Eğitim Yönetim Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD