Eğitim Bilimleri Enstitüsü

E.Y.K

Anabilim Dalı / Bilim Dalı

Öğrenci No

Öğrencinin

Danışmanın

Toplantının

Tarih / Sayı

Adı ve Soyadı

Unvanı, Adı ve Soyadı

Adı / Sayısı

Konusu

Tarihi

Saati

Yeri

21.11.2016 / 38-10

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi

121521005

Utku ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. İsmail UYSAL

Tez (Düzeltme) / 2

İnteraktif Araçlarla Yapılan Simülasyon Deneyleri Ve Gerçek Malzemelerle Yapılan Deneylerin Öğrencilerde Bilginin Kalıcılığına Etkisi

20/01/2017

 

 

12.12.2016 / 41-7

Sosyal Bİlg. ve Türkçe Eğt./ Sosyal Bilg. Eğt. 132105076 Melek ÖZTÜRK Prof. Dr. Süleyman İNAN Tez Savunması

Denizli İli Emekli Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Mesleğine Yönelik Deneyimleri

06/01/2017

10:00

 

19.12.2016 / 42-13 Yabancı Diller Eğitimi 142151024 Ersin BALCI Doç. Dr. Turan PAKER Tez Savunması
Perceptions of Blended Learning: A Study on Student and Instructor Experiences Preparatory Program 20/01/2017 14:00