Menü

Güncellenme Tarihi: 10 Eylül 2019

Dikey-Yatay Geçiş Ders Muafiyeti Hakkında

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Programı'na kayıt yaptıran dikey-yatay geçiş öğrencilerinin geçmiş dönemlerde aldıkları dersleri saydırabilmeleri için aşağıda listelenen belgelerle birlikte bölüm muafiyet komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.

1-Ders Muafiyet Dilekçesi

2-Muafiyet Tablosu (Öğrenci tarafından ders içeriklerine bakılarak eşdeğer olabilecek dersler işlenip, excel formatında doldurulup komisyona dijital olarak gönderilmeli, ayrıca çıktı alınıp imzalanmalıdır.)

3-Onaylı Transkript

4-Onaylı Ders İçerikleri

 

 

Bölüm Muafiyet Komisyonu:

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÖZGÖRMÜŞ ÖZBAŞ

Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN

Dr. Öğr. Üyesi Leyla DEMİR

Araş. Gör. Ahmet Alp ŞENOCAK