Fen Edebiyat Fakültesi

Güncellenme Tarihi: 22 Mayıs 2019

2018-2019 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERSLERİNDEN YAZ DÖNEMİNDE AÇILACAK MUHTEMEL DERSLER

Ders Kod

Ders Adı

Dersi Açan Bölüm

T

P

K

 

BİY276

Canlılar Arası İletişim (FEF-2 grubu dersi)

2

0

3

Biyoloji Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

BİY376

Şifalı Bitkiler (FEF-4 grubu dersi)

2

0

3

Biyoloji Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

BİY476

Doğa ve Çevre (FEF-6 grubu dersi)

2

0

3

Biyoloji Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

FİZ114

Genel Fizik-II

4

0

5

Matematik

CTL210

Karahanlı Türkçesi

2

1

5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL260

Harezm-Kıpçak Türkçesi

2

1

5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL106

Kuzey-Batı Türkçesi Grameri

2

0

3

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL476

Türk Dilinin ve Lehçelerinin Sorunları

2

0

3.5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL468

Anadolu Ağızları-II

2

0

3.5

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL104

Osmanlı Türkçesi-II

3

0

4

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

CTL264

Uzaktaki Yakınlarımız Sibirya Türkleri (BDS)

2

0

4

ÇTL Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

FEL238

17. Yüzyıl Felsefesi

2

0

4

Felsefe

FEL208

Varlık Felsefesi

4

0

7

Felsefe

FEL124

Sokrates Sonrası Felsefe Tarihi

4

0

5

Felsefe

FEL340

İslam Felsefesi-II

3

0

6.5

Felsefe

FEL452

Devlet ve Toplum Felsefesi

2

0

3

Felsefe

FEL276

İlkçağ ve Ortaçağ Felsefesi(FEF-2 grubu dersi)

2

0

1.5

Felsefe bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

FEL338

Bilim Felsefesi

3

0

6.5

Felsefe

İDE122

Edebiyat Terimleri ve Akımları-II

4

0

3.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE222

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı-II

2

0

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE138

İleri İngilizce Dilbilgisi-II

4

0

3.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE344

19. YY. İngiliz Romanı-II

4

0

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE338

Çeviriye Giriş-II

2

0

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE118

İngiliz Edebiyatı Anahatları-II

4

0

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE126

Batı Edebiyatının Kökenleri-II

2

0

4

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE226

İngiliz Kültür Tarihi-II

2

0

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE346

İngiliz Romantik Şiiri

3

0

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

Ders Kod

Ders Adı

Dersi Açan Bölüm

T

P

K

 

İDE448

20.Yüzyıl İngiliz Romanı-II

4

0

5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

FDE312

Fransızca-VI

2

2

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

İDE438

Popüler Kültür-II

2

0

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

ADE416

Almanca-VIII

2

0

4.5

İngiliz Dili ve Edebiyatı

KİM454

Kataliz ve Adsorpisyon

2

0

3.5

Kimya

KİM276

Kimyasal Ürünler veYaşam(FEF-2 grubu dersi)

2

0

3

Kimya Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

STA122

Osmanlı Türkçesine Giriş-II

2

0

3

Sanat Tarihi

STA222

Epigrafi-II

2

0

3.5

Sanat Tarihi

SOS344

Türk Sosyolojisinin Tarihsel Gelişimi-II

3

0

6.5

Sosyoloji

SOS248

Edebiyat Sosyolojisi

2

0

3.5

Sosyoloji

SOS346

Medya Kültür Toplum

3

0

6.5

Sosyoloji

SOS476

Güncel Olaylar Sosyolojisi(FEF-6 grubu dersi)

2

0

3

Sosyoloji Bölümü dışındaki diğer öğrenciler seçecektir.

SOS130

Ekonomide Temel Yaklaşımlar

3

0

4.5

Sosyoloji

SOS204

Türkiye’nin Toplumsal Yapısı-II

3

0

6

Sosyoloji

SOS406

Suç Sosyolojisi

3

0

6.5

Sosyoloji

SOS348

Gelişme Sosyolojisi

3

0

6

Sosyoloji

SOS102

Sosyolojiye Giriş-II

3

0

6

Sosyoloji

SOS442

Azgelişmişlik Sosyolojisi

2

0

3.5

Sosyoloji

FEL216

Modern Mantık

4

0

6.5

Sosyoloji

TAR114

İslam Tarihi-II

2

0

2.5

Tarih

TAR120

İlkçağ Tarihi-II

2

0

2.5

Tarih

ATİ102

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II

2

0

2

Tarih

TDE336

Metin Yazarlığı (BDS-4)

2

0

4

Tarih

TDE120

Osmanlı Türkçesi-II

1

2

5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE134

Türkiye Türkçesi-II

3

0

4

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE125

Eski Türk Edebiyatına Giriş

4

0

5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE 128

Halk Bilimi

4

0

5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE236

II. Abdulhamid Dönemi Türk Edebiyatı

4

0

7

Türk Dili ve Edebiyatı

Ders Kod

Ders Adı

Dersi Açan Bölüm

T

P

K

 

TDE356

Divan Edebiyatı-II

4

0

6.5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE369

Türk Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı

2

0

5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE448

Karşılaştırmalı Halk Bilimi

2

0

3

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE370

Eski Anadolu Türkçesi

3

0

5.5

Türk Dili ve Edebiyatı

TDE416

Altayistiğe Giriş

2

0

3

Türk Dili ve Edebiyatı