Menü

Güncellenme Tarihi: 23 Ekim 2018

Staj Raporlarının Teslim Tarihinde Değişiklik

Staj raporlarının teslim tarihi 22-26 Ekim olarak güncellenmişitir.

Yaz döneminde staj yapan bölümümüz öğrencilerinin staj raporlarını aşağıda belirtilen ekleri ile birlikte bölümümüz sekreteri Nur ARIKAN’a teslim etmeleri gerekmektedir.

Kontrol Listesi

1 adet çıktısı alınmış staj raporu
1 adet içerisinde staj raporunun pdf biçimi bulunan CD
1 adet firma tarafından doldurulmuş staj değerlendirme formu