Menü

Duyurular

Tümünü Gör
http://cdn.pau.edu.tr/BIYS/siteler/ftryo/editor/ali%20kiti%C5%9F.png

1- ÖZGEÇMİŞ

1.1. Adı Soyadı: Ali KİTİŞ

1.2. Doğum Tarihi: 26 Mayıs 1970

1.3. Ünvanı: Profesör Doktor

       Prof. Dr. Ali KİTİŞ, Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. KİTİŞ, 1970 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde dünyaya gelmiştir. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden lisans derecesi ile mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD’ndan üst ekstremite rehabilitasyonu alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır. Prof. Dr. Ali KİTİŞ, doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD’nda iş-uğraşı tedavisi ve el rehabilitasyonu konularında tamamlamıştır. İlgilendiği alanlar; üst ekstremite rehabilitasyonu, iş-uğraşı tedavisi, mesleki rehabilitasyon, ergonomi, endüstriyel rehabilitasyon, üst ekstremite problemli hastalarda sonuç ölçümleri ve kronik hastalıklarda fonksiyonel değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesidir. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş ve Uğraşı Tedavisi Anabilim Dalı Başkanı olan KİTİŞ, aynı zamanda Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğretim üyesi olarak ilgilendiği alanlarda ders vermektedir.

28 adet Uluslar arası, 25 adet Ulusal dergilerde yayınlanmış makalesi, 4 adet kitap yazarlığı, bölüm yazarlığı ve çevirisi, 33 adet Uluslar arası ve 84 adet Ulusal toplantılarda sunulmuş bildirisi bulunan Prof. Dr. Ali KİTİŞ, 30 adet mesleki kursa katılmış, 33 konferans ve sempozyumda davetli olarak konuşmuş ve 3 uluslar arası ve 9 ulusal projede görev almıştır. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, El Terapistleri Derneği (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu üyesi ve Dernek Başkanı), Ergoterapi Derneği, Avrupa El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (EFSHT, Yönetim Kurulu üyesi, II. Başkan), Uluslararası El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (IFSHT) üyesidir.

 

1.4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü

İstanbul Üniversitesi

1991

Y. Lisans

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

İstanbul Üniversitesi

1993

Doktora

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi

2001

Doçent

Fizyoterapi

Üniversitelerarası Kurul

2010

Profesör

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Pamukkale Üniversitesi

2017

 

1.4.1. Lisansüstü Tezleri:

1.4.1.1. Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Üst Ekstremite Yaralanmalarından Sonra Mesleki Rehabilitasyon”

Danışman: Prof. Dr. Güzin DİLŞEN

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1993.

1.4.1.2. Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Hemiplejik Serebral Paralizili Çocuklarda Johnstone Basınç Splintleri İle EMG Biofeedback Uygulamasının Karşılaştırılması”

Danışman: Prof. Dr. Hülya KAYIHAN

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2001.

 

1.5. İş Deneyimi ve Çalıştığı Kurumlar:

1.5.1.  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul (1991-1994).

1.5.2.  Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Denizli (01 Şubat 1995-31 Temmuz 2002, 01 Ağustos 2003- ...).

1.5.3.  Gülhane Askeri Tıp Akademisi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara (16 Eylül 2002- 31 Temmuz 2003).

 

1.6. Akademik Ünvanlar:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Öğr. Gör.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-2004

Yrd. Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2004-2011

Doç. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2010- 2017

Prof. Dr.

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2017- …

1.7. İdari Görevler, Görev Aldığı Kurullar ve Komiteler:

Görev 

Görev Yeri

Yıl

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-2000

Yüksekokul Müdür Vekili

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

2000-2001

Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-2000, 2007-…

Yüksekokul Kurulu Üyeliği

Pamukkale Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

1995-2002

Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2015-…

Yönetim Kurulu Üyesi

Avrupa El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (EFSHT)

2016- 2017

Anabilim Dalı Başkanı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş ve Uğraşı Tedavisi Anabilim Dalı

2012-…

Program Başkanı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı İş ve Uğraşı Tedavisi Yüksek Lisans Programı

2005-…

Program Başkanı

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı El Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı

2015-..

Koordinatör

Engelli Öğrenci Birimi

2017-

Kurul Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Uzmanlık Grubu

2014-…

Kurul Üyesi

Pamukkale Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu

2014- 2017

Kurul Üyesi

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Çalışan Güvenliği Komitesi ve Risk Analizi Alt Grubu

2013-…

Komisyon Üyesi

Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

2015-…

Komite Üyesi

Avrupa El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (EFSHT) Bilimsel Komitesi

2011-2016

 

1.8. Dernek, Sivil Toplum, Mesleki ve Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

1.8.1. Türkiye Fizyoterapistler Derneği, Ankara.

1.8.2. El Terapistleri Derneği, İzmir (Kurucu Üye, Yönetim Kurulu Üyesi, Dernek Başkanı).

1.8.3. Ergoterapi Derneği, Ankara.

1.8.4. Avrupa El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (EFSHT, Türkiye Delegesi)

1.8.5. Uluslararası El Terapistleri Dernekleri Federasyonu (IFSHT)

1.8.6. Ege Ortopedi, Travmatoloji ve Rehabilitasyon Derneği, İzmir.

1.9. Aldığı Mesleki Eğitimler ve Kurslar:

1.9.1. Static and Dynamic Splint Application Techniques. 11-12 Nisan 2000, Ankara-Türkiye.

1.9.2. İlizarov Cerrahisi (Ateşli Silah Yaralanmaları, Dwarfizm’de Tedavi, Ekstremite Rekonstrüksiyonunda Rehabilitasyon). 9-10 Aralık 2000, İstanbul-Türkiye.

1.9.3. Ortopedik Manuel Terapi Üst Ekstremite Palpasyon ve Mobilizasyon Kursu-I. 5-6 Mayıs 2001, Denizli-Türkiye.

1.9.4.