PERİODONTOLOJİ ANABİLİM DALI

Periodontoloji dişlere ve dişleri destekleyen dokulara ait hastalıkların teşhisi, tedavisi ve tedavi sonucu elde edilen sağlığın korunmasını amaçlayan bir bilim dalıdır. Periodontoloji terimi dişi çevreleyen dokuları ifade etmektedir. Bu çevre dokular şunlardır:

-Dişin kök kısmının en dış tabakasını oluşturan doku (Sement)

-Dişin kök kısmının etrafını oluşturan kemik dokusu (Alveol kemiği)

-Dişin kök kısmı ile kemik arasında bağlantı görevi gören lif grubu (Periodontalligament)

-Diş köklerini saran ve alveol kemiğini kaplayan mukoza tabakası (Dişeti)

Aynı zamandaPeriodontoloji bilim dalı hormonal, sistemik ve genetik hastalıklara bağlı ağız içi bulguların tanısı ve diş eti hastalıklarının tedavisi ile klinik ve temel tıp bilimlerine yardımcı olmaktadır.

Periodontoloji anabilim dalındaki tedavi hizmetleri genel olarak şunlardır:

Ağız-Diş Bakımı Eğitimi

Dişeti tedavisinin başarılı olması ve kazanılmış dişeti sağlığının korunması için hastalarımız yeterli düzeyde ağız-diş bakımı yapabilmelidirler. Bundan dolayı hastalarımıza ağız-diş bakımlarını neden ve nasıl yapmaları gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılır.

Diştaşı Temizliği 

Dişeti hastalıklarının temel nedeni olan bakteri plağı ve diştaşlarının diş yüzeyinden uzaklaştırılması işlemidir. Hastalık etkeninin ortadan kaldırılmasına yönelik bir tedavi işlemidir. Dişeti hastalıklarının tedavisinin ilk basamağını ve temelini oluşturmaktadır.

Kök Yüzeyi Düzleştirme İşlemi 

Dişeti hastalıklarının ilerlemesi ile birlikte bakteri plağı ve diştaşları sadece diş yüzeyine tutunmayıp, kök yüzeylerine de tutunmaktadırlar. Kök yüzeyine tutunan hastalık etkeni olan bu maddeler lokal anestezi altında aletlerle temizlenir.

 

Periodontal Cerrahi İşlemler 

Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemler genel olarak 5 grupta toplanabilir:

1. Dişeti büyümelerinin tedavisine yönelik operasyonlar

2. Alveol kemiği kayıplarının tedavisine yönelik operasyonlar ve kemik grefti vb. uygulamaları

3. Dişeti çekilmelerinin tedavisine yönelik operasyonlar

4. Dişeti estetiğinin sağlanmasına yönelik operasyonlar

5. Diş eksikliklerinin giderilmesine yönelik implant uygulamaları

 

Dental İmplant Uygulaması

Dentalimplantlar çene kemiğine yerleştirilen ve protezlere destek için yapılan yapay diş kökleridir. Bunlar eksik dişlerin yerine titanyumdan yapılan vidalardır.Köprü protezlerin yapımında, yandaki dişler de protez içine dahil edildiği için ağızda bir takım problemler olabilmektedir.Ancakimplant üzerine yapılan protezler ileağızdaki doğal dişlere en ufak bir zarar verilmemektedir.Bunun yanındaimplantprotezler daha uzun ömürlüdür.

AKADEMİK KADRO

 

 

 Yrd.Doç.Dr Alper KIZILDAĞ

   Periodontoloji Anabilim Dalı

 

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Aysan LEKTEMÜR ALPAN

Periodontoloji Anabilim Dalı