Eğitim Yönetim Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD

Menü

AKADEMİK PERSONEL - EĞİTİM YÖNETİM TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ A.B.D.


 

  

PROF. DR. ABDURRAHMAN TANRIÖĞEN

 

Eğitim Bilimleri Bölümü Başkanı

ve

(Anabilim Dalı Başkanı) 

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

Lisans:

 (1977-1982) - ODTÜ Eğitim Bilimleri 

Yüksek Lisans:

 (1982-1984) - ODTÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktora:

 (1984-1988) - ODTÜ Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Çalışma/Araştırma Alanı:

 - Eğitim Yönetimi

 - Eğitim Liderliği

 - Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

 - Okullarda Etkili İnsan İlişkileri

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1044

E-posta:

atogen@pau.edu.tr

Web/Social:

 

 

  

DOÇ. DR. KAZIM ÇELİK

  

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

Lisans:

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yöneticiliği Deneticiliği Programı

Yüksek Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Doktora:

 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı (Eğitim Yönetimi ve Teftişi Programı)

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Eğitim Yönetimi

- Öğretmen Yetiştirme

- Eğitim ve Gelecek

Tel (Ofis):

0 (258) 296 11 35

E-posta:

 kcelik@pau.edu.tr , kazimcelik@gmail.com 

Web/Social:

 

 

  

DOÇ. DR. TÜRKAY NURİ TOK

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

Lisans:

 Gazi Üniversitesi

Yüksek Lisans:

 Hacettepe Üniversitesi

Doktora:

 Ankara Üniversitesi

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Eğitim Yönetimi,

-Teftiş, Planlama,

-Eğitim Ekonomisi

Tel (Ofis):

 0 (258) 296 11 35

E-posta:

turkaytok@gmail.com

Web/Social:

 


 

 

 

YRD. DOÇ. DR. MUAMMER KUNT

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

 

Lisans:

(1975–1979) – Ankara Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Yüksek Lisans:

(1980-1982) – Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim

Doktora:

(1993-1997) – Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri (Eğitim Denetimi)

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Eğitim Yönetimi

- Eğitim Denetimi

- Okul Yönetimi

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1046

E-posta:

mkunt@pau.edu.tr

Web/Social:

  

 

YRD. DOÇ. DR. MERAL URAS BAŞER

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

 

Lisans:

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Yüksek Lisans:

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Doktora:

İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Eğitim Yönetimi

- Eğitim Denetimi

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1047

E-posta:

muras@pau.edu.tr

Web/Social:

  

 

 

YRD. DOÇ. DR. GÖKHAN TUZCU

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

 

Lisans:

1993 – Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

1998 – Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Doktora:

2004 – Ankara Üniversitesi Eğitim Ekonomisi ve Planlaması

Çalışma/Araştırma Alanı:

-Eğitim Ekonomisi

- Eğitim Planlaması

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1057

E-posta:

gtuzcu@pau.edu.tr

Web/Social:

  

 

 

YRD. DOÇ. DR. AYDAN ORDU

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

 

Lisans:

(2000- 2004) - Pamukkale Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

(2004-2006) - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktora:

(2007-2011) - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Örgütsel Değişme

- Örgütsel Bağlılık

- Örgütsel Yapı

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1224

E-posta:

akursunoglu@pau.edu.tr

Web/Social:

   

 

 

ÖĞR. GÖR. DR. ZEYNEP MERAL TANRIÖĞEN

 

Akademik Özgeçmiş (PAU-AKBİS)

 

 

Lisans:

(1996 – 2000) - Pamukkale Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği

Yüksek Lisans:

(2000 – 2003) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Doktora:

(2008 – 2013) - Pamukkale Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

Çalışma/Araştırma Alanı:

- Liderlik

-Örgüt Kültürü

Tel (Ofis):

0 (258) 296 1061

E-posta:

zmtanriogen@pau.edu.tr

Web/Social:

 Güncelleniyor...