Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

E. Akyol, M. Alkan, H. Akgündüz, 2015, Coğrafi bilgi sistemi ve analitik hiyerarşi süreci ile jeoteknik yerleşim alanı uygunluğunun belirlenmesi, PAJES, 21(6), 254-259

 

E. Akyol, M. Alkan, 2015, Coğrafi bilgi sistemleri ve çoklu karar verme tekniği ile mahallelerin yerleşime uygunluğunun seçimi: Denizli kenti örneği, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, (DOI: 10.5578/fmbd.8483), 15, 1-9

 

Akyol E., Alkan M., 2014, District Selection for Geotechnical Settlement Suitability Using GIS and Multi Criteria Decision Analysis: a Case Study in Denizli-Turkey, ICGE 2014 : International Conference on Geotechnical Engineering, Los Angeles, USA, September 29 - 30, 2014, pg. 1405-1409

 

Akyol E., Şen G. ve Alkan M., 2010, Denizli afet bilgi sistemi (DABİS), Güvenlik, Sayı:1, ISBN: 1306-5017, 20-24.


Kargı, H., 2008, Acıgöl (Denizli-Afyon) ve çevresindeki değişimin uydu görüntüleri ile incelenmesi, I.Ulusal Jeolojik Uzaktan Algılama Sempozyumu 22-23 Mayıs 2008, Bildiriler, Sivas, s39.


Kargı, H., 2007, Principal components analysis for borate mapping, International Journal of Remote Sensing, 8, 1807-1815.


Akyol E., Şen G. ve Alkan M., 2007, Denizli afet bilgi sistemi (DABİS), Afete Dirençli Şehir: Denizli Çalıştayı, 18-19 Ekim 2007 Denizli.


Şen G. ve Akyol E., 2006, Coğrafi bilgi sistemi platformunda sıvılaşma potansiyel indeksi dağılımı: Gümüşler (Denizli) örneği, 4. Coğrafya Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül 2006, Fatih Üniversitesi, İstanbul, 311-318.

 

G. Sen, E. Akyol ve S. Yılmaz, 2006, Availability of current attenuation relations for Agean Region, ACE 7th Int. Congress on Advances in Civil Engineering, 11-13 Oct. 2006 Yıldız Technical University), Istanbul, Turkey


Kargı, H. ve Sarı, N., 2006, Landsat TM görüntülerinde alterasyon zonlarının belirlenmesi: Bir maden arama çalışması, 4. Coğrefi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, 13-16 Eylül 2006 / Fatih Üniversitesi / İstanbul-Türkiye, (Ed: Demirci, A., Karakuyu, M. ve McAdams, M.A., 49-55.


Akyol E. ve Şen G., 2006, Türkiye’de barajların neden olduğu depremler, Baraj ve Deprem Semineri, 11-12 Mayıs 2006, Eskişehir.

Duyurular Tümünü Gör