S T A J     İ Ş L E M L E R İ

2018-2019 YAZ DÖNEMİ STAJ TARİHLERİ

Yaz okuluna gitmeyecek olup, sadece tek staj (15 işgünü) yapacak olanlar, Staj Dönemi I-A veya Staj Dönemi II de belirtilen tarihler arasında staj yapabilirler.

Staj Dönemi I-A:    24 Haziran 2019 (dahil) – 12 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Staj Dönemi II:       22 Temmuz 2019 (dahil) – 9 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Yaz okuluna gitmeyecek olup, çift staj (15 +15 işgünü) yapacak olanlar, Staj Dönemi I-B de belirtilen tarihler arasında staj yapabilirler.

Staj Dönemi I-B:     1.Staj: 24 Haziran 2019 (dahil) – 12 Temmuz 2019 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

                                 2.Staj: 16 Temmuz 2019 (dahil) – 5 Ağustos 2019 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)

Yaz okuluna gidecek olanlar, Staj Dönemi III de belirtilen tarihler arasında staj yapabilirler. (Yaz okuluna gidecek olan öğrenciler sadece bu dönemde staj yapabilir. Bu dönemde sadece bir adet (15 işgünü) staj yapabilir. İkinci staj için imkân yoktur. Mezun durumunda iseniz staj birimi ile görüşünüz.)

Staj Dönemi III: 26 Ağustos 2019 (dahil) – 13 Eylül 2019 (dahil) tarihleri arasında (15 işgünü)  (30 Ağustos 2019 Cuma günü Zafer Bayramı nedeniyle resmi tatildir.)

STAJ BAŞVURU İSTEĞİNİN YAPILMASI

Adım 1: http://pusula.pau.edu.tr adresinde Öğrenci Bilgi Sistemine girilir. Staj işlemleri menüsünden staj başvuru linkine tıklanır.

Adım 2: Yeni başvuru butonuna tıklanır.

Adım 3: Yapılacak Staj Türü seçilir. (1.Sınıf stajı için kodu 150 ile başlayan Staj I, 2. Sınıf stajı için kodu 250 ile başlayan Staj II seçilmelidir.)

Adım 4: Staj yapılacak işyeri bilgileri girilir.

Adım 5: Staj tarihleri sisteme girilir ve ekle butonu tıklanır. (Staj başlangıç ve bitiş tarihleri yukarıda açıklanan tarihler olmalıdır ve Cumartesi-Pazar ve resmi tatil günleri staj sürecine dahil edilmemelidir.)

Adım 6: Kaydet butonu tıklanır.

ÖNEMLİ NOT: 2. Sınıf öğrencileri hem Staj I hem de Staj II yi yapacaklarsa, Staj I ve Staj II için ayrı ayrı başvuracaklardır. (Staj I yapılmadan Staj II yapılamaz.)

STAJ BAŞVURU FORMUNUN YAZDIRILMASI

Başvuru kaydedildikten sonra yazdır butonu ile formun çıktısı alınır. Çıktıda 2 sayfa Staj Yeri Onay Formu, 1 sayfa Zorunlu Staj Belgesi bulunmaktadır.

FORMLARIN İMZALATILMASI(DANIŞMAN VE İŞ YERİNE)

Zorunlu Staj Belgesi danışmana imzalatılır ve staj yapılacak kuruma verilir. Staj Yeri Onay Formu (2 nüsha) iş yerine onaylatılır.

FORMLARIN TESLİM EDİLMESİ

Formlar iş yerine onaylatıldıktan sonra danışmana teslim edilmeden önce http://pusula.pau.edu.tr adresinden yapılan staj başvurusundan “Onaya Gönder” butonuna basılır.

Ardından 2 nüsha halinde olan Staj Yeri Onay Formunun;

ü  Bir nüshası danışmana teslim edilir.

ü  Diğer nüshası Yüksekokulumuz Staj Birimine teslim edilir.

ÖNEMLİ NOT: Staj Yeri Onay Formu staj birimine ve danışmana; en geç staj başlama tarihinden 10 gün önce teslim edilmelidir. Belgesi teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılacaktır.

Evraklar danışmana ve staj birimine teslim edildiğinde staj başvurusu tamamlanmış olur.

STAJ SONRASI STAJ DEFTERİNİN TESLİM EDİLMESİ

Staj Defteri, staj tamamlandıktan sonra, mezun durumda olan öğrenciler için en geç 10 gün içerisinde, mezun durumda olmayan öğrenciler için en geç güz dönemi derslerinin başladığı ilk hafta içerisinde Staj Birimine teslim edilir. (Bu tarihlerden sonra teslim edilen staj defterleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.)

STAJ SÖZLEŞMESİNİN HAZIRLANMASI

Staj yapılacak yer staj sözleşmesi yapılmasını istiyorsa, yüksekokulumuz web sitesinde (www.pau.edu.tr/cmyo) yer alan “İşyeri Staj Sözleşmesi” formundan üç nüsha doldurulur. Doldurulan formu ilk olarak öğrenci kendisi imzalar, ikinci olarak Yüksekokul Müdürlüğü’ne (müdür yardımcılarına) imzalatılır, son olarak işyeri yetkilisine imzalatılır. Üç nüsha olarak düzenlenen ve taraflarca imzalanan bu sözleşmenin, bir nüshası staj birimine teslim edirlir, bir nüshası işletmede, bir nüshası öğrencide bulunur. (Not: Staj birimine teslim edilecek olan nüshanın, Staj Yeri Onay Formuyla birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.)

STAJ YAPILAN YERE DEVLET KATKISI ÖDEME İŞLEMLERİ

Staj yapılacak işyeri, staj ücretlerine işsizlik fonu katkısı teşvikinden yararlanacaksa, bu devlet katkısı ödemesinden yararlanabilmesi için öğrencinin/işyerinin aşağıda belirtilen gerekli belgeleri yüksekokulumuza teslim etmesi gerekmektedir. (Ödenebilecek en az ücretin (Asgari ücretin %30’u kadar); yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir.)

Gerekli belgeler:

·         İşyeri Staj Sözleşmesi (Yüksekokulumuz web sitesinde mevcuttur) (www.pau.edu.tr/cmyo)

·         Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Öğrenci Ve İşveren Bilgi Formu (Yüksekokulumuz web sitesinde mevcuttur) (www.pau.edu.tr/cmyo)

·         Banka Dekontu (Öğrenciye Ücret Ödendiğini Gösterir Belge) (Ödeme yapılan her ay için gönderilecektir.)

 

BENİM İÇİN UYGUN STAJ DÖNEMİ HANGİSİ?

YAZ OKULUNA GİDECEKMİSİN?

KAÇ STAJ YAPACAKSIN?

UYGUN

STAJ DÖNEMİ

HAYIR

BİR

(15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ I-A veya STAJ DÖNEMİ II, de belirtilen tarihlerde staj yapılabilir.

HAYIR

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

STAJ DÖNEMİ I-B, de belirtilen tarihlerde stajlar yapılabilir.

EVET

BİR

(15 işgünü)

Yalnızca STAJ DÖNEMİ III de 15 iş günü staj yapılabilir.

EVET

İKİ

(15 işgünü + 15 işgünü)

Yaz okuluna giden bir öğrenci bu yaz sadece bir adet staj yapabilir. İkinci staj için imkân yoktur. Mezun durumunda iseniz staj birimi ile görüşünüz.

ÖNEMLİ NOT: Yaz okulunda başka üniversitelerden ders alacak öğrencilerin, yaz okulunda ders alacağı ilgili üniversitenin akademik takvimi ile staj dönemlerimizi karşılaştırması ve ona göre planlama yapması önerilir.

 

İLETİŞİM

Staj BAŞVURU İŞLEMLERİ konusunda her türlü soru, bilgi vb. için ilk olarak DANIŞMANINIZ ile irtibata geçiniz. Başvuru işlemleri dışındaki diğer, soru, bilgi vb. için STAJ BİRİMİ ile irtibata geçebilirsiniz.

Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksekokulu Staj Birimi

Tel: 0 258 713 86 00