Fakülte Sekreteri Recep DURMUŞ

Kişisel Sayfası
redur@pau.edu.tr
Fakülte Sekreteri
0258 296 42 03 Fax: 0258 296 17 63

 

Şef Çetin ÇABUK

Kişisel Sayfası
ccabuk@pau.edu.tr
Şef- Satın Alma
0258 296 2480 Fax: 0258 296 17 63

Dekanlık Özel Kalem Nezahat ŞENTUNA

Kişisel Sayfası
nezahatg@pau.edu.tr
Dekan Özel Kalem-Yazı İşleri
0258 296 42 00 Fax: 0258 296 17 63

 

Mali İşler Murat YILMAZ

Kişisel Sayfası
myilmaz@pau.edu.tr
Mali İşler

0258 296 2404 Fax: 0258 296 17 63

 

Döner Sermaye Ali ERMEK

Kişisel Sayfası
aermek@pau.edu.tr
Döner Sermaye
0258 296 2506 Fax: 0258 296 17 63

Memur Berkay TURGUT

Kişisel Sayfası
bturgut@pau.edu.tr
Bilgisayar İşletmeni
0258 296 42 11 Fax: 0258 296 17 63

 

Sağlık Teknikeri Şahin ÇETİN

Kişisel Sayfası
scetin@pau.edu.tr
Sağlık Teknikeri
0258 296 42 19 Fax: 0258 296 17 63


Hizmetli Sadık BİLGEN

Kişisel Sayfası
sbilgen@pau.edu.tr
Hizmetli
0258 296 42 30 Fax: 0258 296 17 63

Vezne Mehmet Cengiz Çetin

Kişisel Sayfası
mccetin@pau.edu.tr
Vezne
0258 296 42 26 Fax: 0258 296 17 63

Güvenlik  Murat YÜREK

Kişisel Sayfası
myurek@pau.edu.tr
Güvenlik
0258 296 42 20 Fax: 0258 296 17 63


Öğrenci İşleri Müberra ERBAY
Kişisel Sayfası

muberrae@pau.edu.tr

Memur
0258 296 2436 Fax: 0258 296 17 63

 

Hizmetli Sadık BİLGEN

Kişisel Sayfası
sbilgen@pau.edu.tr
Hizmetli
0258 296 42 30 Fax: 0258 296 17 63