YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Dündar KÖK

Başkan

Prof. Dr. Abdulvahap ÖZCAN

Üye

Doç. Dr. Ender COŞKUN

Üye

Doç. Dr. Ali KAYA

Üye

Öğr. Gör. Sami EŞMEN Üye
Öğr. Gör. Hamid YEŞİLYAYLA Üye

Önder IŞIKLI

Raportör