Menü

Fen-Edebiyat Fakültesi temel bilimlerde; fen, sosyal ve sanat alanlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılâplarını özümsemiş üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi; yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki bilimsel araştırma ve etkinliklerde yer alarak, evrensel ilkelere uygun bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmayı ve eğitim gördüğü bilimsel alanla ilgili teori ve uygulamaların bilincinde, bilgi üretimi için gerekli temel becerilere ve geleceğin bilimsel düşünceye sahip insanlarını yetiştirmeyi, bu kişileri toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Fen-Edebiyat Fakültesi;

- Yeni fikirlere açık, şeffaf, sürekli gelişim içinde olma anlayışında, paylaşımcı, etik değerlere bağlı, ulusal ve evrensel boyutta topluma katkı sağlayan, yetiştirdiği insan ve verdiği eğitim ile örnek gösterilen,
- Uluslararası iş birliğine açık, uluslararası katkı yaratan, geçmişine saygılı, geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştiren,
- Özgün araştırmalar yapan,
- Çevre bilinci içerisinde olan,
- Bilimselliği değişmeyen bir dünya görüşü olarak benimseyen ve mensubu olmaktan gurur duyulan bir kurum olmayı hedeflemektedir.