Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

   

Hülya ÇETİN
Prof. Dr.

Müdür

Tel:(258) 296-4381
Tel:(258) 296-4385
E-mail: hcsorkun@pau.edu.tr