Menü

 

 

 

 

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ (Rektör)

 

Telefon:

0258 296 1172

E-posta:

hbag@pau.edu.tr

Oda No:

A0018

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Bölümü, 1990

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 1995

Doktora:

Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya ABD, Analitik Kimya, 1998

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi, Analitik Kimya

 

 

 

 

 

Prof. Dr. İzzet KARA

 

Telefon:

0258 296 1036

E-posta:

ikara@pau.edu.tr

Oda No:

A0301

Lisans:

Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik

Yüksek Lisans:

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği

Doktora:

Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fizik Bölümü, Atom ve Molekül Fiziği

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Fizik Eğitimi, Moleküler Modelleme

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Seçil ERÖKTEN (Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon:

0258 296 1176

E-posta:

erokten@pau.edu.tr

Oda No:

A0017

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Yüksek Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Doktora:

Hacettepe Üniversitesi, Kimya Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Kimya Eğitimi, Fen Eğitimi 

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Bilge CAN (Dekan Yardımcısı)

Telefon:

0258 296 1183

E-posta:

bilgecan@pau.edu.tr

Oda No:

A0009

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Eğitimi

Yüksek Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Serkan SEVİM

Telefon:

0258 296 1179

E-posta:

serkansvm@yahoo.com

Oda No:

A0013

Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Kimya Eğitimi

Yüksek Lisans:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Kimya Eğitimi

 

 

 

 

Doç. Dr. Zeha YAKAR

 

Telefon:

0258 296 1178

E-posta:

zyakar@pau.edu.tr

Oda No:

A0010

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi

Yüksek Lisans:

Gazi Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Texas A&M Üniversitesi

Doktora:

Iowa Üniversitesi, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Öğretmen Eğitimi, Araştırma Temelli Öğrenme, Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı, Öğretim Yöntemleri

 

 

 

 

Doç. Dr. Ayşe SAVRAN GENCER

Telefon:

0258 296 1071

E-posta:

asavran@pau.edu.tr

Oda No:

A0007

Lisans:

ODTÜ, Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Doktora:

ODTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

STEM Eğitimi, Bilimin Doğası, Argümantasyon, Biyoloji Eğitimi

 

 

 

 

 

Doç. Dr. Fatma TAŞKIN EKİCİ

Telefon:

0(258)2961106

E-posta:

fekici@pau.edu.tr

Oda No:

A0114

Lisans:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi FBE Biyoloji ABD

Doktora:

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Eğitimi ABD

Çalışma/Araştırma Alanı:

Biyoloji, Fen Eğitimi

 

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ÖZEL

Telefon:

0258 296 1173

E-posta:

 mesutozel@outlook.com

Oda No:

A0006

Lisans:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü

Yüksek Lisans:

University of Birmingham, School of Physics, England

Doktora:

University of Birmingham, School of Physics, England

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fizik/Fizik Eğitimi

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail UYSAL

Telefon:

0258 296 1175

E-posta:

iuysal@pau.edu.tr

Oda No:

A0019

Lisans:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Yüksek Lisans:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Doktora:

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Fizik Bölümü

Çalışma/Araştırma Alanı:

Nükleer Fizik

 

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi DURKAN

Telefon:

0258 296 1180

E-posta:

ndurkan@pamukkale.edu.tr

Oda No:

A0014

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994.

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, 2000.

Doktora:

Süleyman Demirel Üniversitesi, 2006.

Çalışma/Araştırma Alanı:

Ekoloji, Fen Bilgisi Eğitimi, Biyoloji, Biyoloji Eğitimi

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Gül Hanım BORAN

Telefon:

0258 296 1185

E-posta:

gulerol@gmail.com

Oda No:

A0011

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi, 2002

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, 2005

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi, 2014

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Bilgisi Eğitimi

 

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Erhan KARATAŞ

Telefon:

0258 296 11 00

E-posta:

erhankaratas@pau.edu.tr

Oda No:

A0020

Lisans:

Selçuk Üniversitesi – Kimya Bölümü

Yüksek Lisans:

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D

Doktora:

Selçuk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya A.B.D

Çalışma/Araştırma Alanı:

Anorganik Kimya, Koordinasyon Kimyası,
Elektrokromik Malzemeler,

 

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Arzu KASKA

Telefon:

0258 2961184

E-posta:

acar55@pau.edu.tr

Oda No:

A0120

Lisans:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Biyoloji-Bitki Biyoteknolojisi

 

 

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yüksel ÇEKBAŞ

Telefon:

0 258 296 1186

E-posta:

ycekbas@pau.edu.tr

Oda No:

A0012

Lisans:

Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Fizik Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi, Astronomi, Fizik Eğitimi

 

 

 

 

Arş. Gör. Dr. Esra UÇAK

Telefon:

0258 296 1097

E-posta:

eucak@pau.edu.tr

Oda No:

A0115

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

Arş. Gör. Dr. Aytaç KARAKAŞ

Telefon:

0258 296 1041

E-posta:

akarakas@pau.edu.tr

Oda No:

A0020

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Eğitimi

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

 

 

 

 

Arş. Gör. Asiye BAHTİYAR

Telefon:

0258 296 1072

E-posta:

abahtiyar@pau.edu.tr

Oda No:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim

Doktora:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim (Devam Ediyor)

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi

 

 

 

 

Arş. Gör. Merve EKER

Telefon:

0258 296 1224

E-posta:

mervee@pau.edu.tr

Oda No:

A0016

Lisans:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilgisi Eğitimi (Devam ediyor)

Doktora:

 

Çalışma/Araştırma Alanı:

Fen Eğitimi