Menü

AĞIZ DİŞ ve ÇENE RADYOLOJİSİ ANABİLİM DALI

Ağız hastalıkları sadece diş çürükleri ve dişeti hastalıklarından oluşmamaktadır. Ağız boşluğundaki bütün yumuşak dokular, çene kemikleri ve eklem ile ilişkili hastalıkların hepsi diş hekimliğinin çalışma alanına girmektedir. Vücudun sadece küçük bir bölgesini oluşturan bu doku ve yapılar karışık bir anatomik yapı oluşturmaktadır. Ayrıca birçok sistemik hastalıkta ağızda önemli semptomlar görülmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı diş hekimliğinde ağız hastalıklarının teşhisi ve tedavi planlamasını yapan bir bölüm bulunması gerekmektedir. Bu önemli görevi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi üstlenmiştir

Dental radyografiler, yani dişlerin radyografileri, diş ve çene kemiği gibi sert dokuları ilgilendiren ağız içi hastalıkların teşhisinde çok önemli bir yardımcıdır. En çok kullanılan dental radyografiler; periapikal radyografiler (2 ya da 3 dişi gösteren küçük boyuttaki radyografiler) ve panoramik radyografilerdir. (Alt ve üst dental ark ve çene kemiklerinin bir arada görüldüğü büyük boyuttaki radyografiler) Bilgisayar destekli dijital radyografik cihazlar ile düşük doz radyasyon kullanılarak görüntü elde edilebilir ve görüntülerin incelenmesinde renk ve parlaklık ayarı yapılarak daha ayrıntılı inceleme sağlanır.

 

Bununla birlikte kemik içi enfeksiyonlar ve gömülü dişler de kolaylıkla tespit edilir. Ancak doğru bir teşhisle doğru bir tedavi planı yapılabilir. Bu sayede bütün gerekli tedaviler önceden belirlenerek ileride meydana gelebilecek olası problemler engellenmiş olur.

 

Hastanın tedavi ihtiyacına göre, uygun dental radyografiler çekilerek tedavi planı yapılır. Yapılan tedavi planına göre hastalar kliniğimizden tedavilerinin öncelik sırasına göre diğer uzmanlık alanlarına yönlendirilir.

 

AKADEMİK KADRO

 

Yrd.Doç.Dr. Burak Kerem APAYDIN

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Melih ÖZDEDE

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı