Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

Menü

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” ni çıkarmıştır. Yönetmeliğin 8. maddesinde “Yükseköğretim kurumları özürlü öğrenci birimleri” tanımlanmakta ve her bir üniversitede kurulması öngörülmektedir. Ayrıca, 14/08/2010 tarih ve 27672 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon

Yönetmeliği” gereği 02.05.2017 tarih ve 9/6 sayılı Üniversitemiz Senato toplantısında kabul edilen

Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi' nin 5 inci maddesine istinaden Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü kurulmuştur.

Koordinatörlükte Koordinatör ve 2 idari personel görev yapmaktadır.Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün misyonu engelli öğrencilerin evrensel ve insan haklarına ilişkin değerler ışığında, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma- geliştirme ve uygulama yapma haklarının gözetilmesi, engellerine rağmen toplumsal, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’nün vizyonu, herkesin yerleşke içerisinde yer alan tüm mekanlara, hizmetlere ve bilgi kaynaklarına erişebilmesini sağlamaktır.Kalite Güvencesi Sistemi

Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, misyon, vizyon ve hedeflerine “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne uygun şekilde kalite süreçlerini gerçekleştirme, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planlarını kurgulamayı hedeflemiştir. Bu anlamda, engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma imkanlarının sağlanması için Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, Sağlık, Spor ve Kültür ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu alanda yaptıkları çalışmaların koordinasyonunu sağlamayı ilke edinmiştir. Koordinatörlük, geleceğe yönelik iyileştirme süreçleri için Engelsiz bir yerleşke hedefine ulaşmada Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması amacı ile yerleşkenin mevcut durumunun saptanması ve iyileştirilmesi yönündeki projeler için paydaşlarla bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

Koordinatörlüğün Kalite Birimi üyeleri, bir akademik, bir idari personel ile bir öğrenci temsilcisinden oluşturulmuştur. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda kalite güvence sistemine iç paydaşların katkı sağlamaları planlanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, misyon, vizyon ve hedeflerine “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” çerçevesinde, Pamukkale Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi’ne uygun şekilde kalite süreçlerini gerçekleştirme, iç değerlendirme süreçleri ve eylem planlarını kurgulamayı hedeflemiştir. Bu anlamda, engelli öğrencilerin ulusal ve uluslararası standartlarda eğitim, öğretim, uygulama ve araştırma imkanlarının sağlanması için Öğrenci İşleri, Yapı İşleri ve Teknik, Sağlık, Spor ve Kültür ile Bilgi İşlem Daire Başkanlıklarının bu alanda yaptıkları çalışmaların koordinasyonunu sağlamayı ilke edinmiştir. Koordinatörlük, geleceğe yönelik iyileştirme süreçleri için Engelsiz bir yerleşke hedefine ulaşmada Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen ve fiziksel engellerin kaldırılmasına yönelik teknik çalışmaların 2018 yılı içerisinde tamamlanması amacı ile yerleşkenin mevcut durumunun saptanması ve iyileştirilmesi yönündeki projeler için paydaşlarla bilgi paylaşımını sağlayacaktır.

Koordinatörlüğün Kalite Birimi üyeleri, bir akademik, bir idari personel ile bir öğrenci temsilcisinden oluşturulmuştur. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda kalite güvence sistemine iç paydaşların katkı sağlamaları planlanmıştır.

Duyurular Tümünü Gör