Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, PAÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü'ne bağlı olarak, 1997 - 1998 Öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmî ve Özel Eğitim Kurumları’nın okul ve hazırlık dershanelerinde Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak görev almaktadır.


Eğitim öğretim faaliyetleri alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerindeki temel amaç; bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini sürekli yenileyen Fen ve Teknoloji öğretmenleri yetiştirmektir. Anabilim dalında 2 profesör, 5 doçent, 8 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 5 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.


Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yaklaşık 400 öğretmen adayı lisans öğrenimlerini sürdürmektedirler. Programımızda örgün öğretim (I.Öğretim)  yapılmaktadır. Alan derslerine ait uygulamalar fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi labaratuarlarında yürütülmektedir. Anabilim Dalı öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar. Mezun olan öğretmen adayları istedikleri takdirde belirlenen kontenjanlar dahilinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı programı kapsamında yüksek lisans  ve İlköğretim Anabilim Dalı programı kapsamında doktora programlarında akademik dereceler alabilmektedir.