Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Programlar
Anestezi
Diyaliz
İlk ve Acil Yardım
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

 

Bölümde Görevli Öğretim Elemanları

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL Diyaliz
Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN Diyaliz
Öğr. Gör. Asiye KARÇKAY Diyaliz
Öğr. Gör. Şeyme BATMAZ
İlk ve Acil Yardım
Öğr. Gör. Adnan KÖKSAL
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (13/b-4 Tıp Fakültesi asli görevi uhdesinde)
Öğr. Gör. Bedia Sündüz KILIÇ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Dr. Öğr. Üyesi Pınar İLİ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri