Menü

DEKAN YARDIMCISI

Dr.Öğr.Üyesi Başak YAZKAN
Akademik Sayfası | Kişisel Sayfası
Özgeçmis ve Yayinlari
byazkan@pau.edu.tr
0258 296 42 00