabilitasyon antrenmanı kursu”, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 13-14/09/2003 Denizli.

H18. “Lenf Drenaj Masajı Kursu” Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 9-10.04.2005 Denizli.

H19. “Osteopati Eğitim Kursu: Temel Kurs I”, İnstituts für angewandte Osteopathie statt, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 12.09.2005 İstanbul.

H20. “Osteopati Eğitim Kursu: Temel Kurs II”, İnstituts für angewandte Osteopathie statt, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 2005/2006 İstanbul.

H21. “Fizyoloji Kursu”, İAOMT-Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 14.04.2006 İstanbul.

H22. “Osteopati Eğitim Kursu: Temel Kurs III”, İnstituts für angewandte Osteopathie statt, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 2006/2007 İstanbul.

H23. “Osteopati Eğitim Kursu: Temel Kurs IV”, İnstituts für angewandte Osteopathie statt, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 2007/2008 İstanbul.

H24. “OMT-Ağrı-Problem Pain Patient” Internationale Akademie Orthopaedishe und manuelle Therapie (AOMT) ve Aktif Sağlıklı yaşam Merkezi, 02.05.2010 İstanbul.

H25. Refleksoloji Kursu, Aktif Sağlıklı Yaşam Merkezi, 9-10/04/2005 Denizli..

H26. “Uluslar arası Fonksiyonellik, Özür ve sağlık Sınıflandırması(ICF) Fizyoterapistler için ICF Temel Eğitim Çalıştayı”, PAÜ FTRYO, 2009 Denizli.

H27. “Fizyoterapistlere Yönelik Pilates Kursu: Mat Modul I-II” , 20-22 Şubat 2015 Denizli. 

 

I. Aldığı Bilimsel Nitelikteki Ödüller

I1. Yağcı N, T. Can, F. Sarıoğlu, ve A. Karçakay, “Hemodiyalize bağlı Kronik Böbrek Yetmezliği Sorunu olan Hastalarda Aktivite Düzeyleri ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 13. Ulusal Böbrek hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi Poster Çalışması 2.’lik ödülü.

 

K.Ulusal /yerel düzeyde Yazılı veya Görsel Basında yer alan Faaliyetler 

K1. “Sağlıklı Bir Uyku İçin” Sağlık ve Yaşam Dergisi, 3(9):8-9, 2007.

 

L. Kongre/Seminer/Konferans/Panel/Kurs Organizasyonlarda Aldığı Görevler

L1. “Sosyal Komite Başkanlığı”  II. Ulusal Yaşlılık Kongresi 2003 Denizli.

L2. “ Free Paper-Chair” 8th National Prosthetics and Orthotics Congress with International Participants 2012 Antalya.

L3. “Meme Kanseri ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Oturumu” Oturum Başkanı. Kadın ve Fizyoterapi Rehabilitasyon Sempozyumu 5-7 Mart 2015 İzmir.