Ekonomi Yaz Seminerleri

Menü

  Bizi Takip Edin

  facebook twitter instagram

  Latex ile Profesyonel Metin Hazırlama

  Latex, Microsoft Word ve Open Office gibi metin programlarına alternatif olarak bilimsel ve profesyonel metin yazmayı kolaylaştıran bir dizgi programıdır. Latex tüm dünyada bilimsel çalışmaların yazımında ve sunumunda kullanılan standart haline gelmeye başlamış bir programdır.

   

  Latex ile matematiksel ifadeler, grafik ve denklemler içeren bilimsel metinlerin yazımı oldukça kolaylaşmaktadır. Bunun yanı sıra, referans yönetimi, bölümlendirme ve başlıklandırma için kolaylıklar sunmaktadır. Beamer aracılığıyla, oldukça zengin ve profesyonel sunumlar hazırlanabilmektedir.

   

  Bilimsel ya da profesyonel bir metnin ya da sunumun Latex ile hazırlanması pek çok avantaj sağlamaktadır:

  • Matematiksel ifadelerin yazımı ve numaralandırılmasında büyük kolaylık ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Tablo ve grafiklerin oluşturulması ve metin içinde yerleştirilmesi için hızlı ve kullanışlı bir arayüz sağlar.
  • Metnin gönderileceği dergi ya da enstitünün format şartlarını, yalnızca bir kez kolayca kodlayarak garanti eder.
  • Birçok uluslararası dergi ve enstitülerin, istemiş oldukları formatlara ilişkin hazır kodları bulunmaktadır. Bu kodların kullanılması ile formatlama sorunu ortadan kalkmaktadır.
  • Metnin hazırlanmasının ardından, içindekiler, şekiller listesi ve tablolar listelerini otomatik olarak oluşturur.
  • Referans yönetimini etkin ve hızlı şekilde yapmayı sağlar ve metin içindeki atıfları takip ederek kaynakçayı otomatik olarak oluşturur.
  • Beamer yardımıyla, oldukça zengin ve profesyonel biçimde sunumlar oluşturulmasını sağlar.
  • Bir çok istatistik ve ekonometri programında elde edilen sonuçları kolayca Latex’e hazır tablo ya da grafik olarak ekleme imkanı vermesi

   

  Bu ders kapsamı, Latex’in yüklenmesi ve kurulması aşamasından, bir makale ya da sunumun hazırlanması aşamasına kadar olması planlamaktadır. Katılımcıların, ders sonunda araştırma makalelerini ve sunumlarını Latex yardımıyla hazırlayabilecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

   

  Derse katılım herhangi bir önbilgi gerektirmemektedir. Latex programı ya da yazılım konularında önbilgisi olmayan katılımcılara da açıktır.

   

  Ders içeriği aşağıdaki şekilde planlamıştır:

  • Latex programının yüklenmesi ve kurulması
  • Latex ile kullanılan metin editörleri ve metin editörü seçimi
  • Latex ile kullanılan paketler: Dil, matematik ve grafik paketleri
  • Doküman tipleri ve sayfa formatı ayarlama
  • Yazı tipleri, metin kısayolları, semboller
  • Matematiksel denklem ortamı, matematiksel denklem ve ifadelerin yazılması
  • Tablo ve grafik ortamları: Tablo ve grafiklerin eklenmesi
  • İçindekiler, Şekiller gibi hazır listelerin oluşturulması
  • .bibtex ile referans yönetimi ve kaynakça listesi oluşturulması
  • Beamer paketi ile sunum hazırlama
  • İleri Latex teknikleri

  Duyurular Tümünü Gör