Etkinlik Takvimi

<Şubat 2019>
PztSalÇarPerCumCmtPaz
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728123
45678910
Tümünü Gör
Güncellenme Tarihi: 11 Temmuz 2018

Yatay Geçiş Başvuruları

2018-2019 Güz Dönemi Başarı Ve Yerleşme Puanına Göre Yatay Geçiş Duyurusu

 

T.C.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞARI VE YERLEŞME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ DUYURUSU

 

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında uygulanmak üzere, “Başarı ve Yerleşme Puanına Göre Yatay Geçiş Koşulları” ile “Kontenjanlar”ın (Ek Madde-1 Merkezi puana göre yatay geçişler ve Ek Madde-2 ile yatay geçişler hariç) aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde yapılacaktır.

MÜHENDİSLİK LİSANS TAMAMLAMA VE SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA ve ÖZEL DURUMLARA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI SİSTEM ÜZERİNDEN YAPILMAYACAK OLUP İLGİLİ OKULLARA YAPILACAKTIR.

 

BAŞVURU ADIMLARI

Pamukkale Üniversitesi kurumlararası ve kurum içi yatay geçiş başvuruları Pamukkale Üniversitesi tarafından hazırlanan ve başvurularda duyurulacak olan internet adresinden gerçekleştirilecektir. Başvuru ekranında istenen bilgiler doldurulduktan sonra başvuru için istenen belgeler taranarak sisteme yüklenecektir.

Değerlendirme işlemlerinin bitmesinden sonra kayıt hakkı elde eden öğrenciler kesin kayda gelirken, başvuru esnasında sisteme yükledikleri belgelerin asıllarını yanlarında getirerek, önce başvuru yaptıkları akademik birimin komisyonunda değerlendirilmek üzere ilgili akademik birime teslim edecektir. Belgelerin doğruluğu sistem üzerinden komisyon tarafından onaylandıktan sonra öğrenci kayıt için Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na (Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi Hariç) başvuracaktır. Kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öğrencinin kendisinin bizzat gelmesi gerekmektedir. Öğrencinin kendisinin gelemediği durumlarda noter onaylı vekalet verdiği bir kişi öğrencinin kaydını gerçekleştirecektir.

Taranan belgeler ile asılları arasında uyumsuzluk, belgelerde sayfa eksikliği, belgelerin okunaklı olmaması, istenenden farklı bir belge yüklenmesi durumunda öğrenci kayıt hakkını kaybedecektir. Bu konudaki bütün sorumluluk öğrenciye aittir.

NOT: Başvuru sistemi android ve ios sistemlerine uyumlu olmadığı için başvuruların Windows işletim sistemi olan bir bilgisayardan yapılması gerekmektedir.

 

A. BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

1. Kurumlararası (Yurt içi üniversitelerarası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.

3. Yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin;

a)-Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

b)-Başvurmak istenen sınıftan önceki alt dönemlere ait tüm derslerini başarmış olması,

c)-Başvurunun, eşdeğer sınıf/dönem için yapılması gerekir.

4. Kurumlararası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 veya eşdeğeri olması veya merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Akademik Ortalama 4’lük sistemde 2.50’dir.)

5. Üniversite içi programlar arası yatay geçişlerde, öğrencinin başvurduğu döneme kadar kayıtlı olduğu diploma programında sorumlu olduğu tüm dersleri başarmış ve akademik ortalamasının en az 2.50 olması şarttır.

6. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan Üniversitemiz programlarına yatay geçiş için adayın; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olması ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığını başvuru sırasında belgelemesi gerekir.

7. Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı (1’inci sınıf) ile son iki yarıyılına (4’üncü sınıf), Tıp Fakültesi için 1’inci ve 6’ncı sınıfına yatay geçiş başvurusu kabul edilmez.

8. Pamukkale Üniversitesi içinde, aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. (667 kapsamında Üniversitemizde kayıtlı bulunan öğrenciler bu haktan yararlanamaz)

9. Üniversiteler arasında, ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

10. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği üniversitenin diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. (Akademik Ortalama 4’lük sistemde 3.30’dur.)

11. Vakıf üniversitelerinin bir programında burslu kontenjan dahilinde öğrenim görmekte olan öğrenciler, Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yaptıklarında burslarından feragat etmiş sayılırlar.

12. Vakıf üniversitelerinden Pamukkale Üniversitesinin birinci öğretim veya ikinci öğretime geçiş yapan öğrenciler, geçiş yaptıkları bölümün katkı payı/öğrenim ücretini öderler.

13. 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Tıp Fakültesi için en düşük 40 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

14. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden kurumlararası yatay geçiş, kurum içi yatay geçiş ve çift anadal işlemleri başvurusu bulunanlardan başarı sırasının Mimarlık için en düşük 200 bin, Mühendislik için en düşük 240 bininci sırada olma şartı aranmaktadır.

15. Özel yetenek sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan programlardan eşdeğer lisans programlarına yatay geçiş yoluyla geçmek isteyen adayların ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almış olmaları gerekmektedir.

16. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.

17.Yurt dışı üniversitelerden yapılan başvurularda öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi şartı aranır.

 

B. ÖZEL DURUMLARA GÖRE YATAY GEÇİŞ

1. Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin, sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, kendileri ile bakmakla yükümlü oldukları çocukları ve eşleri, eşdeğer diploma programının, son sınıf veya son iki yarıyılı dışında her sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde kayıtlı oldukları diploma programına girişteki merkezi yerleştirme puanları, Pamukkale Üniversitesinin ilgili diploma programının yerleştikleri yıl itibariyle taban puanından daha yüksek olmak şartı ile kontenjan aranmaksızın nakledilebilirler.

2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından yatay geçişte öğrencinin anne veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye’ye dönmesi, işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yıl okumuş ve yılsonu sınavlarının tamamını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir. Pamukkale Üniversitesinin ilgili yönetim kurulları bu yolla başvuran öğrencileri yurt dışı yatay geçiş kontenjanı kapsamı dışında değerlendirir.

3. Türkiye’de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının Pamukkale Üniversitesine başvuruları, kontenjan şartı aranmaksızın ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu tarafından değerlendirilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde her bir öğrenci için gerekli intibak programı hazırlanır.

 

C. ÖZEL KOŞULLAR

a) Zorunlu hazırlık sınıfı/zorunlu bilimsel hazırlık sınıfı olan programlara başvuranlardan, hazırlık sınıfı başarı belgesi/muafiyet belgesi olmayanlar hazırlık muafiyet sınavına gireceklerdir. Başarısız olanlar hazırlık sınıfına devam edeceklerdir.

b) Adayların İlk ve Acil Yardım programı için; erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması gerekmektedir.

Özel Güvenlik ve Koruma programı için boy uzunluğu erkek öğrencilerde 1,70 m’den, kız öğrencilerde 1,63 m’den kısa olmamak şartını taşımaları gerekir.

Özel Güvenlik ve Koruma programı için 5188 sayılı ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN’un 10. Maddesine yer alan şartları taşıyor olması gerekmektedir.

c) Yurtdışından özel durumlar nedeniyle, (B-1,2,3 üncü maddeler kapsamında) yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi bulunmadığına dair bir yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca yükseköğretim kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi gerekir.

d) Yurtdışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurtdışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilir. Adayların, yatay geçiş başvurusu yapabilmeleri için en az ilan edilen puanlara veya üzerindeki puanlara sahip olması gerekir.

e) Devlet memuru konumundaki anne ve/veya babasının Türkiye’ye görev nakli nedeniyle kesin dönüş yapması nedeniyle yapılacak başvurularda bu nakle ilişkin resmi belgenin onaylı sureti.

 

D. BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru sahibinin imzaladığı, başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin de yer aldığı başvuru dilekçesi. (Başvuru dilekçesi tarama işlemi gerçekleştirilirken; nüfus cüzdanının ön yüzü üste gelecek şekilde dilekçenin üzerine –dilekçede yer alan bilgileri kapatmayacak şekilde- yerleştirilerek birlikte tarama işleminin gerçekleştirilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

b) Onaylı ders içerikleri

c) Not Durum Çizelgesi (Transkript) Aslı

d) Disiplin Cezası almadığını gösterir resmi belge (Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair bilgi transkript ya da öğrenci belgesinde yer alıyorsa öğrenci bilginin yer aldığı sayfayı tekrar tarayarak ilgili yere yükleyecektir)

e) ÖSYS sonuç belgesinin sistem çıktısı (https://sonuc.osym.gov.tr/)

f) İkinci öğretimden birinci öğretime geçiş başvurularında öğrencinin ilk % 10’a girdiğine dair onaylı belge.

g) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına başvuran öğrenciler için; C maddesinde belirtilen şartları sağladığına dair (erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması) üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

h) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrenciler için;

* Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

* Boy uzunluğu erkek öğrencilerin 1.70 m’den, kız öğrencilerin 1.63 m’den kısa olmamak şartını taşıdıklarına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

* Adli Sicil Kaydı

i) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için; daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge. (Varsa sisteme yüklenecektir)

 

 

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar;

  • Mühendislik Fakültesi- Tekstil Mühendisliği
  • Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği
  • Fen Edebiyat Fakültesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman
  • İlahiyat Fakültesi- İlahiyat (Arapça Hazırlık)

 

E. YURT DIŞI KONTENJANLARINA BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Başvuru sahibinin imzaladığı, başvurmak istediği fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu ve program bilgilerinin de yer aldığı başvuru dilekçesi. (Başvuru dilekçesi tarama işlemi gerçekleştirilirken; nüfus cüzdanının ön yüzü üste gelecek şekilde dilekçenin üzerine –dilekçede yer alan bilgileri kapatmayacak şekilde- yerleştirilerek birlikte tarama işleminin gerçekleştirilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)

b) Öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanındığına dair belge

c) Not Durum Çizelgesi aslı (Transkript) (Noter onaylı Türkçeye çevrilmiş olmalıdır)

d) Onaylı ders içerikleri (Noter onaylı Türkçeye çevrilmiş olmalıdır) (Bölümün eşdeğerliğinin kontrolü ve muafiyet işlemleri için gereklidir)

e) Disiplin cezası almadığını gösterir resmi belge (Noter onaylı Türkçeye çevrilmiş olmalıdır.) (Öğrencinin disiplin cezası almadığına dair bilgi transkript ya da öğrenci belgesinde yer alıyorsa öğrenci bilginin yer aldığı sayfayı tekrar tarayarak ilgili yere yükleyecektir)

f) ÖSYS sonuç belgesinin sistem çıktısı (https://sonuc.osym.gov.tr/ yada ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonuç belgesi)

g) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programına başvuran öğrenciler için; C maddesinde belirtilen şartları sağladığına dair (erkek öğrencilerde 1.65 m’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmaması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olması)  üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

h) Acıpayam Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Programına başvuran öğrenciler için;

* Özel güvenlik görevlisi çalışma izni verilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususları kapsayacak şekilde üniversite hastaneleri ve/veya tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu

1)Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak.

2)Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak.

3)Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak.

4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasını engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

* Boy uzunluğu erkek öğrencilerin 1.70 m’den, kız öğrencilerin 1.63 m’den kısa olmamak şartını taşıdıklarına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış belge

* Adli Sicil Kaydı

i) Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlara yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler için; daha önce geldiği okulda hazırlık sınıfını geçtiğine ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından geçer düzeyde bir puan aldığına dair belge. (Varsa sisteme yüklenecektir)

Zorunlu hazırlık sınıfı olan programlar;

 Mühendislik Fakültesi- Tekstil Mühendisliği

 Eğitim Fakültesi- İngilizce Öğretmenliği

 Fen Edebiyat Fakültesi- İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi- İktisat (İngilizce), İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman

 İlahiyat Fakültesi- İlahiyat (Arapça Hazırlık)

 

F. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Yatay geçiş başvuruları iki aşamada değerlendirilir:

1.Ön değerlendirme; Ön değerlendirmede, adaylardan istenen belgelerin tamam olup olmadığına, geçiş için istenen asgari başarı ortalamanın sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Başvuru kriterlerini sağlamayan adaylar için durumlarını belirtir tutanak düzenlenir, adaylar kesin değerlendirmeye alınmaz.

Yurtdışı kontenjanlarına başvuran adaylar için öğrencinin kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu önlisans veya lisans diploma programına eşdeğerliği ilgili program tarafından değerlendirilir.

2.Kesin değerlendirme; Başvuru kriterlerini sağlayan adayların; merkezi yerleştirme puanının % 80’i, akademik ortalamanın %20’si alınarak, 100 üzerinden sıralama yapılır, buna göre asıl ve yedek adaylar belirlenir. Tüm puan türleri, 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır.

a) Kesin değerlendirmelere ve ayrılan kontenjanlara göre geçiş sağlanır.

b) Programlara yatay geçiş yerleştirme işlemleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı üzerine yapılır.

c) Dörtlük veya yüzlük sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde, “Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Başarı notu dönüşümleri içeren 35’nci maddesi hükümleri uygulanır.

 

G- KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER:

Yatay geçişi ilgili yönetim kurullarınca uygun bulunan öğrencilerden kesin kayıt için aşağıda belirtilen belgeler istenir;

a) Nüfus Cüzdanının fotokopisi (önlü, arkalı)

b) 6 adet 4,5 cm x6 cm boyutunda fotoğraf (fotoğrafların arkasına T.C. kimlik no, öğrenci numarası, ad soyad yazılacaktır.)

c) İkinci öğretime yatay geçiş yapan öğrenciler için güz dönemi öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz. (Bakanlar Kurulu Kararında açıklanan harç miktarlarına göre işlem yapılır.)

d) İkinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş için başvuran öğrencilerden geldiği üniversitede ilk %10’a girdiğine dair belge.

e) Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.* (Heyet raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizli Sağlık Hiz. MYO, Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma Programı için)

f) Kayıtlı olduğu üniversiteye ait öğrenci kimlik kartı. (İlgili üniversiteye kesin kayıttan sonra resmi yazı ekinde gönderilmek üzere)

Öğrenci ilk kayıt sırasında üniversitesine vermiş olduğu heyet raporunun onaylı örneğini de getirebilir.

g) Zorunlu hazırlık sınıfı olan bölümlere kayıt hakkı kazanan öğrenciler için hazırlık muafiyet belgesi.

 

* Muafiyet belgesi olmayan öğrenciler muafiyet sınavına gireceklerdir.

 

H- BAŞVURU TARİHLERİ VE YERİ:

 

Başvuru Tarihi : 23 Temmuz – 3 Ağustos 2018

 

İ- DEĞERLENDİRME TARİHLERİ:

Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin : 06-10 Ağustos 2018

 

J- SONUÇLARIN İLANI-TARİHLER VE TEBLİGAT:

Fakülte/ Yüksekokul/MYO. İçin Sonuç İlan Tarihi : 16 Ağustos 2018

a)-İlan; Sonuçlar; Üniversite web sayfası ile ilgili fakülte/yüksekokul web sayfasında ilan edilerek duyurulur.

b)-Tebligat; Yatay Geçiş hakkı kazanan öğrencilere, başvuruda beyan edilen e-posta adresine ilgili fakülte/yüksekokul tarafından yazılı tebligat gönderilir.

 

 

 

 

 

K- KESİN KAYIT TARİHLERİ VE YERİ:

1) Kesin Kayıt Tarihleri (Asıl Liste) : 27-29 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Tarihleri (Yedek Liste)* : 03-05 Eylül 2018

*(Yedek liste ilan edilen programlarda, Asıl listeden kayıt yaptırmayanların yerine listedeki sıralamaya göre kayıt yapılır.)

2) Kayıt Yeri : Rektörlük Binası 1. Kat Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı,

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

3) Tıp Fakültesi Kayıt Yeri : Tıp Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

4) Diş Hekimliği Fakültesi Kayıt Yeri : Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İşleri Birimi

Kınıklı Kampusü- Merkez / DENİZLİ

 

L-HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER :Bu ilanda belirtilmeyen hususlarda, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Hükümleri ile Pamukkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge hükümleri geçerlidir.

Sistemden kaynaklanan sorunlar için 0 258 296 1212 numaralı telefonla irtibata geçiniz.

Başvuru süreci ile ilgili soru ve sorunlarınız için 0 258 296 2121 numaralı telefonla irtibata geçiniz.