Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  İktisadi Analizde Yarı Deneysel Yöntemler ve Uygulamalar

  Doç. Dr. Semih Tümen 
  Dr. Öğr. Üyesi Hakan Ulucan

   

  Bu kursun amacı iktisadi değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisini ortaya çıkarmaya yönelik yarı-deneysel ekonometrik yöntemleri takdim etmektir. Aşağıda listelenen alt başlıklar ekonometrik etki analizi yöntem setinin merkezinde yer almakta ve modern literatürde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kursun içeriği akademisyenler, politika yapıcı kurum ve kuruluşlardaki uzmanlar ve etki analizi alanında uzmanlaşmayı amaçlayan yüksek lisans/doktora öğrencilerine hitap edecek şekilde kurgulanmıştır. Katılımcıların lisans düzeyinde istatistik ve ekonometri bilgisine sahip olduğu varsayılacaktır. Uygulama derslerinde STATA programı kullanılacaktır.

   

  Kitaplar:

  • 1-Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist’s Companion, Angrist and Pischke (2009).
  • 2-Mastering ‘Metrics: The Path from Cause to Effect, Angrist and Pischke (2014).

   

  Konu Başlıkları:

  1. Yarı Deneysel Yöntemlere Giriş – Nedensel etki ve basit korelasyon arasındaki fark; Doğal deneyler; Ampirik dizayn; Olası veri kaynakları; Farklı yöntemlere bakış.
  2. Basit Doğrusal Regresyon (OLS) – Tanım; Tahminlerdeki olası yanlılıklar; Uygulamalar
  3. Araç Değişken Yöntemi (Instrumental Variables) ve Uygulamaları
  4. Panel Veri Sabit Etkiler Yöntemi (Panel Data Fixed Effects) ve Uygulamaları
  5. Farkların Farkı Yöntemi (Difference in Differences) ve Uygulamaları
  6. Regresyon Süreksizlik Tasarımı (Regression Discontinuity Design) ve Uygulamaları
  7. Çıkarsama Yöntemleri (Mode of Inference)

   

  Duyurular Tümünü Gör