Menü

Öğrencilere yönelik danışmanlık faaliyetlerinin sistematik olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla hazırlanan prosedürler ve ilgili formlar eklerde sunulmuştur.

 

Danışman dönem değerlendirme prosedürü

Danışman dönem değerlendirme formu