Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

MenüAsiye KARÇKAY
Öğr. Gör.

Anestezi Program Başkanı

Program: Diyaliz

Tel:(258) 296-4398
E-mail: akarckay@pau.edu.tr