Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Menü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Pınar İLİ

Programlar
Anestezi
Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Bölümde Görevli Öğretim Elemanları

 Öğr. Gör. Hilal PARLAK SERT  Anestezi

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Diyaliz
Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN Diyaliz
Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY Diyaliz
Öğr. Gör. Şeyme BATMAZ
İlk ve Acil Yardım
Öğr. Gör. Adnan KÖKSAL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (13/b-4 Tıp Fakültesi asli görevi uhdesinde)
Öğr. Gör. Bedia Sündüz KILIÇ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Öğr. Gör. Taha Yusuf KABAPCI Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Öğr.Gör. Necla TARPICI Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Doç. Dr. Pınar İLİ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri