Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM SÜRECİ

Toplam Süre

2 Yarıyıl

Azami 3 Yarıyıl

Danışman

Danışman en geç 1. yarıyılın sonuna kadar.

Devamsızlık

Yarıyıl sonu sınavına girebilmesi için;

  • Teorik derslerin en az %70’ine

  • Laboratuvar ve uygulamalı derslerin en az %80’ine katılmış olması gerekir.

Ders Yükü

En az 10 Ders + 1 Dönem Projesi = En az 90 AKTS

Ders Alma

Lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden en fazla 3 ders seçilebilir.

Derslerin değerlendirmesi

Başa notu = Ara sınav notunun % 50’si + Yarıyıl sonu sınav notunun %50’si

Dersten başarılı olabilmesi için yarıyıl sonu sınav notu ve not ortalaması en az C1 olmalıdır.

Akademik Ortalama = En az 3,00

Dönem Projesi Önerisi

Öğrencinin dönem projesi önerisi danışmanın uygun görüşü, EABD/EASD başkanlığının onayı ve EYK kararı ile kesinleşir.

Dönem Projesi

Dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Mezuniyet öncesi yapılması gerekenler

1- Mezuniyet talep formu Anabilim Dalı sekreterliğine teslim edilir.

2- Enstitü Yazı İşlerine;

  • 4 adet ciltli Dönem Projesi (1 öğrenci+1 A.B.D.+1 Enstitü Öğrenci İşleri+1 Danışman için)

  • 1 adet danışman imzalı tez çalışmasının yazım kurallarına uygunluğu formu

teslim edildikten sonra Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verilir.

Mezuniyet için gerekli belgeler

1- Enstitü Öğrenci İşlerine;

  • 1 adet Cd (Projedeki bütün imzalar tamamlandıktan sonra projesinin tamamı hem .pdf hem .word formatında yüklenecektir.)

teslim edilir.

2- Öğrenci Enstitü Öğrenci İşlerinden Mezuniyet İlişik Kesme Belgesi’ni alarak ilgili birimlere onaylatır ve tekrar Enstitü Öğrenci İşlerine teslim eder.

Diploma

Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan öğrenciye Tezsiz Yüksek Lisans Diploması verilir.