Duyurular

Tümünü Gör

Usul ve Esaslar

 

PAU 5806 Sayılı Af Kanunu Uygulama Usul ve Esasları Ektedir:

 

5806_Sayılı_Af_Kanunu .doc

 

6111 sayılı kanun: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

6111 sayılı kanun 44. Madde

Ekli Belgeler