Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

Duyurular

Tümünü Gör

Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Kampüsü (Eğitim Fakültesi Binası 4.kat)  

Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

20070 Denizli

E-mail : egtbilens@pau.edu.tr

 Fax: 0 (258) 296 1201

Kurum Unvanı

Unvanı, Adı ve Soyadı

E-Mail Adresleri

Tel. No

Oda No

Enstitü Müdürü

Prof. Dr. Şükran TOK

stok@pau.edu.tr

1255

0432-03

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. İbrahim TUNCEL

 ituncel@pau.edu.tr  1247 0432-11

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Aydan ORDU

akursunoglu@pau.edu.tr
1247
0432-11

Enstitü Sekreteri

Müjgan ORMAN

morman@pau.edu.tr

1244

0432-13

Sekreter

Bilg. İşlt. Nurcan BAŞ

nbas@pau.edu.tr

1255

0432-04

Yazı İşleri-Personel İşleri

Bilg. İşlt. Özgür DEDE

odede@pau.edu.tr

1251

0432-04

Öğrenci İşleri

Bilg. İşlt. Eda ATAR

eatar@pau.edu.tr

1082

0432-07

Bilg. İşlt. Sümeyya YEREBAKAN

syerebakan@pau.edu.tr

1245

0432-07

Ayniyat Tahakkuk İşlemleri

Bilg. İşlt. Serkan ATA

sata@pau.edu.tr

1077

0432-12

Bilg. İşlt. Emin KINLI

ekinli@pau.edu.tr

1250

0432-12

Eğitim Bilimleri A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Bilg. İşlt. Özgül ÖZATA

oozata@pau.edu.tr

1043


Temel Eğitim A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Veri Haz. Kont. İşlt. Ayşe KAN

akan@pau.edu.tr

1238


Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Bilg. İşlt. Erkan SAĞLIK

erkans@pau.edu.tr

1129


Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Veri Haz. Kont. İşlt. Nezahat OK

ncengizer@pau.edu.tr

1026


Güzel Sanatlar Eğitimi A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Bilg. İşlt. Neriman SAĞLIK

nsaglik@pau.edu.tr

1121


Beden Eğitimi Spor Öğretimi A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Bilg. İşlt. Pınar KOPARAN

pkoparan@pau.edu.tr

1278


Yabancı Diller Eğitimi A.B.D.
Birim Evrak Sorumlusu

Veri Haz. Kont. İşlt. Nezahat OK

ncengizer@pau.edu.tr

1026