Güncellenme Tarihi: 11 Ağustos 2016

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilere Duyuru

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

 

Üniversitemizi Yeni Kazanan Öğrencilere Duyuru

 

            Üniversitemize yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin (Elektronik) e-kayıt işlemleri 12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Ancak e-kayıt yaptıramayan veya kayıt yaptırılacak programlarda özel koşulları olan bölümlere kayıt yaptıracak öğrenciler, 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasındaki belirlenen günde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası) ve ilgili akademik birimlerde (Fakülte/YO/MYO) bulunan kayıt bürolarından kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir.

(İlçeler ve Üçler Kampüsündeki okulları kazanan öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük Binası) yapılacak olup, diğerleri kendi akademik(Fakülte/YO/MYO) birimlerindeki kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.)                      

(Kayıt tarihleri ve yerleri için… (Tıklayınız)

 

Elektronik Kayıt İşlemleri;-Yerleşen adaylar  e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. Kayıt ekranına girmeniz yeterli olmayıp, E-kayıt ekranında “Kaydınız Yapılmıştır”  v.b.  ibareyi görünceye kadar işleme devam edip, işlemi sonuçlandırmanız gerekmektedir. Kayıt işlemini sonuçlandırmayan öğrencinin E-Kayıt işlemi geçerli sayılmaz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Elektronik Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesini e-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz. E-kayıt yaptıran öğrencilerin ayrıca kayıt için Üniversitemize gelip kayıt yaptırmasına gerek yoktur.

E-kayıt yaptıran öğrenciler kayıt için istenen belgeleri 19-23 Eylül 2016 tarihleri arasında kayıtlı oldukları okullarına teslim edeceklerdir.Bu tarihler haricinde belge teslim alınmayacaktır.

E-kayıt yaptıran öğrenciler; 20 -28 Ağustos 2016 tarihleri arasında sistem üzerinden Öğrenci Bilgi Anketini dolduracaklar, 05-12 Eylül 2016 tarihleri arasında sistem üzerinden ders kayıt işlemlerini yapacaklardır. Öğrenci Bilgi Anketi doldurulmadan ders kaydı yapılamaz. İkinci öğretim öğrencileri bu işlemleri yapmadan önce Halk Bankasının tüm şubeleri veya atm’lerinden  öğrenci numarası ile Öğrenim Ücretini ödemek zorundadır. Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

(E-Kayıt yaptıran öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerini 15-28 Ağustos 2016 tarihleri arasında ödeyecektir.)                                                                                                                       

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

 

Üniversitemizdeki Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

1-2016 ÖSYS (YGS/LYS) Sonuçları belgesinin İnternet Çıktısı.  (1 Nüsha) (Yerleştirme Belgesi)

    Özel yetenek ile öğrenci alan bölümlerde 2016 LYS Sonuçları (YGS ve yerleştirme puanları dahil) internet çıktısı. (1 Nüsha)

2-a) Mezun olunan okuldan alınan Lise Diploması aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesinin aslı ile mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti. (Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi kayıt sırasında görülerek aslı iade edilecek olup, adaylardan mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı sureti alınacaktır. Belgenin aslı görülmeden kayıt işlemi yapılmaz. (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılmaz)

b) Ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların bu durumunu belirtir resmi belge ile beraber  kayıt esnasında dolduracakları geçici kayıt dilekçesi. (Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar PAU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.) (Geçici kaydı yapılan öğrenciye kaydı kesinleşinceye kadar öğrenci belgesi ve Öğrenci Kimlik Kartı verilmeyecektir.)

(Geçici Mezuniyet Belgesi ile kaydı yapılan öğrencilerin daha sonra okullarından aldıkları lise diploması görülerek aslı iade edilecek ve mezun olduğu liseden onaylı sureti veya noter onaylı suretini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımıza teslim etmesi gerekmektedir.)

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numarası olmak zorundadır.),

4-6 adet 4.5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına T.C. Kimlik No, Öğrenci Numarası, Adı ve Soyadı yazılacaktır.)

5-Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı’na dair belge. (1994 ve daha önce doğmuş erkek öğrenciler için.)

 6-Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin birinci taksitinin yatırıldığını gösteren banka dekontu. (II.Öğretim öğrencileri içindir.) Harç ücretlerini web (pau.edu.tr) sitemizden öğrenebilirsiniz. Bir yükseköğretim programına  kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına (Çift anadal programları hariç olmak üzere ) kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Bu durumdaki Birinci Öğretim öğrencilerinin Halk Bankasına Öğrenci Katkı Payını ödemek üzere gittiklerinde üzerinde tanımlı harç bulunmaması halinde Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesindeki harçlar birimine müracaat etmesi gerekmektedir.

(Üniversitemizde kayıt yaptıracak öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücretlerini 15-19 Ağustos 2016 tarihleri arasında kayıt yaptırmadan önce ödeyecektir.)   

    Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretleri için… (Tıklayınız)

 

7-Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden eğitim süresince ve daha sonrasında bu mesleği yürütmeyi engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu. (Heyet raporu istenen bölüm/programlar: Tıp Fakültesi, Fizik Ted. ve Reh. YO, Denizli Sağlık YO, Denizli Sağlık Hiz. MYO) Denizli Sağlık Hizmetleri MYO İlk ve Acil Yardım programı için; Adayların ÖSYM kılavuzundaki koşul 233 ’de belirtilen hususları taşımaları ve heyet raporunda boy ve kilonun mutlaka yazılı olması gerekir.

8-Kayıt için Üniversite hastanelerinden ve/veya tam teşekküllü resmi bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını belgeleyen heyet raporu.(Acıpayam Meslek Yüksekokulu/Özel Güvenlik ve Koruma programı için.)

9-Tam teşekküllü Devlet Hastaneleri ya da Üniversite Hastanelerinden alınmış “Spor Bilimleri Fakültesi’nde Öğrenim Görmesinde Sakınca Yoktur ” ibaresi yazılı Sağlık Kurulu Raporu. (Kayıt sırasında bu raporu teslim etmeyen adayların kayıtları yapılmaz).  (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi ve Rekreasyon programları için.)

10- Acıpayam MYO Özel Güvenlik ve Koruma programı için; Adayların  ÖSYM kılavuzundaki koşul 217 ile  273’de belirtilen hususları taşımaları gerekir. Komisyon Onay Raporu (Kesin kayıt sırasında alınacak olup, komisyon kesin kayıt yerinde hazır bulunacaktır.)

Not: 1-Kayıt Yeri: İlçelerdeki ve Üçler Kampüsündeki okulları kazanan öğrencilerin kayıtları Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında (Rektörlük binası) yapılacak olup, diğerleri kendi okullarındaki (Fakülte/YO/MYO) kayıt bürolarında gerçekleştirilecektir.   

    Kayıt tarihleri ve yerleri için… (Tıklayınız)

 

2-Kesin kayıtta evrakların asılları istenecektir.(Lise diploması aslı görüldükten sonra iade edilecektir.)

3-Öğrenci Bilgi Anketi/Hazırlık Sınıfı Sınav Giriş Belgelerinin Edinilmesi İşlemleri:20–28 Ağustos 2016

    Hazırlık Sınıfı olan programlar için… (Tıklayınız)

 

(İkinci Öğretim öğrencileri ile başka bir üniversiteye kayıtlı iken üniversitemize kayıt yaptıracak birinci öğretim öğrencilerimizin bu işlemleri yapabilmesi için Halk Bankası’na öğrenci numarası ile harcını ödemiş olmaları gerekmektedir.)  

Ders Kayıt İşlemleri :             05 – 12 Eylül 2016

 

ÖNEMLİ: Kayıt için istenen belgeler ile birlikte, kayıt gününü dikkate alarak öğrencilerimizin şahsen başvuru yapıp, kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirlenen günde başvurmayanların yaşayacakları sorun ve zaman kaybından kendileri sorumlu olacaklardır. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

 

 Kayıtla ilgili sorularınız için irtibat numaramız: 0(258) 296 21 51 - 21 55

 

 

 

 

 

 

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

(2016 OSYM TERCİH KILAVUZU)

 

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ

 

2016-2017 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 15-19 Ağustos 2016tarihleri arasında yapılacaktır. Devlet üniversitelerinde elektronik kayıtlar12-16 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

 

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 30 Aralık 2016 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

 

4.1. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafındanhttp://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

Kazanan adayların bilgileri (engel bilgileri de dâhil) adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

 

4.2. KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 

ÖSYS Kılavuzlarında yer alan yükseköğretim programlarında aynı anda örgün iki ön lisans veya iki lisans programına kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 19/12/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca, durumları bu açıklamaya uyan adaylar halen kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumundan ilişiklerini kesmedikleri takdirde yeni yerleştirildikleri yükseköğretim programına kayıt yaptıramazlar. Söz konusu kararlar öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

a) 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

b) İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2016-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

c) Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar 2016-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi hâlinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının elektronik kayıt işlemleri ile ilgili açıklaması aşağıdadır:

1.Devlet yükseköğretim kurumları, dileyen öğrenciler için e-devlet kapısından kaydolma imkanı sunacaklardır.

2.Elektronik kayıt öğrenci için zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır. Elektronik kaydı tercih etmeyen veya zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler yerleştiği yükseköğretim kurumuna başvuracaktır.

3.Elektronik kayıt işlemi 2016-2017 öğretim dönemi için ÖSYM den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4.Elektronik kayıt tarihleri, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra duyurulacaktır,

5.Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlara gibi) ile açıköğretim programları dâhil edilmeyecektir.

6.Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

7.Asker Alma Dairesinden askerlik durum bilgisi ve Milli Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi ekran kayıdında yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak; Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler elektronik kayıt yapamayacak ve yerleştiği Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir. Milli Eğitim Bakanlığından mezuniyet bilgisi alınan öğrenciler için elektronik kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri, ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecektir.

8.Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler, elektronik kayıt ekranında kaydı yapılmayarak yerleşmiş olduğu Yükseköğretim Kurumuna yönlendirileceklerdir.

9.Kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı da alabileceklerdir.

10.Kayıt olanlara ait bilgiler YÖKSİS üzerinden günlük olarak alınabilecektir.

11. Kayıt işlemini elektronik ortamda yapan öğrenciler elektronik kayıt ekranında veya üniversitenin web sitesinde duyurduğu tarihlerde ders kaydına gelecekler ve duyuruda belirtilen belgeleri sunmaları ve diğer şartları sağlamaları durumunda ders kaydı yapabileceklerdir.