Menü

Duyurular

Tümünü Gör

 Prof. Dr. Mehmet AKGÜN 


ÖZGEÇMİŞİ

1951 Köyceğiz doğumlu olan Mehmet Akgün 1964 yılında Toparlar Köyü İlkokulu’nda ilkokul eğitimini tamamlamış, 1967 yılında Köyceğiz Naip Hüseyin Ortaokulu’ndan mezun olduktan sonra, 1971 yılında Muğla Turgut Reis Lisesi’ni bitirmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümünü kazanmış, 1976 yılında da lisans eğitimini tamamlamıştır.

Meslek hayatına 1977’de Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde asistan olarak başlayan Mehmet Akgün, 1979’da Prof. Dr. Necati Öner’in danışmanlığında, “Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Türkçe Olarak Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri” adlı, o dönemde yüksek lisans muadili olan doktora öncesi çalışmasını tamamlamıştır. Aynı yıl (1979) Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora eğitimine başlamış ve Prof. Dr. Necati Öner’in danışmanlığında hazırladığı “Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri” adlı tezini vererek 1983’de doktor unvanını almıştır. 1983-1987 yılları arasında Arş. Gör. Dr. olarak akademik hayatına devam eden Akgün 1987’de Yrd. Doç. Dr. olmuş, 1987’de doçentliğini almıştır. 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi’ne geçmiş ve bu üniversitede Felsefe Bölümü’nü kurmuştur. 1998 yılında profesör olan Mehmet Akgün, emekli oluncaya kadar (2018) Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün Bölüm Başkanlığı’nı yapmıştır.

Bölümümüzün kurucu Bölüm Başkanı olan Mehmet Akgün akademik hayatı boyunca birçok Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisi yetiştirmiştir. 2018 yılı itibariyle 5 kitap, 22 makale, 27 kitap bölümü, 2 ansiklopedi maddesi ve 11 bildiriye imza atan Mehmet Akgün bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü, yönetim kurulu üyeliği, dekanlık gibi birçok idari görev üstlenmiştir.

 

ESERLERİ

Kitapları:

-“Presokratiklerde Oluş Meselesi”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1991.

-“Materyalizmin Türkiye’ye Girişi ve İlk Etkileri”, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1988, ISBN: 975-17-0114-7; Bu eserin ikinci baskısı “Materyalizmin Türkiye’ye Girişi”, Elis Yayınları, Ankara, 2005. ISBN: 975–8774–28-X

-“Türkiye’de Klasik Materyalizmin Eleştirileri”, Elis Yayınları, Ankara, 2007. ISBN: 978–975-8774–41-8

-“Tanzimat’tan Sonra Türkiye’de Yayınlanan Telif ve Tercüme Felsefe Tarihleri, Elis Yayınları., Ankara, 2012. ISBN: 978–605–4495–20–7

-Sokrates Öncesi Dönemde (Atomculara Kadar) Yunan Felsefesi ve Metinler, Elis Yayınları, Ankara, 2017, ISBN:978-605-9513-11-1

Makaleleri:

-“Materyalizm ve Ahmet Mithat Efendi”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum, 1991.

-“Materyalizm’de Kimlik Problemi”, Türk Yurdu, Cilt XIII, Sayı 66, Ankara, 1993, s. 49-52.

-“Materyalizm Karşısında İsmail Fenni Ertuğrul”, Türk Yurdu, Cilt XIII, Sayı 67, Ankara, 1993, s. 17-20.

-“Cemiyet-i İlmiye-yi Osmaniye Mecmua-i ve Fünûn’un Felsefi Açıdan Taşıdığı Önem, Felsefe Dünyası, Sayı 15, Ankara, 1995, s. 52-72.

-Millet Nedir? Temel Unsurları Nelerdir? Hangi Topluluklara Millet Denmez?”, Türk Yurdu, Cilt XV, Sayı 95, Ankara, 1995, s. 35-43.

-“Dağarcık Dergisi’nde Felsefeye Verilen Önem”, Felsefe Dünyası, Sayı 22, Ankara, 1996, s. 8-28.

-“Türklük Dünyasının XI. Asırdaki Abide Eseri Kutadgu Bilig’de Akıl ve Bilgi”, Felsefe Dünyası, Sayı 19, Ankara, 1996, s. 81-98.

-“Kutadgu Bilig’de Ahlak”, Felsefe Dünyası, Sayı 23, Ankara, 1997, s.99-144.

-“Kutadgu Bilig’de Tanrı Âlem İlişkisi”, Felsefe Dünyası, Sayı 24, Ankara, 1997, s. 20-31.

-“Kutadgu Bilig’de İnsan ve Kâmil İnsan”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 3, 1997, s. 1-10.

-“Kutadgu Bilig’de Din”, Felsefe Dünyası, Sayı.26, Ankara, 1997, s. 24-54

-“Erol Güngör ve Tarih Şuuru”, Türk Yurdu, Cilt XVII, Sayı 119, Ankara, 1997, s. 33-39.

-“Materyalizm ve Evolüsyonizm Karşısında Mehmet Emin Feyzi”, Akademik Araştırmalar Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 5, Erzurum, 1997, s. 33-41.

-“Beşir Fuad’ın Materyalist ve Pozitivist Fikirleri”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, Ankara, 1999, s. 336-347, ISSN:1301-9058

-“Türkiye’de Klasik Materyalizmin Yansımaları”, Bilim ve Ütopya, S.159, Analiz Basım, İstanbul, Eylül 2007, s.4-11 

-“Bilincimdeki Aşkımın Vazgeçilmez İki Değeri: Millet ve Vatan”, Türk Yurdu, c.28, S.254, Evren Yay. A.Ş., Ankara, Ekim 2008, s.22-26

-“Kimlik Bilincim Üzerine”, Türk Yurdu, c.31, S.286, Evren Yayın A. Ş., Ankara, 2011, s.120-125

-“Prof. Dr. Mehmet Akgün ile Türk-İslam Dünyasında Bilim Üzerine Söyleşi”, Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrenci Dergisi, 2013, s.29-34

-“Yüksek Öğretimde İdeal Öğretim Elemanı Nasıl Olmalıdır?”, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, (2016/Spring), Sayı: 26, s. 197–204

-“Antik Çağda Zorunlu Varlık Anlayışının Öncüsü Parmenides”, Türk Felsefe Derneği Yayını Felsefe Dünyası, (2016/Kış), Sayı:64, Ankara, s. 5–30

-“Antik Dönemin Eklektik Filozofu Akragas’lı Empedokles”, Türk Felsefe Derneği Yayını Felsefe Dünyası, (2017/Yaz), Sayı:65, Ankara, s. 25–43

Kitap Bölümü Yazıları:

-“Hoca Tahsin Efendi’nin İlim ve Felsefe Anlayışı”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bilimleri Dergisi, Sayı 19, Erzurum, 1991, s.183-212.

-“1839-1920 Yılları Arasında Türkiye’de Aydınlanmanın Uzantısı Olarak Temsil Edilen Felsefi Akımlar, İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt XL, Ankara, 1999, s. 475-497, İSBN:975-482-492-4, ISSN: 1301-0522

-“1839-1920 Yılları Arasında Türk Fikir Dünyasında Temsil Edilen İki Felsefi Akım: Rasyonalizm ve Materyalizm”, Osmanlı, Cilt VII, Ankara, 1999, s. 399-410. ISBN:975-6782-03-X( Takım ) 975-6782-10-2

-“Materyalizmin Girişi ve Tartışmaları (1839-1923)”, Türkler, Cilt XIV, Ankara, 2002, s. 807-818. ISBN:975-6782-47-1

-“Sanatın Belirlenişi Serüveninde Tolstoy”, Bilgi ve Değer Sempozyumu, Ankara 2002, s.324-341, ISBN: 975 -6768 – 45 - 2

-“Yunan Düşüncesinin Eşiğindeki Ozan Hesiodos’un Kosmogonik ve Ahlakî Görüşleri”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Baran Ofset, Ankara, 2005, s. 93–114, ISBN:975-8895-65-6

-“Merkez Efendi ve Allah Aşkı”, Buldan Sempozyumu Bildirileri, c.1, Aydoğdu Ofset Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd, Şti., 2006, s.161-170, İSBN: 978-975–6992–21-0

-“Hayat İçinde İdeale Doğru”, Hayat Yolunda Anlam Arayışı, Mikro Basım Yayım Dağıtım, Ankara 2006, s. 243-264, ISBN: 975-00442-6-6

-“İkinci Meşrutiyet Dönemi Düşünürü Ahmet Nebil Çika”, Eğitimden Felsefeye Necmettin Tozlu Armağanı, Hangar Ltd. Şti. Yay., Ankara, 2011, s.347-384, ISBN: 978-975-7616-50 - 4

-“Yunan Düşüncesinin Eşiğindeki Düşünür Homeros ve Ahlak”, Antik Yunan’da Felsefe ve Çağımıza Etkileri, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2011, s.239-261, ISBN:978-975-8717-75-0

-“19. Asırda Osmanlı Türk Düşüncesi”, Türkiye’de Sosyoloji, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2012, s. 3-27, ISBN: 978-975-06-1306-7

-“İsmail Ferid’in Büchner Materyalizmini Eleştirisi”, İsmail Ferid;  İbtal-i Mezheb-i Maddiyyun, Çizgi Kitabevi Yayınları 373, Konya, 2012, s.19-49, İSBN:978-605-4639-05-2

-“Antik Çağın Gizemli Düşünürü”, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, Öncü Basımevi, Ankara, 2015, s.265-277, ISBN: 978-975–456–127-2

-“Lütfi Fikri (D.1872–Ö.1934)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Siyasî, İdarî ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, c. 1,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.530-545, ISBN: 978-605–320–133-5

-“Nüzhet Sabit (D.1883–Ö. 1920) ”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Siyasî, İdarî ve Sosyal Düşünce Temsilcileri, c. 1,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.546-560, ISBN: 978-605–320–133-5

-“Hoca Tahsin Efendi (D.1811-Ö.1882)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3, Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1430-1457, ISBN: 978-605-320-135-9

-“Beşir Fuad (D.1852-Ö.1887)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1710-1723, ISBN: 978-605–320–135-9

-“Baha Tevfik (D.1884–Ö.1914)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1724-1753, ISBN: 978-605–320–135-9

-“Felsefe Mecmuası”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1775-1776, ISBN: 978-605–320–135-9

-“Ahmet Nebil Çika (D.?–Ö.1945)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3, Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1777-1789, ISBN: 978-605–320–135-9

-“Memduh Süleyman (D.1887?–Ö.1920)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3, Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1790-1800, ISBN: 978-605-320-135-9

-“Subhi Edhem (D.?–Ö.1919)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1801-1809, ISBN: 978-605–320–135-9

-“Doktor Edhem Necdet (D.1887–Ö.1921)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.3,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.1810-1817, ISBN: 978-605-320-135-9

-“İsmail Ferîd (D.1852–Ö.?)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.4-A,  Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.2018-2035, ISBN: 978-605–320–136-6

-“Mehmet Emin Feyzi (D.1862–Ö.1926?)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.4-A, Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.2036-2053, ISBN: 978-605–320–136-6

-“Harputîzâde Hacı Mustafa Lütfi Efendi (D.1867–Ö.1920)”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, c.4-A, Editör ve Yazar: Süleyman Hayri Bolay, Atalay Matbaacılık, Ankara, 2015, s.2054-2072, ISBN: 978-605–320–136–6

-“Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Felsefe Eylemi”, Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, c.1, Matsis Matbaa Sistemleri, İstanbul, 2015, s.301–325, ISBN 1. Cilt: 978–975-6992–62–3, Takım ISBN: 978–975–6992–61-6

Ansiklopedi Maddesi Yazıları:

-“Baha Tevfik”, Felsefe Ansiklopedisi, c.2, Kelebek Matbaacılık, İstanbul, 2004, s.73-80

-“Felsefe Dergileri/Süreli Yayın Organları”, Felsefe Ansiklopedisi, c.6, Ebabil Yayıncılık, İstanbul, 2009,123-132

Yayımlanan Bildirileri:

-“Lütfi Fikri’nin Düşünce Tarihimizdeki Yeri”, Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane Sempozyumu, Ankara, 1991.

-“Sanatın Belirlenişi Serüveninde Tolstoy”, Bilgi ve Değer Sempozyumu, Ankara 2002, s. 324-341

-“Doğruluk, Edep ve Hayâ, Cesaret, Dedikodu ve İftira, Dayanışma, Yardımseverlik, Emel ve Fikir Birliği, Hoşgörü, Millet ve Vatan Sevgisi”, 2005 Haziran ayında İl Jandarmada verilen konferans

-“Merkez Efendi ve Allah Aşkı”, Buldan Sempozyumu Bildirileri, c.1, Aydoğdu Ofset Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd, Şti., 2006, s.161-170

-“Türkiye’de Materyalist Hareketler”, 2007 Mayıs ayında Denizli Türk Ocağı’ında verilen konferans

-“Türk Felsefesinin Serüveni”, 22.11.2007 tarihinde Muğla Üniversitesi Felsefe Kulübünce 21-23 Kasım 2007 Dünya Felsefe Günleri dolayısıyla düzenlediği konferansta öğrencilere sunulan konferans

-“Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akgün’ün Açılış Konuşması”, Türk Kültür Tarihinde Denizli ve Kentleşme Sorunları Sempozyumu 22-23 Aralık 2008 Bildiriler, Yeni Merhaba Yayıncılık, Denizli, 2011, s. 8-12

-“Epiktetos”, Anadolu’da Felsefeye Yolculuk Hierapolisli Bir Filozof Epiktetos, Baskı: Ankamat, Ankara, 2014, s. 75-110

-“Kutadgu Bilig’de Devlet Başkanında Bulunması Gereken Nitelikler ve Hukukun Üstünlüğüne Verilen Önem”, Prof. Dr. İsmail Çetişli Hatıra Kitabı, Editör: Yard. Doç. Dr. Mehmet Surur Çelepi, Erek Matbaası, Ankara, 2016, s.41-70

-“Antik Çağda Bilim ve Felsefenin Beşiği Olan Batı Anadolu’da Yetişen Bilge İnsan Thales ”, Hizmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan, Editör: Fulya Bayraktar, Atlas Akademik Basım Yayın Dağıtım Tic. LİD. ŞTİ., Ankara, 2016, s. 701 – 716

-“Kutadgu Bilig’de Âdil Bir Hükümdar (Devlet Başkanı) Örneği ve Hukukun Üstünlüğü Meselesi”, Yusuf Has Hacib ve Ölümsüz Eseri Kutadgu Bilig, Kırgızistan–Türkiye Manas Üniversitesi Yayını, Bişkek, 2016, s.104-112

İdari Görevleri: 

Atatürk Üniversitesi: Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Felsefe Öğretmenliği Bölüm Başkanlığı 1992-1995, Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı 1992-1995, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği 1992-1995

Pamukkale Üniversitesi: Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanlığı 1995-2018, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürlüğü 1995-1998, Turizm Fakültesi Dekanlığı 2013-2015