Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2017

YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI SONUÇLARI

YAZ DÖNEMİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI SONUÇLARI

ektedir.

 

Kesin Kayıt Tarihleri  : 17-31 Mayıs 2017

Mazeret Kayıtları       : 01 Haziran 2017

Yedek Kayıtları           : 05-06 Haziran 2017

Kesin Kayıt Yeri         : PAÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi          

İletişim:                        :Telefon: 0258 296 1231

e-mail                            : formasyon@pau.edu.tr               web: http://www.pau.edu.tr/egitim/tr

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ

SERTİFİKA PROGRAMI

 

            Pamukkale Üniversitesi Senatosunun 27.02.2017 tarih ve 06/01 sayılı kararı gereğince 1200 kişilik kontenjan belirlenmiştir. Bu kontenjan %75 PAÜ Öğrencileri ve %25 Mezun öğrenciler olmak üzere not ortalaması üstünlüğüne göre sıralanmıştır. Asıl listede olan öğrencilerin bölümleri için ayrılan takvimde ya da belgelendirmeleri kaydıyla Mazeretli kayıt gününde (01 Haziran 2017) kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Kayıt yaptırmayan öğrenciler haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

İlan edilen listede isimlerinin karşısında durumu YEDEK 1 yazan öğrenciler 05-06 Haziran 2017 tarihlerinde kayıt yaptırabilecektir. Boş kalan kontenjanlar için yedek ilanı 02 Haziran 2017 mesai bitiminden sonra ilan edilecek olup; yedek alımlarında not ortalaması aynı olan adaylar için üniversite giriş puanı dikkate alınacaktır.

Aynı listede durumu YEDEK 2 yazan öğrenciler ise boş kontenjan olması durumunda not durum çizelgesi ile Formasyon Birimine başvuracak ve şartları taşıması durumunda kayıt yaptırabileceklerdir.

 

İSTENEN BELGELER: 

 

  • Mezuniyet Belgesi(Yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir) ve fotokopisi. (aslı ile karşılaştırılacak)
  • Lisans Not durum çizelgesi
  • Nüfus Cüzdanıfotokopisi
  • Vesikalık Fotoğraf
  • 1. Taksit Makbuzu (Türkiye Halk Bankası ATM.si üzerinden ilk taksit yatırılacaktır). İlk Taksit: 1.025,00 (Binyirmibeş)TL.

 

 

EFT şeklinde ödemeler için  ;

Banka / Şubesi : Halkbankası /Pamukkale Üniversitesi Şubesi 

Hesap adı         : PAMUKKALE ÜNİVERSİTE Sİ DÖNER SERMAYE

IBAN                  : TR55  0001  2001  4630  0006  0001  68

 

 ATM Hesaba para yatırma ve Havale şeklinde ödemeler için ;

Hesap Adı                   : PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE

Şube Kodu                  : 1463

Hesap Numarası        : 06000168

 

Kesin Kayıt Tarihleri : 17-31 Mayıs 2017 (Bölümlere göre kayıt tarihleri aşağıdaki listededir)

Sabah                           :  09:00-12:00                       

Öğleden Sonra            : 13:30-16:00

Başvuru Yeri              : PAÜ Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Birimi

Telefon                         : 0 258 296 1231      E-mail : formasyon@pau.edu.tr       

 

Not: Başvurular şahsen yapılacaktır, Kayıt esnasında bizzat bulanamayan adaylar ise noter onaylı vekalet ile kayıtlarını 3. şahıslar aracılığı ile yaptırabilirler.

 

***Derslere devam zorunludur.                                                             http://www.pau.edu.tr/egitim/tr

 

 

 

 

Kayıt için belirtilen tarihlerde gelinmesi önemle rica olunur.

 

 

 

KESİN KAYIT TARİHLERİ

 

 

BÖLÜM

KAYIT TARİHİ

Beden Eğitimi

17 MAYIS 2017

 

Bilişim Teknolojileri

Biyoloji

Coğrafya

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

18 MAYIS 2017

 

İmam- Hatip Lisesi Meslek Dersleri

El Sanatları

Fizik

Kimya/Kimya Teknolojisi

Felsefe

22 MAYIS 2017

 

İngilizce

23 MAYIS 2017

Fransızca

 

Tarih

 

24 MAYIS 2017

 

Türk Dili ve Edebiyatı

 

25 MAYIS 2017

Matematik

 

26 MAYIS 2017

 

Sağlık/Sağlık Hizmetleri

Görsel Sanatlar

Grafik

Gıda Teknolojisi

 

29 MAYIS 2017

 

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

Yiyecek İçecek Hizmetleri

Muhasebe ve Finansman

 

30MAYIS 2017

 

Pazarlama ve Perakende

 

31 MAYIS 2017

Sanat Tarihi