Eğitim Programları ve Öğretimi ABD

Menü

MİSYON

Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek lisans (Tezli) programının amacı, bilimsel araştırma becerilerini kullanabilen; çalışmalarında bilimsel etik kuralları dikkate alan; bireye, topluma ve çevreye duyarlı; problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişmiş; bağımsız ve işbirlikli çalışabilen; alanındaki yenilik ve gelişmeleri takip edip çalışmalarına yansıtabilen program geliştirme uzmanı yetiştirmektir.

 

ViZYON

Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilerin aynı zamanda yaşam boyu öğrenen, eğitim sorunlarına bilimsel yöntemi kullanarak çözüm üreten, etik değerlere sahip ve gelişime ve değişime açık bireyler olarak disiplinler arası işbirliği yapabilen, gelecekteki eğitim sorunlarına öngörü ile yaklaşıp önlemler alabilen ve bilgi teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen bireyler yetiştirmektir.

 

2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren bilimsel hazırlık programı uygulamaya konulacaktır