Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yüksekokulumuz 2547 sayılı Kanun’un 3. maddesi (I) bendi gereğince belirli mesleklere
yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan dört yarıyıllık eğitim öğretim sürdüren bir
yükseköğretim kurumudur.

Yüksek Öğretim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı arasında 10.09.1992 tarihinde imzalanan protokol
uyarınca, 29.07.1993 tarih ve 13857 sayılı yazı ile Sağlık Meslek Lisesi’nin Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokuluna dönüştürülmesi ile oluşmuştur. 1993-1994 öğretim yılında Ulu Çarşı binasında
Pamukkale Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde “Ebelik Programı” açılmış
ve öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. Protokol uyarınca eğitim öğretim 1994-1995 öğretim yılında
Denizli Sağlık Meslek Lisesi binası içerisinde sürdürülmüştür. Yüksekokulumuz 26.06.2007 tarihinde
Kınıklı Kampüsünde yeni Rektörlük binasına, 01.02.2011 tarihinde Morfoloji binasına, 17.09.2015
tarihinde de kendi binasına taşınmıştır.

1996-1997 öğretim yılında “Tıbbi Laboratuvar Programı”, 1998-1999 öğretim yılında ise ek
kontenjanla öğrenci alınarak “Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programı”, “Anestezi Programı”,
“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı” açılmıştır. 1997-1998 öğretim yılından itibaren
Ebelik Programına öğrenci alınmamış olup, 1998-1999 eğitim öğretim yılında Ebelik Programı son
mezunlarını vermiştir.

Yüksekokulumuz bünyesine 15.11.2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında
“Diyaliz Programı”, “Fizik Tedavi Programı” ve “Hidroterapi Programı” açılmasına karar verilmiştir.
2008-2009 eğitim öğretim yılında bu üç programa öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.04.2009 tarihli kararı ile programların adı değiştirilerek “Tıbbi
Laboratuvar Programının adı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı”, “Ambulans ve Acil Bakım
Teknikerliği Programının adı ise “Paramedik Programı” olarak değiştirilmiştir. Hidroterapi ve Fizik
Tedavi programları, “Fizyoterapi Programı” adı altında birleştirilmiştir. 2009-2010 eğitim-öğretim
yılında uygulamaya başlanmıştır.

21.05.2009 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Denizli Meslek Yüksekokulu
bünyesindeki “Çocuk Gelişimi İ.Ö. Programı” kapatılmış, Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu bünyesinde 2009-2010 eğitim öğretim yılında öğrenci alınarak eğitim öğretime
başlanmıştır.

Yükseköğretim Genel Kurulunun 08.04.2010 tarihli toplantısında “Paramedik Programının” adı
“İlk ve Acil Yardım Programı” olarak değiştirilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. ve Üniversitelerde Akademik Teşkilat
Yönetmeliği’nin 14. maddesi gereğince 21.05.2012 tarihinde “Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler”, “Terapi
ve Rehabilitasyon”, “Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri” bölüm başkanlıkları oluşturulmuştur.

PAÜ Senatosunun 10.03.2014 tarih ve 02-06 a-b-c sayılı kararlarında 2547 sayılı Kanunun
2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca “Yaşlı Bakımı” “Ağız ve Diş Sağlığı”
programlarının açılmasına “Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” programının açılarak 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılında öğrenci alınmasına karar verilmiştir.

2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca 16.04.2014 tarihli
Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Dişçilik Hizmetleri Bölümü bünyesinde “Ağız ve Diş
Sağlığı Programı” ve Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde “Yaşlı Bakımı Programının”
açılmasına karar verilmiştir.