Güncellenme Tarihi: 30 Mart 2012

SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN TEMEL KURALLAR

1. Öğrenci Kimlik Belgesi aslı veya öğrenci işlerinden onaylı öğrenci belgesi bulunmayan öğrenci sınava giremez.

2. Sınav süresince cep telefonları kapalı tutulacaktır. Cep telefonunun hesap makinesi olarak kullanımı kesinlikle yasaktır. Sınav esnasında cep telefonlarının iletişim veya herhangi bir nedenle açık olduğunun tespiti halinde, öğrenci hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Ayrıca öğrencinin sınav kâğıdına el konularak öğrenci dışarıya çıkartılacaktır.

3. Sınav süresince salonda yetkili olan, görevli gözetmendir. Öğrenciler sınav sırasında gözetmenlerin her türlü uyarısına uymak zorundadır. Gerektiğinde gözetmenler öğrencilerin yerlerini değiştirebilir. Sınav disiplinini bozacak her türlü davranış öğrencinin salondan çıkarılma sebebidir.

4.Sınav devam ederken, sınavı olmayan veya sınavdan çıkan öğrencilerin koridorlarda bulunmaları yasaktır.

5. Kesinleşmiş ders listesinde ismi olmayan öğrencilerin sınavları geçersizdir, öğrenci hak talebinde bulunamaz.

6. Öğrenciler sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek zorundadır.

7. Sınav sırasında kopya çeken , kopyaya teşebbüs eden öğrencilerin kağıtları alınacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli disiplin soruşturması açılacaktır.

“Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek, Yükseköğretim Kurumundan bir veya iki yarıyıl için uzaklaştırma cezasını gerektiren disiplin suçudur(bkz.PAÜ.Disiplin Yönetmeliği,Md.9).

8. Sınavlarda kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek, Yükseköğretim Kurumundan çıkarma cezasını gerektiren disiplin suçudur (bkz.PAÜ.Disiplin Yönetmeliği,Md.10).