Duyurular

Tümünü Gör

Genel Bilgiler

Denizli Sağlık Yüksekokulu, Pamukkale Üniversitesine bağlı olarak 2 Kasım 1996 tarih ve 22805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan 79 Sağlık Yüksekokulundan biridir. Yüksekokulumuz 1997-1998 öğretim yılında hemşirelik bölümüne 27 öğrenci alarak Sağlık Bakanlığına bağlı Denizli Sağlık Meslek Lisesi binasında eğitime başlamıştır. 02.05.2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanunu ile birlikte sağlık memurluğu bölümü kapatılmış ve 2007-2008 öğretim yılından itibaren hemşirelik bölümüne erkek öğrenciler de alınmaya başlanmıştır.

Denizli Sağlık Yüksekokulu 23.01.2007 ve 28.01.2015 tarihleri arasında eğitim faaliyetlerini Pamukkale Üniversitesi Kongre-Kültür Merkezinde gerçekleştirmiştir (öğrenci derslikleri, teknik laboratuarlar Kongre-Kültür Merkezinde; idari ve akademik bürolar Morfoloji binası zemin kat ve 1. katta yer almıştır). 28.01.2015 tarihinde ise kendi binasına taşınmış olup eğitim öğretim faaliyetleri bu yeni binada yürütülmektedir.

Öğrenci dersliklerinde bilgisayar, projeksiyon ve ses cihazı bulunmaktadır. Ayrıca mesleki becerilerin geliştirilebileceği bir mesleksel beceri laboratuarı bulunmaktadır. Öğrencilere mesleksel becerilerin öğretilmesinde, güncel teknolojik araçları kullanarak, uygun, yeterli ve örselemeyen doğru yöntemlerle bakım verilmesini öğretmek hedeflenmektedir. Bu amaçla kurulmuş olan mesleksel beceri laboratuarı öğrencilerin; sistematik, yetenekleri ve derecelerine uygun, güvenli ve etkin eğitim stratejileri ile eğitim almalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Laboratuarlarda öğrencilerin öğretim elemanı gözetiminde uygulama yapabileceği eğitim maketleri bulunmaktadır. DSYO öğrencileri kayıt sonrasındaki süreçte oryantasyon programı ile ve danışmanları tarafından bilgilendirilir. Öğrenciler ile ilgili işleyişin yürütülmesinde Pamukkale Üniversitesi elektronik kayıt ortamını (Pusula Bilgi Sistemi), öğrenci, danışman, öğretim elemanları, öğrenci işleri memuru ve diğer ilgili çalışanlar aktif olarak kullanır.

Yüksekokulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencileri güz ve bahar yarıyıllarında yer alan dönem içi uygulamalarını, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi,  Denizli Devlet Hastanesi, Servergazi Devlet Hastanesi ile Toplum Sağlığı Merkezleri ve Özel Hastanelerde öğretim elemanları nezaretinde yapmaktadırlar. Öğrencilerin mezuniyet aşamasına kadar yapmak zorunda olduğu yaz stajı, Staj Komisyonumuzca uygun görülen hastanelerde bağımsız olarak yapılabilmektedir.

Yüksekokulumuzda, akademik personelin akademik gelişimi ve eğitimlerinin devam etmesine önem verilmektedir. Öğretim elamanlarımızın hepsinin en az hemşirelik bilim alanında yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olması ve klinik deneyimlerinin olması göz önünde bulundurulmaktadır. İdari personelin de gelişimi göz önünde bulundurulmakta, üniversitemiz ve birim içi hizmet içi eğitimlerle desteklenmektedir. Yüksekokulumuzda yaklaşık olarak 600 öğrenci öğrenim görmektedir.

Denizli Sağlık Yüksekokulu akademik ve idari personeli olarak, öğrencilerin çağdaş, gelişime açık, yaşam boyu öğrenen ve istendik mesleki ve sosyal becerileri kazanmış mezunlar olmasını umut ediyoruz.  Bu amaç doğrultusunda DSYO, Ekim 2010 yılından itibaren Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı doğrultusunda çalışmalara başlamıştır. TS-EN ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemleri gerekliliklerinin tüm hizmet ve faaliyetlerini benimseyerek, şartlarını uyguladıktan sonra Aralık 2012’de belge almaya hak kazanmıştır.