YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Dündar KÖK

Başkan

Doç. Dr. Abdulvahap ÖZCAN

Üye

Doç. Dr. Rafet KILINÇARSLAN

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali KAYA

Üye

Öğr. Gör. Sami EŞMEN Üye
Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA Üye

Önder IŞIKLI

Raportör