AĞIZ DİŞ VE ÇENE CERRAHİSİ ANABİLİM DALI

Ağız, diş ve çene cerrahisi diş hekimliğinden sonra uzmanlık gerektiren bir dal olup, bu dal, estetik ve fonksiyonel olarak, oral ve maxillofasial bölgedeki sert ve yumuşak doku yaralanmalarını, defektlerini, travmalarını, deformitelerini, bu sahadaki hastalıkların cerrahi tedavisini sağlar.

Ağız diş ve çene cerrahisinin müdahele ettiği durumları incelersek şunları görebiliriz;

Gömülü Dişler

Yirmi yaş dişleri 3. Büyük azı dişi olup ağızda süren en son dişlerdir. Bu dişler bazı bireylerde çene kemiğinde yeterli yer bulunmamasına bağlı olarak sürmeyebilir. Dolayısıyla çevre dokulara baskı sonucu ağrı yaratabilirler. Ayrıca dişlerin etrafında bulunan koruyucu zar olan folikül, diş sürmeye çalışırken enfeksiyona maruz kalabilir. Bu dişler tam süremediklerinde yandaki dişlerde madde kaybına neden olabilirler. Sadece yandaki dişlerde madde kaybına neden olmayıp , çarpraşıkpoziyonda konumlanmasına da neden olabilirler.

Dental İmplantlar

 Dentalimplantlar çeşitli sebeplerle kaybedilmiş dişlerin fonksiyonunu yeinden kazandırmak amacıyla çene kemiğine yerleşirilen titanyum metallerdir. dentalimplantlar ile sağlıklı dişlere dokunulmadan protetik restorasyonlar yapılır. Ayrıca diğer protezlere göre daha uzun ömürlüdür.

Preprotetik Cerrahi

Bu cerrahinin amacı protezin çevre dokulara daha iyi tutunmasını, sağlamak fonksiyonunu arttırmaktır. bu bağlamda kemik dokusundaki çıkıntılar şekillendirilir, yumuşak dokudaki büyümeler eksize edilir,protezin çevre dokulara tam uyumu sağlanır.

Ortognatik Cerrahi

Ortognatik cerrahi çene kemiklerinin, dişlerin çevre yumuşak dokularla uyumlu bir şekilde konumlanarak hastaya uygun fonksiyon ve estetiği kazandırmayı amaçlar. Bu tedavi yöntemi multidisipliner bir yaklaşım gerektirmekte olup çene cerrahı ve ortodonti uzmanının ortak vakalarıdır. İşlemin yapılması için belirli durumlar gerekir; örneğin , tek başına ortodontik tedavinin yetmediği durumlarda, alt ve üst çenenin birbirine göre geri veya ileride konumlandığı durumlarda, çene eklem ağrılarının çene konumlanmasına bağlı olduğu durumlarda, çok uzun süre tedavi gerektiren ortodonti hastalarında uygulanır. Böylelikle hasta konuşma , yemek yeme, konuşma fonksiyonlarını daha rahat yerine getirirken,estetik kazancı da sağlamış olur.

Travma

Çene yüz bölgesine gelen travmalar, kaza , spor yaralanmaları , şiddet sonucu oluşabilirler. Travma sonucu çene kemiklerinde kırık, yumuşak dokularda yaralanma, dişlerde lüksasyon gibi durumlar oluşabilir. Yüz kemiklerinde oluşan kırıkların tedavisi için bölgenin fiksasyonu sağlanır. Bunun için kırık hattındaki kemikler birbirine yaklaştırılarak plak ve vidalarla sabitlenir. 

 

AKADEMİK KADRO


Yrd.Doç.Dr. Osman Ufuk TAŞDEMİR

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

 

 

 

Yrd.Doç.Dr. Erman ŞENEL

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı