Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

KURULLAR

YÜKSEKOKUL KURULU

Prof. Dr. Hülya ÇETİN

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Pınar İLİ

YO. Sek. Recep DURMUŞ (Raportör)

 

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Hülya ÇETİN

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

YO. Sek. Recep DURMUŞ (Raportör)

 

YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Hülya ÇETİN

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Dr. Öğr. Üyesi Selma KIRAÇ

YO. Sek. Recep DURMUŞ (Raportör)

 

YÜKSEKOKUL SEÇİM KURULU

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Pınar İLİ

Üye

 

BİMER SORUMLUSU

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Dr. Öğr. Üyesi Pınar İLİ

 

EĞİTİM KOMİSYONU ALT KOMİSYON ÜYE

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

 

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Dr. Mine PEKESEN KURTÇA

 

STRATEJİK PLAN BİRİM TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Huriye DEMİRHAN

 

WEB SORUMLUSU

Dr. Öğr. Üyesi Pınar İLİ

Öğr. Gör. Bedia Sündüz KILIÇ

 

PAÜ DANIŞMA KURULU TEMSİLCİ ÜYE

Dr. Öğr. Üyesi Bilgin KIRAY VURAL

 

TÜTÜN DENETÇİLERİ

Doç. Dr. Özlem KÖRÜKÇÜ

Neşe ÖZEN

 

TRAFİK DENETÇİSİ

YO. Sek. Recep DURMUŞ