Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Menü

 

Pamukkale Üniversitesi Coğrafi Bilgi Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (COBİTEM) amacı, günümüzün en önemli bilim ve teknoloji alanlarından birisi olan konumsal bilgi teknolojilerini kullanarak doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilir kullanımına yönelik ekonomik ve stratejik planlamaların yapılmasına katkıda bulunmaktır.

 

Bu kapsamda COBİTEM

  • Coğrafi bilgi teknolojileri ile ilgili projeler üretmeyi, akademisyen ve/veya akademik birimlerin bu teknolojileri kullanacakları çalışmalarında altyapı desteği sağlamayı ve ortak proje geliştirmeyi,
  • Coğrafi bilgi teknolojileri konularında kurslar, meslek içi eğitim ve sertifika programları düzenleyi, ulusal ve uluslararası düzeyde yaz okulları ve çalışmalar düzenlemeyi,
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmayı,
  • Yürütülecek çalışmalardan elde edilecek sonuçları ilgili kişi ve kuruluşlara duyurmayı, bu konularda ulusal ve uluslararası seminerler, paneller ve kongreler düzenlemeyi, arşiv ve veri tabanı oluşturmayı,
  • Coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı bilimsel metotlar geliştirmeyi ve bu metotların uygulamaya aktarılmasını sağlamayı hedeflemektedir.

 

“Distance lends enchantment to the view.” 
Mark Twain

Duyurular Tümünü Gör