Fakülte Yönetimi


 
 

DEKAN V.

Prof.Dr. Erdinç DURU


Tel: 0 258 2961000 

Akademik personel bilgi sayfası için tıklayınız.

 

                                                                                                      

                DEKAN YARDIMCISI                                                                                                                 DEKAN YARDIMCISI

                Doç.Dr. Bilge CAN                                                                                                    Dr.Öğr.Üyesi  İbrahim TUNCEL

                Tel: 0 258 2961003                                                                                                             Tel: 0 258 2961002
                E-posta: bilgecan@pau.edu.tr                                                                                           E-posta: ituncel@pau.edu.tr

Akademik personel bilgi sayfası için tıklayınız.                                                                       Akademik personel bilgi sayfası için tıklayınız.


 

FAKÜLTE SEKRETERİ

Mustafa MIZRAK

Tel: 0 258 2961004
 E-posta: mmizrak@pau.edu.tr