Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak hedefimiz, bütün öğrencilerimizi hayata başarılı bir şekilde hazırlamaktır. Bu hedefe, ancak, hem çalışanlarımızın hem de öğrencilerimizin ortak gayretleriyle ulaşabiliriz. Birlikte hareket edilmesi halinde, eğitim, öğretim, araştırma ve hizmette mükemmeli yakalayacağımıza ve yapılabilenin en iyisini yaparak Yüksekokulumuzun; insanı, ülkesini ve milletini seven, ülkesinin değerlerini bilen ve onlara saygı gösteren, geçmişinden ders çıkaran, geleceğe ve çevreye duyarlı, yerel ve evrensel değerleri sentezleyebilen, çağın gelişmelerine ayak uydurabilen, uluslararası standartlarda bilgi ve yöntemleri kullanabilen, kendi alanlarında lider teknikerler yetiştirebileceğine olan inancım tamdır.


Sevgili öğrenciler,

Diğer Meslek Yüksekokulu öğrencilerden farklı olduğunuzu unutmamalısınız. Sizler günümüzde endüstrinin ihtiyaç duyduğu teknolojileri en iyi şekilde uygulamaya aday teknikerlersiniz. Bu yüzden öğretim elemanlarından dersin sadece içeriğini değil nasıl uygulanacağını da öğrenmelisiniz. Teknikerliğe başladığınızda her konudaki bilgi ve becerilerinizle, söz ve davranışlarınızla ve birçok problemin üstesinden gelebilmek için iyi bir alan bilgisi kadar genel kültür ve meslek bilgisine de ihtiyacınız olacağını bilmelisiniz.  Meslek Yüksekokulumuz yönetimi, akademik ve idari kadrosuyla, varlık nedenimiz olan sizlere nitelikli bir hizmet sunmayı, sizleri hedeflerinize en donanımlı şekilde ulaştırmayı amaçlamaktadır.  Ancak, belirlediğiniz hedeflere bizim gayretlerimizden çok kendi çabanızla ulaşabileceğinizi unutmamalısınız.


Değerli Öğretim Elemanlarımız,

Öğrencilerimizin, çağın gerektirdiği donanımlarla yetiştirilmesi ve elde ettikleri kazanımlarla rekabet edebilir seviyeye gelebilmeleri için, birikimlerinizi onlarla sonuna kadar paylaşma yolunda gösterdiğiniz çabadan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yüksekokulumuzun bugünkü duruma gelmesi ve mevcut eğitim kalite düzeyine ulaşması, sizin özverili çalışmalarınızın bir sonucudur. Bununla birlikte, eğitimle ilgili hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için, yenilikleri takip ederek kendinizi geliştirme konusunda sürekli gayret göstermeniz gerekmektedir. Şimdiye kadar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında çok önemli araştırmalara da imza attınız. Bu özelliğinizi daha da geliştirerek en iyilerle rekabet edebilecek düzeye gelmek için, elinizden gelenin en iyisini yapacağınızdan eminim.


Değerli İdari Personelimiz,

Sizler, ön planda yürümekte olan eğitim-öğretim etkinliklerinin arkasındaki görünmeyen olmazsa olmaz kişilersiniz. Yüksekokulumuza olan katkılarınız en az diğer unsurların katkıları kadar önemlidir. Eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetlerinin gerektiği gibi yürütülmesi sizlerin özverili çalışmalarınızla gerçekleşmektedir. Emek ve katkılarınız için sizere çok teşekkür ediyor, işlerin bundan sonra da uyum içerisinde yürütülmesini umuyorum.
Bu duygularla hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

 

Prof. Dr. Mustafa ODABAŞOĞLU

Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü