Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

   Unvanı - Adı ve Soyadı e-mail Adresi   Telefon No
 Enstitü Müdürü  Prof. Dr. Şükran TOK    1255
 Enstitü Müdür Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. İbrahim TUNCEL    1247
 Enstitü Müdür Yardımcısı  Yrd. Doç. Dr. Aydan ORDU    1076