Menü

A- KURUMSAL HİZMETLER

1- Kurumsal Yapı

-Görev Tanımları

Klinik Destek Elemanı Görev Tanımı                       Temizlik Personeli Görev Tanımı                   Radyoloji Teknisyeni Görev Tanımı                  Güvenlik Görevlisi Görev Tanımı

2- Kalite Yönetimi

-Komiteler Görev Tanımı

Kalite Yönetim Birimi Görev Tanımı                       Enfeksiyon Kontrol Komitesi Görev Tanımı                                        Sağlıkta Kalite Standartları,Eğitim Komitesi Görev Tanımı

Hasta Güvenliği Komitesi Görev Tanımı                Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi Görev Tanımı                         Tesis Güvenliği Komitesi Görev Tanımı

-Toplantı Tutanağı

-Mesai Dışı Klinik Kullanım İzin Formu

-Saatlik İzin Formu

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Talep Formu

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü

-Düzeltici Önleyici Faaliyet Takip Formu

3- Doküman Yönetimi

-Doküman Hazırlama Prosedürü

-Güncel Doküman Listesi ve Revizyon Takip Formu

4- Risk Yönetimi

5- İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi

-Kan ve Vücut Sıvılarının Sıçramasına Maruz Kalan Çalışan Bildirim Formu

-Kesici Delici Alet Yaralanmaları Bildirim Formu

-Kesici Delici Alet Yaralanmalarından Korunma ve İzleme Talimatı

6- Acil Durum ve Afet Yönetimi

-Acil Müdahale İlaç ve Malzeme Listesi Kontrol Formu 

-Mavi Kod Olay Bildirim Formu

-Mavi Kod Aylık İstatistik Formu

-Mavi Kod Uygulama Talimatı

-Beyaz Kod Olay Bildirim Formu

-Beyaz Kod Uygulama Talimatı

-Pembe Kod Olay Bildirim Formu

-Pembe Kod Uygulama Talimatı

-Kırmızı Kod Olay Bildirim Formu

-Kırmızı Kod Uygulama Talimatı

7- Eğitim Yönetimi

-Eğitim Bildirim Formu

-Eğitim Katılım Formu

-Eğitim Planı

8- Sosyal Sorumluluk

B- HASTA VE ÇALIŞAN ODAKLI HİZMETLER

1- Hasta Deneyimi

-Görüş Öneri Formu

-Çalışan Geri Bildirim Anketi

-Ağız Diş Sağlığı Hizmetleri Hasta Deneyimi Anketi

2- Hizmete Erişim

3- Sağlıklı Çalışma Yaşamı

C- SAĞLIK HİZMETLERİ

1- Enfeksiyonların Önlenmesi

-El Hijyeni Gözlem Formu

-El Hijyeni Talimatı

-Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanım Talimatı

-Dezenfektan Takip Formu

2- Sterilizasyon Hizmetleri

-Buharlı Sterilizatör Yükleme Formu

-Merkezi Sterilizasyon Takip Formu

-Başlık Yağlama ve Poşetleme Takip Formu

-Aspiratör ve Suction Temizlik Takip Formu

3- İlaç Yönetimi

-Isı Nem Takip Formu

-İlaç ve Sarf Malzemeler Kontrol Formu

4- Hasta Bakımı

5- Radyasyon Güvenliği

-Kurşun Önlük Kontrol Formu

6- Protez Laboratuvarı Hizmetleri

7- Ameliyathane

D- DESTEK HİZMETLERİ

1- Tesis Yönetimi

-Su Deposu Haftalık Klor Ölçüm Formu

-Su Deposu 6 Aylık/Yıllık Temizlik ve Bakım Formu

2- Otelcilik Hizmetleri

-Ortak Alan Temizlik Takip Formu

-Temizlik Takip Formu

-Tuvalet Temizlik Takip Formu

3- Bilgi Yönetim Sistemi

-Uzaktan Erişim Gizlilik Sözleşmesi

-HBYS Veri Kurtarma Testi Kayıt Formu

-Dış Ortamdan İç Ortama Erişim Takip Formu

-HBYS Erişim ve Yetkilendirme Talep Formu

-HBYS Yedekleme ve Arşivleme Kayıt Formu

4- Malzeme ve Cihaz Yönetimi

5- Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri

6- Atık Yönetimi

-Tıbbi Atık Talimatı

-Amalgam Atık Toplama Talimatı

7- Dış Kaynak Kullanımı

E- GÖSTERGE YÖNETİMİ

1- Göstergelerin izlenmesi

2- Kalite göstergeleri