Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Rotasyon planları aşağıda ekli belgelerdedir.