Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Menü

Güncellenme Tarihi: 12 Haziran 2018

PAÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU GÜNCELLENMİŞTİR (YENİ)

Üniversitemiz Senatosunun 01/06/2018 tarih ve 11/5 sayılı kararı ile Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu 2018 Eylül ayından itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir.

Ekli Belgeler