Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

Bizi Takip Edin

Uygulamalı Panel Veri Ekonometrisi-I


Prof. Dr. Ozan ERUYGUR    

 

 

Veri Tipleri
Havuzlanmış Veri
Panel Veriye Giriş
Stata'da Panel Veri Oluşturulması (merge)
Sabit Etkiler Tahmincisi (xtreg, fe)
Rassal Etkiler Tahmincisi (xtreg, re)
Etkiler Arası Tahmincisi (xtreg, be)
Hausman Test
Panel Veride Değişen Varyans 
Panel Veride Otokorelasyon
Yatay-Kesit Bağımlılığı
Driscoll-Kraay Dirençli Standart Sapması
Panel GLS Tahmincisi (xtgls)
Panel Düzeltilmiş Standart Sapmalar Tahmincisi (xtpcse)
Kısa Dinamik Panel: Arellano-Bond Dinamik Panel Tahmincisi (xtabond)
Tek-Aşamalı Tahminci
Otokorelasyon Testi
Sargan Test
İki Aşamalı Tahminci
Önceden-belirli ve İçsel Açıklayıcı Değişkenler
xtabond2 komutu
Sistem GMM Tahmincisi (xtabond2)
Hansen Test 

Duyurular Tümünü Gör