Fen Edebiyat Fakültesi

Güncellenme Tarihi: 10 Eylül 2019

İlave İki Ders Alma Hakkında Duyuru

DUYURUPAÜ Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 18. Maddesi 2. Bendine göre; Yaz okulu hariç mezuniyet aşamasının son yarıyılında bulunan güz döneminden devamını alıp da geçemediği dersi olan ve üç ders sınavına girerek mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de dahil olmak üzere bir defaya mahsus en fazla ilave iki ders almak için başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz Bölüm Sekreterliklerinden form alarak, 27.09.2019 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.DEKANLIK
  09.09.2019